BACK TO EXPLORE

Happy Working Hours

Saboten Promotion

รับส่วนลด 10% เมื่อสั่งอาหาร 2 -3 ชุด และ 15% เมื่อสั่งอาหาร 4 ชุดขึ้นไป เฉพาะช่วงเวลา 11.00 - 14.00 น. วัน จ.-ศ. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
วันนี้ - 31 ต.ค. 59