BACK TO EXPLORE

สานสายใยเพื่อผลิตภัณฑ์สายใจไทย

เชิญชวนคนไทยร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์หัตถกรรมคุณภาพดี

มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ก่อตั้งขึ้นเพื่อสนองพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ พระบรมราชินีนาถ ใน รัชกาลที่ 9 โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทยฯ ได้ใช้เวลากว่า 4 ทศวรรษที่ทรงห่วงใยในชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ทุพพลภาพของทหาร ตำรวจ อาสาสมัคร และพี่น้องร่วมชาติ ผู้ยอมสละชีวิตและเลือดเนื้อเพื่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทยให้อยู่อย่างสันติ ในปีนี้ มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ ศูนย์การค้าสยามพารากอน จัดงาน “สานสายใยเพื่อผลิตภัณฑ์สายใจไทย” จัดงานจำหน่ายและแสดงผลิตภัณฑ์งานหัตถกรรมของผู้ทุพพลภาพจากสมาชิกมูลนิธิสายใจไทยฯ กว่า 2,000 ชิ้น เพื่อหารายได้สมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยฯ พร้อมชมมินิแฟชั่นโชว์ผ้าไหมและผ้าลินินลายพิมพ์ดอกไม้นานาชนิด ตลอดจนการสาธิตงานฝีมือหัตถกรรมจากแผนกงานต่าง ๆ ของมูลนิธิสายใจไทยฯ โดยได้รับพระกรุณาธิคุณจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จมาทรงเป็นประธานเปิดงาน ในวันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 15.00 น.เป็นต้นไป ซึ่งงานดังกล่าวจะมีขึ้นในวันที่ 21 – 27 พฤศจิกายน 2560 ณ ไลฟ์สไตล์ ฮอลล์ ชั้น 2 ศูนย์การค้าสยามพารากอน

นอกจากนี้แล้วทางมูลนิธิสายใจไทยฯ ได้จัดทำผลงานไฮไลท์ชิ้นพิเศษสำหรับในงานนี้ โดยอัญเชิญพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทอลงผ้าไหม ขนาด 12.5 x 16.5 นิ้ว และ พระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทอลงผ้าไหมขนาด 12.5 x 16.5 นิ้ว ราคา 10,000 บาท (จำนวนจำกัด) และครั้งแรกในการจัดจำหน่ายผ้าลินินลายพิมพ์ดอกไม้นานาชนิดซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เอกลักษณ์ของมูลนิธิสายใจไทยฯ ตลอดจนการสร้างสรรค์งานหัตถกรรมที่ตั้งใจทำขึ้นออกมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะทั้ง 7 แผนก ได้แก่ แผนกงานเครื่องหนัง แผนกงานลวดลายบนแก้ว แผนกงานพู่กันระบายสี แผนกงานไม้ แผนกงานตัดเย็บ แผนกงานสวน และแผนกงานพิเศษ อาทิ กระเป๋าสุภาพสตรีรูปแบบใหม่ ๆ ทำด้วยผ้าไหมหลากสีสัน หนังประเภทต่าง ๆ  และวัสดุจักสาน ผ้าพันคอผ้าไหมซาตินคอลเลคชั่นพิเศษประจำปี 2560 การเพ้นท์ลายพวงมาลัยบนถาดไม้รูปทรงต่าง ๆ บนโต๊ะและเก้าอี้ รวมทั้งผลิตภัณฑ์งานหัตถกรรมอื่น ๆ กว่า 2,000 ชิ้น นำมาจัดแสดงและจำหน่าย ซึ่งรายได้จากการจำหน่ายสินค้าจะนำเข้าสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยฯ เพื่อสงเคราะห์สมาชิกสายใจไทยผู้ทุพพลภาพจากการต่อสู้เพื่อพิทักษ์ความมั่นคงของประเทศชาติ

มูลนิธิสายใจไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตอันเป็นกุศลและประชาชนทั่วไป เที่ยวงาน “สานสายใยเพื่อผลิตภัณฑ์สายใจไทย” ซึ่งจะขึ้นจัดระหว่าง วันที่ 21 – 27พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 - 21.00 น. ณ  ไลฟ์สไตล์ฮอลล์ ชั้น 2 ศูนย์การค้าสยามพารากอน

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ มูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมถ์ โทรศัพท์ 02-183-5115 โทรสาร 02-183-5129 อีเมล: saijaithai265@hotmail.com  Website : www.saijaithai.or.th