BACK TO EXPLORE

Siam Paragon Black Saturday

โปรโมชั่นพิเศษ 4 โมงเย็นเป็นต้นไป วันที่ 30 พ.ย. 2562

Black Saturday Siam Gift Card

ช้อปสินค้าจากร้านค้าที่ร่วมรายการในศูนย์การค้าสยามพารากอน 10,000 บาทขึ้นไป ในวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 16.00 น.เป็นต้นไป รับเงินคืนสูงสุด 8,000 บาท (Siam Gift Card 5,000 บาท + รับเพิ่มเครดิตเงินคืน 3,000 บาท เมื่อใช้คะแนน KBank Reward Point 10,000 คะแนนแลกรับ (สำหรับการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตวันสยาม-กสิกรไทย เท่านั้น)) จำกัดสิทธิ์ 400 ท่านแรกเท่านั้น

*จำกัดการแลก 1 สิทธิ์/ท่าน/ตลอดรายการ, จำกัดสิทธิ์ 400 ท่านแรกเท่านั้น, Siam Gift Card ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 62 เท่านั้น

*เงื่อนไขการรับ Siam Gift Card
1. รวบรวมใบเสร็จพร้อม Sales Slip จากการซื้อสินค้าและบริการจากร้านค้าที่ร่วมรายการภายในศูนย์การค้าสยามพารากอน 10,000 บาทขึ้นไป โดยจะต้องเป็นใบเสร็จจากการซื้อสินค้าในวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 16.00 น.เป็นต้นไป (เวลาการซื้อสินค้าดูจากเวลาในใบเสร็จหรือSale Slip) นำมาแลกรับ Siam Gift Card ที่จุดลงทะเบียน บริเวณ Fashion Gallery 3 ชั้น 1 สยามพารากอน
2. ขอสงวนสิทธิ์ร่วมรายการเฉพาะใบเสร็จ หรือ Sales Slip ที่ระบุเวลาซื้อสินค้าตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ของวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562 เท่านั้น
3. สงวนสิทธิ์ให้ลูกค้าที่มารับสิทธิ์ด้วยตัวเองเท่านั้น
4. Siam Gift Card ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธ.ค.62 เท่านั้น
5. สิทธิ์มีจำนวนจำกัด, จำกัดสิทธิ์ 400 ท่านแรกเท่านั้น และ จำกัดการแลก1สิทธิ์/ ท่าน/ ตลอดรายการ สงวนสิทธิ์ลูกค้าที่มารับสิทธิ์ก่อนตามลำดับ
6. เอกสารที่นำมาแลกรับของรางวัล คือ ใบเสร็จจากร้านค้าที่ร่วมรายการ + บัตรประชาชน และ บัตรเครดิต+เซลล์สลิปบัตรเครดิต (กรณีชำระเป็นบัตรเครดิต)
7. พนักงานขายของร้านค้าเช่าหากซื้อสินค้าภายในร้านของตนเองไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายใดได้
8. สงวนสิทธิ์งดร่วมรายการ : ซื้อสินค้า 1 ชิ้น แล้วแยกใบเสร็จมากกว่า 1 ใบ, ใบเสร็จจากการซื้อสินค้าในห้างฯ และ ร้านค้าเช่าในห้างฯ, ใบเสร็จเขียนมือ, การซื้อบัตรกำนัล หรือ บัตรเติมเงินของร้านค้าต่างๆ, การจองสินค้าที่ยังไม่มีการจ่ายมัดจำจริง หรือ การจ่ายมัดจำที่สามารถคืนเงินได้, การซื้อเพื่อการค้า / ขายส่ง, การชำระค่าสาธารณูปโภค หรือ ซื้อเพื่อการลงทุน เช่น การซื้อหน่วยลงทุน ค่าประกันชีวิต ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น,การซื้อบัตรเติมเงินโทรศัพท์, การแลกเปลี่ยนเงิน (Exchange)ขอสงวนสิทธิ์ในการแจกของสมนาคุณให้กับผู้ที่มีเงื่อนไขครบตามกำหนดก่อนหรือจนกว่าของสมนาคุณจะหมด
9. ใบเสร็จที่ร่วมรายการนี้แล้ว ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายอื่นๆของศูนย์ฯได้
10. ขอสงวนสิทธิ์ ร่วมรายการเฉพาะใบเสร็จจากร้านค้าที่ระบุเวลาในการซื้อสินค้าเท่านั้น
11. เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดแลกรับของสมนาคุณ
12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณ/ สิทธิประโยชน์ต่างๆ และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
13. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการสื่อสารของพนักงานขายของร้านค้าเช่า
14. ในกรณีลูกค้าคืนสินค้าหลังแลกรับ Siam Gift Card ไปแล้ว ทางศูนย์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนของสมนาคุณหรือระงับการใช้ Siam Gift Card ที่ได้รับไปแล้ว โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
15. ในกรณีเกิดข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นสิ้นสุด

**เงื่อนไขรับเพิ่มเครดิตเงินคืนบัตรเครดิตวันสยาม-กสิกรไทย
1. สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตวันสยาม - กสิกรไทย ที่มียอดใช้จ่ายที่ศูนย์การค้าสยามพารากอนเท่านั้น โดยจะต้องเป็นใบเสร็จและเซลส์สลิปที่ซื้อสินค้าตั้งแต่เวลา 16:00 น. เป็นต้นไป
2. นำใบเสร็จและเซลส์สลิปที่ใช้จ่ายภายใต้ชื่อ-สกุลเดียวกัน หมายเลขบัตรเครดิตเดียวกัน และในวันเดียวกัน ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไปต่อวัน และใช้คะแนนสะสม KBank Reward Point  10,000 คะแนน แลกรับเครดิตเงินคืนภายในวันเดียวกันเท่านั้น ที่จุดลงทะเบียน Fashion Gallery 3 ชั้น 1
3. จำกัด 1  สิทธิ์/ ท่าน/ ตลอดรายการ
4. สงวนสิทธิ์ให้ลูกค้าที่มารับสิทธิ์ด้วยตัวเองเท่านั้น
5. ผู้ถือบัตรเครดิตที่ได้รับเครดิตเงินคืนจากรายการส่งเสริมการขายนี้แล้ว ไม่สามารถรับโปรโมชั่นจากรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้อีก
6. รายการแบ่งจ่ายรายเดือน KBank Smart Pay KBank Smart Pay by Phone การซื้อสินค้าจาก พารากอน ดีพาร์ทเมนท์ สโตร์, Gourmet  Market, Food Hall, Take Home, Power Mall, Sports Mall และร้านค้าพื้นที่เช่าของห้างฯ, การซื้อบัตรกำนัล หรือ บัตรเติมเงินของร้านค้าต่างๆ, การจองสินค้าที่ยังไม่มีการจ่ายมัดจำจริง หรือ การจ่ายมัดจำที่สามารถคืนเงินได้, การซื้อเพื่อการค้า / ขายส่ง, การชำระค่าสาธารณูปโภค หรือ ซื้อเพื่อการลงทุน เช่น การซื้อหน่วยลงทุน  ค่าประกันชีวิต ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น, การซื้อบัตรเติมเงินโทรศัพท์, การแลกเปลี่ยนเงิน (Exchange) ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้
7. ผู้ถือบัตรจะได้รับคะแนนสะสม/เครดิตเงินคืนในบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือบัตรภายใน 60 วันหลังจากสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
8. กรณีที่ทางผู้ถือบัตรฯปฏิเสธการจ่ายเงินรายการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต หรือทางร้านค้าคืนยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตไม่ว่า กรณีใดๆ ภายหลังจากที่ทางธนาคารได้มอบคะแนนสะสม/เครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต ธนาคารจะหักคะแนนสะสม/เครดิตเงินคืนออกจากบัญชีที่ธนาคารได้เข้าคะแนนสะสม/ เครดิตเงินคืนให้
9. คะแนนสะสม/เครดิตเงินคืนไม่สามารถโอนหรือเปลี่ยนมือหรือแลกเป็นเงินสดได้
10. ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการให้คะแนนสะสม/เครดิตเงินคืน โดยยึดถือข้อมูลที่ธนาคารมีอยู่เป็นสำคัญ และไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูล หรือปัญหาทางเทคนิคต่างๆ ซึ่งผู้ถือบัตรควรเก็บเซลส์สลิปไว้เป็นหลักฐานอ้างอิง และเพื่อการตรวจสอบกรณีจำเป็น
11. ผู้ถือบัตรที่จะได้รับคะแนนสะสม/เครดิตเงินคืน จะต้องมีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคาร จนถึงวันที่ได้รับคะแนนสะสม/เครดิตเงินคืน
12. ธนาคารมีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนดและยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ K-Contact Center 0 2888 8888Black Saturday 14 Top Spenders of the night

ลูกค้าที่มียอดซื้อสะสมจากร้านค้าในหมวดลักชัวรี่แฟชั่นสูงสุด 14 ท่านแรกในคืน Black Saturday วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ระหว่างเวลา 16.00 – 22.00 น. รับของรางวัลพิเศษตามลำดับดังนี้

อันดับที่ 1-2  : รับโทรศัพท์มือถือ Samsung Galaxy Fold มูลค่า 69,900 บาท (2 รางวัล)
อันดับที่ 3-7 : รับบัตร Siam Gift Card มูลค่า 40,000 บาท (5 รางวัล)
อันดับที่ 8-9 : รับ PP Group Gift Voucher มูลค่า 25,000 บาท (2 รางวัล)
อันดับที่ 10-11 : รับบัตรกำนัลห้องพัก Deluxe Room 1 คืน พร้อมอาหารเช้า จาก Waldorf Astoria Hotel มูลค่า 18,500 บาท (2 รางวัล)
อันดับที่ 12-14 : รับเซทอุปกรณ์จัดแต่งทรงผม Dyson Airwrap มูลค่า 17,900 บาท (3 รางวัล)

หมายเหตุ:
· ยอดใช้จ่ายที่นำใบเสร็จมาสะสมได้จากร้านลักชัวรี่แฟชั่นที่ร่วมรายการเท่านั้น
· ต้องเป็นยอดใช้จ่ายระหว่างเวลา 16.00 น. – 22.00 น.ในวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562 เท่านั้น
· อันดับ 1 และ 2 ต้องมียอดสะสมขั้นต่ำ 1 ล้านบาท และ อันดับ 3 – 14 ต้องมียอดสะสมขั้นต่ำ 300,000 บาท
· การสะสมยอดซื้อต้องเป็นการสะสมภายใต้ชื่อและนามสกุลเดียวกันเท่านั้น
· 1 รางวัล / 1 ท่าน / ตลอดรายการ
· การรับรางวัล ลูกค้าจะต้องนำใบเสร็จตัวจริงมาเพื่อตรวจสอบความถูกต้องก่อนรับรางวัล ทางศูนย์ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่มอบรางวัลหากลูกค้าไม่สามารถนำใบเสร็จตัวจริงมาแสดง
· ประกาศผลภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป
· สะสมยอดซื้อได้ที่บริเวณหน้าร้าน Jaspal ชั้น 1 สยามพารากอน
· ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่น
· เงื่อนไขการใช้บัตรกำนัลเป็นไปตามข้อกำหนดของรางวัลนั้นๆBlack Saturday ช้อป-ร่าง-พัง

ช้อปภายในพารากอน ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ ตั้งแต่ 4 โมงเย็นถึงเที่ยงคืน ลดทุกชั้น สูงสุด 50%* (เฉพาะแบรนด์ที่ร่วมรายการ) พร้อมรับ On Top 20%* เมื่อใช้คะแนน M Point เท่ากับยอดซื้อ แลกรับส่วนลดเพิ่ม 20% สิทธิพิเศษจากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ รับ Cash Back สูงสุด 20%* เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรฯ และใช้คะแนนสะสมแลกเท่ากับยอดซื้อ รวม Power Mall และ Gourmet Market  

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมที่สื่ออื่นๆ ของห้างสรรพสินค้าBlack Saturday Party Space

Black Saturday ปรากฎการณ์ช้องปิ้งระดับโลกกับโปรโมชั่นสุดคุ้ม และกิจกรรมพิเศษมากมาย ในวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562 วันเดียวเท่านั้น ตั้งแต่เวลา 16:00-24:00 น. เพียงแสดงใบเสร็จตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป ของศูนย์ฯ หรือห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน ก็สามารถร่วมสนุกกับกิจกรรม ณ Black Saturday Party Space อาทิ ถ่ายรูปสุดชิคกับ 3D VDO Booth, เติมสวยที่ Nail Bar จาก INCOCO and Make Up Bar จาก Jungsaemool และ @Cosme, รับเครื่องดื่ม และขนมหวาน และรับของรางวัลพิเศษมากมาย

พร้อม Meet & Greet กับศิลปินดัง ตั้งแต่เวลา 17:00น. พบแสตมป์-อภิวัฒน์, เวลา 19:00น. พีพี-กฤษฎ์ และ บิวกิ้น-พฒิพงศ์ คู่จิ้นในจอ “รักฉุดใจนายฉุกเฉิน” และ 21:00 น. ฟินไปกับศิลปิน SBFIVE ณ บริเวณ ฮอลล์ ออฟเฟม ชั้น M สยามพารากอน