BACK TO EXPLORE

“คิดถึง...สมเด็จย่า” ครั้งที่ 23 “ในความคิด...คำนึง”

วันที่ 21-25 ตุลาคม 2563 นี้ ณ ไลฟ์สไตล์ ฮอลล์ ชั้น 2 สยามพารากอน

สยามพารากอนขอเชิญชวนชาวไทยร่วมน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมเรียนรู้ตามรอยสมเด็จย่ากับนิทรรศการแห่งความทรงจำเนื่องในโอกาสครบรอบ 120 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ และ 25 ปี วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

“คิดถึง...สมเด็จย่า” ครั้งที่ 23 ภายใต้หัวข้อ “ในความคิด...คำนึง”

ชมไฮไลท์พิเศษ!! การจำลองสมุดเลคเชอร์ลายพระหัตถ์ภาษาฝรั่งเศสของสมเด็จย่า ที่จัดแสดงให้ชมเป็นครั้งแรก พร้อมเรียนรู้เรื่องราวของสมเด็จย่าผ่านการนำเสนอในรูปแบบเส้นเวลา (Timeline) นับตั้งแต่ช่วงปีแรกที่ประสูติจนสวรรคต

ช่วงที่ 1 : ชีวิตในวัยเยาว์ เรียนรู้ เติบโตในชุมชนเล็กๆ จนได้เสด็จไปศึกษาต่อ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
ช่วงที่ 2 : ชีวิตนักเรียนทุนในต่างประเทศ และจุดเปลี่ยนสำคัญคือการได้พบและอภิเษกสมรสกับสมเด็จฯ เจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดช กรมขุนสงขลานครินทร์ และสร้าง “ครอบครัวมหิดล”
ช่วงที่ 3 : ชีวิตครอบครัวที่ประสบกับความสูญเสีย เมื่อสมเด็จฯ เจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดช กรมขุนสงขลานครินทร์ สิ้นพระชนม์
ช่วงที่ 4 : พระราชภารกิจอันยิ่งใหญ่ในการถวายพระอภิบาลและอบรมพระโอรส-พระธิดา พร้อมทรงใช้เวลาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ซึ่งนำเสนอผ่านสมุดเลคเชอร์ลายพระหัตถ์
ช่วงที่ 5 : การทรงงานอดิเรกที่โปรดปรานทั้งงานปั้น งานปักผ้า งานดอกไม้แห้ง งานวาดรูปบนเครื่องกระเบื้องเซรามิก และความสนพระราชหฤทัยเกี่ยวกับดาราศาสตร์ที่โปรดให้ตกแต่งเพดานพระตำหนักดอยตุง ซึ่งจำลองมาให้ชมภายในนิทรรศการครั้งนี้
ช่วงที่ 6 : การสืบสานพระราชปณิธานผ่านหน่วยงานและองค์กรต่างๆ มาจนถึงปัจจุบัน เช่น มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ และโครงการพัฒนาดอยตุงฯ


ชมนิทรรศการ “คิดถึง…สมเด็จย่า” พร้อมอุดหนุนสินค้าจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ Doi Tung Café, ผลิตภัณฑ์ Doi Tung Lifestyle และไม้ดอก ไม้ประดับนานาพันธุ์

ตั้งแต่วันที่ 21-25 ตุลาคม 2563 นี้ ณ ไลฟ์สไตล์ ฮอลล์ ชั้น 2 สยามพารากอน