BACK TO EXPLORE

BANGKOK NO.1 SHOPPING FESTIVAL (DINING)

31 พฤษภาคม 2567 – 29 กรกฎาคม 2567

สมาชิก ONESIAM ที่มี ONESIAM SUPERAPP แลกรับ ONESIAM COIN 100 COINS(2) เมื่อทานอาหารในร้านค้าที่ร่วมรายการในสยามพารากอน ครบตามยอดและเงื่อนไขที่กำหนด

สยามพารากอน

ทานครบ 1,200 บาท ขึ้นไป
  แลกรับ 100 ONESIAM Coins(2)
จำกัด 50 รางวัล/วัน

(2) จำกัดการแลกรับของรางวัล 1 สิทธิ์/ท่าน/Tier ยอดซื้อ/ศูนย์ฯ/วัน, 2 สิทธิ์/ท่าน/Tier ยอดซื้อ/ศูนย์ฯ/ตลอดรายการ
(2) ใบเสร็จที่นำมาแลกรับโปรโมชั่นนี้แล้ว ไม่สามารถแลกรับโปรโมชั่นอื่นๆ ของศูนย์ฯ ได้

จุดแลกรับสิทธิ์
- เคาน์เตอร์ INFORMATION ชั้น G ฝั่ง NORTH สยามพารากอน
- เคาน์เตอร์ INFORMATION ชั้น 1 ฝั่ง STAR DOME สยามพารากอน

รายชื่อร้านอาหารที่ร่วมรายการ
ชั้น G
AMICI / ANOTHER HOUND CAFÉ / AOI / BEANHOUND BY GREYHOUND CAFÉ / BRIX DESSERT BAR / BURGER & LOBSTER / CHATRAMUE (ฝั่ง North ใกล้น้ำตก) / COFFEE BEANS BY DAO / CO LIMITED / EVIE'S COOKIES / FOUR SEASONS / FUJI JAPANESE RESTAURANT / FUKU MATCHA X2 / HONMONO GRAND OMAKASE / JUMBO SEAFOOD / KARUN THAI TEA / KOI THE / MAPLE TREE / MCDONALD'S / MC CAFÉ / MILCH / MK GOLD RESTAURANT / MOZZA BY COCOTTE / NABEZO PREMIUM / NARA THAI CUISINE / PENNII POPCORN CAFÉ / PS I LOVE YOU / SUKI MASA / TASTY CONGEE & NOODLE WANTUN SHOP / TEA JAYS / TALINGPLING / THAI SCALA SHARK'S FIN / THANK YOU CUP / THE GRILL TOKYO / THE MANDARIN ORIENTAL SHOP / THE SUMMER COFFEE COMPANY / TONCHIN RAMEN / TWG TEA / VEGANERIE

ชั้น M
% ARABICA

ชั้น 1
UNDERHOUND

ชั้น 3
BUDDHI BELLY / TRUE COFFEE

ชั้น 4
CASA LAPIN / COFFEE WORLD / CUP BEE / DOOBS / HELLO YOGURT / JIAN CHA TEA / KANE MOCHI / OISHI GRAND / PAAD ATT / PHUFA TREASURE TROVE (ภูฟ้าผสมผสาน) / SUSHIRO / WISDOM INTERNATIONAL BUFFET

ชั้น 5
STARBUCKS / SUSHI SEKI


- - - - - - - - -

(2)เงื่อนไขช้อปครบตามยอดที่กำหนดแลกรับของรางวัล
1. สมาชิก ONESIAM ที่มี ONESIAM SUPERAPP รวบรวมใบเสร็จจากการซื้อสินค้าและบริการจากร้านค้าที่ร่วมรายการในศูนย์การค้าสยามพารากอน ตามยอดซื้อและเงื่อนไขที่กำหนด (ไม่สามารถรวมใบเสร็จระหว่างศูนย์การค้าฯได้) ลงทะเบียนแลกรับ ONESIAM COIN ภายในวันเดียวกัน ระหว่างวันที่ 31 พ.ค. 67 – 29 ก.ค. 67 (รวบรวมใบเสร็จได้ไม่เกิน 3 ใบเสร็จ/การแลกรับสิทธิ์ 1 ครั้ง) ที่จุดแลกรับสิทธิ์ภายในศูนย์การค้าฯที่ซื้อสินค้าและบริการ ได้แก่ เคาน์เตอร์ INFORMATION สยามพารากอน ชั้น G ฝั่ง NORTH และ ชั้น 1 ฝั่ง STAR DOME
2. ขอสงวนสิทธิ์ชื่อผู้ซื้อที่ระบุในใบเสร็จต้องตรงกับชื่อสมาชิก ONESIAM ที่แลกรับสิทธิ์และสะสมยอดซื้อเท่านั้น
3. ขอสงวนสิทธิ์ให้สมาชิก ONESIAM แลกรับสิทธิ์ด้วยตนเอง กรณีที่สมาชิก ONESIAM ประสงค์มอบหมายให้ผู้อื่นดำเนินการแทน หรือกรณีที่สมาชิก ONESIAM ประสงค์มอบสิทธิให้ผู้อื่น ผู้รับดำเนินการแทนหรือผู้รับมอบสิทธิต้องแสดงสำเนาบัตรประชาชนของสมาชิก ONESIAM ดังกล่าว ที่มีการลงนามของสมาชิก ONESIAM พร้อมระบุข้อความให้ผู้รับดำเนินการแทนหรือผู้รับมอบสิทธิมีสิทธิในการดำเนินการดังกล่าวอย่างชัดเจน ต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดแลกรับสิทธิ์
4. ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิก ONESIAM ที่มี ONESIAM SUPERAPP โดยลงทะเบียนข้อมูลบน ONESIAM SUPERAPP ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วเท่านั้น ได้แก่ เลขที่บัตรประชาชน ชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
5. จำกัดการแลกรับของรางวัล 1 สิทธิ์/ท่าน/Tier ยอดซื้อ/ศูนย์ฯ/วัน, 2 สิทธิ์/ท่าน/Tier ยอดซื้อ/ศูนย์ฯ/ตลอดรายการ ของรางวัลมีจำนวนจำกัด
6. ONESIAM COIN ที่ได้รับจะถูกบันทึกในระบบสมาชิกภายใน 3 วันทำการ
7. ONESIAM COIN ที่ได้รับจากรายการส่งเสริมการขายนี้ ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ส.ค. 67 เท่านั้น
8. ใบเสร็จที่นำมาแลกรับโปรโมชั่นนี้แล้ว ไม่สามารถแลกรับโปรโมชั่นอื่นๆ ของศูนย์ฯได้
9. จำกัด 1 ท่าน สามารถเข้าคิวแลกรับสิทธิ์ได้ครั้งละ 1 สิทธิ์เท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์ในการแลกรับสิทธิ์ให้กับผู้ที่มีใบเสร็จตรงตามเงื่อนไขตามที่กำหนด จนกว่าจะครบจำนวนสิทธิ์
10. ตรวจสอบร้านค้าที่ร่วมรายการได้ที่เคาน์เตอร์ INFORMATION ภายในศูนย์การค้าฯ
11. สงวนสิทธิ์งดร่วมรายการ : ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงินที่ออกในนามบริษัทฯ, ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงินที่ไม่ระบุเลขที่ใบเสร็จ, ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์, สำเนาใบเสร็จ, ซื้อสินค้า 1 รายการแล้วแยกใบเสร็จมากกว่า 1 ใบ, ใบเสร็จที่ระบุเวลาก่อนศูนย์การค้าฯเปิดให้บริการ, การรวมใบเสร็จร้านค้าระหว่างศูนย์การค้าฯ, ใบเสร็จจากการซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้า พารากอน ดีพาร์ทเมนสโตร์ ร้านค้าเช่าในห้างสรรพสินค้าพารากอน ดีพาร์ทเมนสโตร์ กูร์เมต์ มาร์เก็ต ฟู้ด คอร์ท และ ฟู้ด ฮอลล์, การซื้อบัตรกำนัล หรือ บัตรเติมเงินของร้านค้าต่างๆ, ใบเสร็จจากการซื้อสินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลน์, ใบเสร็จที่มียอดชำระส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดด้วย CREDIT NOTE / ACCOUNT CREDIT /PAYMENT ON CREDIT / STORE CREDIT, การชำระค่าสินค้าล่วงหน้า, ยอดชำระค่าสินค้าส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดจากการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า, ใบเสร็จการจองสินค้า, การชำระค่าสินค้าไม่เต็มจำนวน และการจ่ายมัดจำสินค้าทุกประเภท (DEPOSIT PAYMENT) , การซื้อเพื่อการค้า / ขายส่ง / การซื้อสินค้าเพื่อขายต่อเชิงพาณิชย์, การชำระค่าสาธารณูปโภค หรือ ซื้อเพื่อการลงทุน เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์มือถือ การซื้อหน่วยลงทุน ค่าประกันชีวิต, การซื้อบัตรเติมเงินโทรศัพท์, การแลกเปลี่ยนเงิน (EXCHANGE)
12. ขอสงวนสิทธิ์ในการร่วมรายการส่งเสริมการขายเฉพาะสมาชิก ONESIAM ที่มี ONESIAM SUPERAPP ที่แสดงเอกสารครบถ้วน ได้แก่ ใบเสร็จตามเงื่อนไขจากร้านค้าที่ร่วมรายการ บัตรประจำตัวประชาชนของผู้แลกรับสิทธิ์ บัตรเครดิต และเซลล์สลิปบัตรเครดิต (กรณีชำระเป็นบัตรเครดิต) หรือ หลักฐานการชำระเงิน (กรณีชำระเงินด้วยช่องทางการชำระเงินอื่นๆ)
13.- ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ สามารถนำมาแลกรับสิทธิ์ได้เฉพาะของร้านค้าที่ไม่มีการออกใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงินในรูปแบบของกระดาษแล้วเท่านั้น กรณีการนำใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน ทั้งในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์หรือกระดาษที่เป็นการเขียนด้วยลายมือ จะต้องมีการระบุชื่อลูกค้าที่นำมาแลกรับสิทธิ์ให้ชัดเจน และทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายภาพ หรือถ่ายสำเนาเอกสารใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงินทั้งสองรูปแบบเก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานการแลกรับสิทธิ์
14. ทางศูนย์การค้าฯ ไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการสื่อสารของพนักงานขายของร้านค้าเช่า
15. เจ้าของกิจการร้านค้า พนักงานร้านค้าในศูนย์การค้า และ พนักงานบริษัทฯในเครือของร้านค้า หากซื้อสินค้าภายในร้านค้าของบริษัทฯในเครือ ไม่สามารถร่วมรายการโปรโมชั่นส่งเสริมการขายใดๆได้ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการแลกรับสิทธิ์ดังกล่าว หรือขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนและระงับของรางวัลในทุกกรณี หากตรวจสอบและพบว่าผิดเงื่อนไขที่กำหนด
16. ในกรณีลูกค้าคืนสินค้าหลังจากการแลกรับสิทธิ์รายการส่งเสริมการขาย ทางศูนย์ฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการแลกรับสิทธิ์ดังกล่าว หรือขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนหรือระงับของรางวัลที่ได้รับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
17. กรณีที่ตรวจสอบพบว่า ผู้แลกรับสิทธิ์ไม่ได้เป็นเจ้าของใบเสร็จที่นำมาแลกรับสิทธิ์หรือเป็นผู้ซื้อสินค้าจริง ทางศูนย์การค้า ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย หรือ ยกเลิกการแลกของรางวัลในทุกกรณี
18. ของรางวัลไม่สามารถโอนให้ผู้อื่น เปลี่ยนแปลง และ/หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด และ/หรือของรางวัลอื่นๆ ได้
19. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณ/ สิทธิประโยชน์ และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
20. เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายเป็นไปตามที่ศูนย์การค้ากำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมที่จุดแลกรับสิทธิ์ หรือ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ONESIAM CALL CENTER โทร: 02-111-6161 email: contact@onesiam.com
21. สามารถศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติมได้ที่:
SIAM PARAGON: https://www.siamparagon.co.th/privacy-policy
หรือสามารถสแกน QR CODE ได้ที่จุดแลกรับสิทธิ์ในศูนย์การค้าฯที่เข้าร่วมรายการ