BACK TO EXPLORE

Homsuwan Pina Pina by Tipco

สับปะรดทิปโก้หอมสุวรรณ จากทิปโก้ฟาร์ม เป็นสับปะรดสายพันธุ์ใหม่ที่เกิดจาการรวบรวมและคัดเลือกพันธุ์เป็นระยะเวลากว่า 10 ปี จนได้สายพันธุ์ที่เหมาะสมสำหรับบริโภคสด มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว เนื้อสีเหลืองทองทั้งลูก รสหวานเนื้อแน่นไม่ฉ่ำน้ำ วิตามินซีสูงกว่าสับปะรดปัตตาเวียถึง 4 เท่า นำมาสร้างสรรค์เป็นเมนูของหวานที่รับรองถูกใจคนรักสุขภาพโดยแท้

สับปะรดทิปโก้หอมสุวรรณ จากทิปโก้ฟาร์ม เป็นสับปะรดสายพันธุ์ใหม่ที่เกิดจาการรวบรวมและคัดเลือกพันธุ์เป็นระยะเวลากว่า 10 ปี จนได้สายพันธุ์ที่เหมาะสมสำหรับบริโภคสด มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว เนื้อสีเหลืองทองทั้งลูก รสหวานเนื้อแน่นไม่ฉ่ำน้ำ วิตามินซีสูงกว่าสับปะรดปัตตาเวียถึง 4 เท่า นำมาสร้างสรรค์เป็นเมนูของหวานที่รับรองถูกใจคนรักสุขภาพโดยแท้