BACK TO EXPLORE

Platinum M Card : 9.9 Luxury in Luck

9 กันยายน 2563

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก Platinum M Card
9 กันยายน 2563 วันเดียวเท่านั้น!

เมื่อสมาชิก Scarlet Diamond และ Platinum M Card ช้อปครบ 90,000 บาท ขึ้นไป ภายใน 1 วัน ที่สยามพารากอน เท่านั้น

รับ SIAM GIFT CARD มูลค่า 4,000 บาท* (ใช้แทนเงินสดเมื่อมียอดใช้จ่ายขั้นต่ำ 8,000 บาท) (จำกัด 1 ท่าน/ 1 สิทธิ์, จำกัด 121 สิทธิ์ตลอดรายการ)

*Siam Gift Card ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่านั้น

เงื่อนไข
• โปรโมชั่นเฉพาะสมาชิก Scarlet Diamond และ Platinum M Card เท่านั้น ที่ช้อปและสะสมยอดซื้อผ่านบัตรฯ ครบตามเงื่อนไข
• โปรโมชั่นเฉพาะวันที่ 9 กันยายน 2563 เท่านั้น
• โปรโมชั่นจำกัด 1 สมาชิก ต่อ 1 รางวัล ตลอดรายการ
• Siam Gift Card หมดอายุวันที่ 31 ธันวาคม 2563
• Siam Gift Card สำหรับซื้อสินค้าที่สยามพารากอน ขั้นต่ำ 8,000 บาทขึ้นไป เท่านั้น
• Siam Gift Card จะต้องติดต่อ Redemption Counter ชั้น M สยามพารากอน เพื่อเปิดการใช้งานบัตรก่อน
• สงวนสิทธิ์ให้สมาชิกที่มารับของรางวัลด้วยตัวเองเท่านั้น หรือกรณีไม่สามารถมารับสิทธิ์ได้ด้วยตนเอง ต้องทำหนังสือมอบอำนาจเพื่อมารับสิทธิ์รับของรางวัลเท่านั้น
• สงวนสิทธิ์ไม่รับแลกของรางวัลต่างๆด้วยการมอบอำนาจให้เจ้าหน้าที่บริการสมาชิกฯ ดำเนินการแลกรับแทน ในทุกกรณี
• สงวนสิทธิ์การแลกรับของรางวัล และการสะสมยอดซื้อ จากร้านค้าที่ร่วมรายการ สำหรับสมาชิกฯ ที่มีชื่อ-นามสกุล ตรงกับบัตรสมาชิก Platinum M Card และบัตรประชาชน เท่านั้น
• ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลง หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
• สงวนสิทธิ์งดร่วมรายการ: ซื้อสินค้า 1 ชิ้น แล้วแยกใบเสร็จมากกว่า 1 ใบ, การซื้อบัตรกำนัล หรือบัตรเติมเงินของร้านค้าต่างๆ, ใบเสร็จมัดจำสินค้าต่างๆ ไม่สามารถนำมาแลกรับของรางวัลได้, การซื้อเพื่อการค้า, การซื้อเพื่อขายส่ง
• กรณีนำใบเสร็จฯ ที่เป็นการเขียนด้วยลายมือ ขอให้ระบุชื่อลูกค้าให้ชัดเจนและบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายเอกสารเก็บไว้
• ในกรณีลูกค้าคืนสินค้าหลังแลกรับของสมนาคุณไปแล้ว ทางศูนย์ฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนของสมนาคุณโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• พนักงานขายของร้านค้าเช่าหากซื้อสินค้าภายในร้านของตนเองไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายได้
• พนักงาน บจ. เดอะมอลล์กรุ๊ป / ดิ เอ็มโพเรียม / สยามพารากอน / สยามพิวรรธน์ / บริษัทฯ ในเครือ / ผู้แทนขาย และผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่สามารถใช้สิทธิ์เพื่อขอรับบริการ
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณ / สิทธิประโยชน์ต่างๆ และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการสื่อสารของพนักงานขายของร้านค้าเช่า
• เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
• ในกรณีเกิดข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นสิ้นสุด
• สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และติดต่อลงทะเบียนแลกรับของรางวัลได้ที่ Platinum Club ชั้น M ฝั่ง North สยามพารากอน