BACK TO EXPLORE

สมัครบัตร VIZ Card ตลอดเดือนกรกฎาคม รับทันที! บัตรส่วนลดร้าน Tonkotsu Kazan Ramen สูงสุด 400 บาท

ตั้งแต่วันนี้ – 31 กรกฎาคม 2562

ไหน ๆ ใครยังไม่สมัครบัตร VIZ Card บ้าง ถ้ารู้ตัวว่ายังไม่มีบัตร VIZ Card ติดอยู่ในกระเป๋า เดือนนี้ต้องรีบสมัครแล้วละ เพราะตลอดเดือนกรกฎาคม 2562 สำหรับผู้ที่สมัครสมาชิกใหม่ของบัตร VIZ Card รับบัตรส่วนลดร้าน Tonkotsu Kazan Ramen มูลค่าสูงสุด 400 บาท! (ร้านนี้อยู่ที่ชั้น 2 สยามเซ็นเตอร์ อร่อยมาก คอนเฟิร์ม!) อยากได้ใช่ไหม? อ่านรายละเอียดข้างล่างได้เลยสำหรับผู้ที่มาสมัครบัตร VIZ White Card พร้อมมีใบเสร็จที่มียอดซื้อ ตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป (1 ใบเสร็จขึ้นไป ภายในวันเดียวกัน)
รับทันที!! บัตรส่วนลดร้าน Tonkotsu Kazan Ramen มูลค่า 200 บาท*

สำหรับผู้ที่มาสมัครบัตร VIZ Titanium Card พร้อมมีใบเสร็จที่มียอดซื้อ ตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป (1 ใบเสร็จขึ้นไป ภายในวันเดียวกัน)
รับทันที!! บัตรส่วนลดร้าน Tonkotsu Kazan Ramen มูลค่า 400 บาท*


จุดสมัครรับสมัครบัตร VIZ Card:
1. VIZ Lounge SIAM CENTER ชั้น G
2. VIZ Lounge SIAM DISCOVERY ชั้น G

 

สมัคร VIZ Card แล้วจะได้ความพิเศษอะไรบ้าง? คลิก


*เงื่อนไขรายการส่งเสริมขาย :
1. นำใบเสร็จจากการซื้อสินค้าและบริการต่างๆ จากร้านค้าที่ร่วมรายการภายในศูนย์การค้า (สยามพารากอน, สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่) มาแลกรับของสมนาคุณภายในวันเดียวกัน ไม่รวมร้านค้าจาก Department Store, Gourmet Market, Food Hall และ Power Mall)
2. เฉพาะลูกค้าสมัครสมาชิกใหม่ VIZ Card เท่านั้น
3. สิทธิ์แลกรับของสมนาคุณ
   3.1 สำหรับสมาชิก VIZ White Card
       · จำกัด 1 ท่าน/ 1 สิทธิ์/ วัน/ แคมเปญ / ใบเสร็จที่มียอดซื้อ ตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป (1 ใบเสร็จขึ้นไป)/ ศูนย์การค้า
       · รับบัตรส่วนลดร้าน Tonkotsu Kazan Ramen มูลค่า 200 บาท (จำนวน 1 ใบ)
       · จำกัดจำนวน 200 รางวัล/ เดือน/ 3 ศูนย์การค้า
   3.2 สำหรับลูกค้า VIZ Titanium Card
       · จำกัด 1 ท่าน/ 1 สิทธิ์/ วัน / แคมเปญ / ใบเสร็จที่มียอดซื้อ ตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป (1 ใบเสร็จขึ้นไปภายในเดียวกัน)/ ศูนย์การค้า
       · รับบัตรส่วนลดร้าน Tonkotsu Kazan Ramen มูลค่า 400 บาท (ใบละ 200 บาท จำนวน 2 ใบ)
       · จำกัดสิทธิ์รวม 100 รางวัล/ เดือน/ 3 ศูนย์การค้า
4. บัตรส่วนลดร้าน Tonkotsu Kazan Ramen หมดเขต 31 ธันวาคม 2562
5. เงื่อนไขของสมนาคุณเป็นไปตามที่ Tonkotsu Kazan Ramen กำหนด
6. ทางศูนย์การค้าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำหนดมูลค่าของสมนาคุณ
7. ของสมนาคุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด หรือรางวัลอื่นๆได้
8. ใบเสร็จที่นำมาแลกรับของสมนาคุณอย่างใดอย่างหนึ่งแล้ว ไม่สามารถนำมาแลกรับของสมนาคุณอื่นๆ ได้อีก
9. สงวนสิทธิ์ในการแจกของสมนาคุณให้กับผู้ที่มีเงื่อนไขครบตามกำหนดก่อนหรือจนกว่าของสมนาคุณจะหมด
10. การแลกรับของสมนาคุณต่างๆ สงวนสิทธิ์ให้เฉพาะลูกค้าที่เข้ามาซื้อสินค้าด้วยตัวเองเท่านั้น
11. สงวนสิทธิ์ให้ลูกค้าที่มารับสิทธิ์ด้วยตัวเองเท่านั้นหรือกรณีไม่สามารถมารับสิทธิ์ได้ด้วยตนเอง ต้องทำหนังสือ มอบอำนาจเพื่อมารับสิทธิ์รับของสมนาคุณเท่านั้น
12. เอกสารที่นำมาแลกรับของรางวัล คือ ใบเสร็จจากร้านค้าที่ร่วมรายการ + บัตรประชาชน และ เซลล์สลิปบัตรเครดิต (กรณีชำระเป็นบัตรเครดิต)
13. กรณีนำใบเสร็จฯ ที่เป็นการเขียนด้วยลายมือ ขอให้ระบุชื่อลูกค้าให้ชัดเจนและบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายเอกสารเก็บไว้
14. ในกรณีลูกค้าคืนสินค้าหลังแลกรับของสมนาคุณไปแล้ว ทางศูนย์การค้า ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนของสมนาคุณ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
15. สงวนสิทธิ์การเข้าร่วมการส่งเสริมการขายเฉพาะลูกค้าสัญชาติไทย หรือชาวต่างชาติที่พักอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
16. พนักงานร้านค้าในศูนย์การค้า, พนักงานขายของร้านค้าเช่า, พนักงานบริษัทสยามพิวรรธน์ จำกัด และบริษัทฯ ในเครือทั้งหมดรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมการส่งเสริมการขาย
17. เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ VIZ Lounge
18. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณ/ สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
19. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการสื่อสารของพนักงานขายของร้านค้าเช่า
20. ในกรณีเกิดข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด