BACK TO EXPLORE

Food Truck Battle Season 2 Fan Meeting

3 ก.ย. 65 - 5 ก.ย. 65

สิทธิพิเศษครั้งใหม่ให้คุณใจเต้นรัว!

ช้อปครบ 8,000 บาทขึ้นไปภายในหนึ่งวัน จากร้านค้าแฟชั่นที่ร่วมรายการในศูนย์การค้าสยามพารากอน

ลูกค้า 40 ท่านแรก ที่แสดงใบเสร็จที่มียอดใช้ครบตามกำหนด รับสิทธิ์เข้าร่วมงาน Food Truck Battle Season 2 Fan Meeting ในวันที่ 10 กันยายน 2565
รวมทั้งสิ้น 40 รางวัล รางวัลละ 1 ที่นั่ง*

ขอสงวนสิทธิ์แจกที่นั่งมูลค่าสูงสุดให้กับผู้ที่แลกรับสิทธิ์ก่อน ตามลำดับก่อนหลัง โดยลำดับ ดังนี้
• บัตรมูลค่า 6,500 บาท จำนวน 5 รางวัล *สิทธิ์เต็มแล้ว*
• บัตรมูลค่า 5,500 บาท จำนวน 5 รางวัล *สิทธิ์เต็มแล้ว*
• บัตรมูลค่า 4,500 บาท จำนวน 6 รางวัล *สิทธิ์เต็มแล้ว*
• บัตรมูลค่า 3,500 บาท จำนวน 14 รางวัล
• บัตรมูลค่า 2,500 บาท จำนวน 10 รางวัล

*สงวนสิทธิ์การมอบรางวัล 1 ท่านต่อ 1 สิทธิ์
*ลำดับและที่นั่งในการเข้าร่วมงานแฟนมีตติ้ง ให้เป็นสิทธิ์ของสยามพารากอนแต่เพียงผู้เดียว

จุดลงทะเบียนแลกรับสิทธิ์
- Redemption Counter ชั้น M ฝั่ง Stardome สยามพารากอน

รายชื่อร้านค้าแฟชั่นที่ร่วมรายการ
Greyhound Original / H&M / Jaspal / Massimo Dutti / Pronto / Riko / Noriko / Zara


- - - - - - - - - - - - -

*เงื่อนไขการแลกรับของรางวัล
1. รวบรวมใบเสร็จจากการซื้อสินค้าและบริการจากร้านค้าที่ร่วมรายการในศูนย์การค้าสยามพารากอน ได้แก่ Greyhound Original/ H&M / Jaspal/ Massimo Dutti/ Pronto/ Riko/ Noriko/ Zara 8,000 บาทขึ้นไป ตามเงื่อนไขที่กำหนด ลงทะเบียนแลกรับสิทธิ์เข้าร่วมงาน Food Truck Battle Season II Fan Meeting จำนวน 1 ที่นั่ง* (ไม่ระบุที่นั่ง) ภายในวันเดียวกันเท่านั้น ที่ จุด REDEMPTION ชั้น M ฝั่ง STARDOME สยามพารากอน
2. จำกัดการแลกรับสิทธิ์ 1 สิทธิ์/ท่าน/ตลอดรายการ, จำกัด 40 รางวัล/ ตลอดรายการ
3. รายละเอียดสิทธิ์เข้าร่วมงาน Food Truck Battle Season II Fan Meeting จำนวน 1 ที่นั่ง* (ไม่ระบุที่นั่ง) เป็นไปตามที่ระบุในเอกสารจดหมายรับสิทธิ์ โดยของรางวัลเป็นไปตามที่ศูนย์การค้าจัดให้เท่านั้น
4. ขอสงวนสิทธิ์ในการแลกรับของรางวัลเฉพาะผู้ที่แสดงเอกสารครบถ้วน ได้แก่ ใบเสร็จตามเงื่อนไขจากร้านค้าที่ร่วมรายการ บัตรประจำตัวประชาชนของผู้แลกรับสิทธิ์ บัตรเครดิต และเซลล์สลิปบัตรเครดิต (กรณีชำระเป็นบัตรเครดิต) และขอสงวนสิทธิ์แจกที่นั่งมูลค่าสูงสุดให้กับผู้ที่แลกรับสิทธิ์ก่อน ตามลำดับก่อนหลัง
5. ใบเสร็จที่นำมาแลกรับโปรโมชั่นนี้แล้ว ไม่สามารถแลกรับโปรโมชั่นอื่นๆ ของศูนย์ได้
6. สงวนสิทธิ์งดร่วมรายการ : สำเนาใบเสร็จ, ซื้อสินค้า 1 ชิ้น แล้วแยกใบเสร็จมากกว่า 1 ใบ, ใบเสร็จจากการซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้า พารากอน ดีพาร์ทเมนสโตร์ ร้านค้าเช่าในห้างสรรพสินค้าพารากอน ดีพาร์ทเมนสโตร์, การซื้อบัตรกำนัล หรือ บัตรเติมเงินของร้านค้าต่างๆ, การจองสินค้า การชำระค่าสินค้าไม่เต็มจำนวน และการจ่ายมัดจำสินค้าทุกประเภท (DEPOSIT PAYMENT), การซื้อเพื่อการค้า / ขายส่ง / การซื้อสินค้าเพื่อขายต่อเชิงพาณิชย์
7. กรณีนำใบเสร็จฯ ที่เป็นการเขียนด้วยลายมือ ขอให้ระบุชื่อลูกค้าให้ชัดเจนและบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายเอกสารเก็บไว้
8. กรณีที่ตรวจสอบพบว่า ผู้แลกรับสิทธิ์ไม่ได้เป็นเจ้าของใบเสร็จที่นำมาแลกรับสิทธิ์ หรือเป็นผู้ซื้อสินค้าจริง ทางศูนย์ฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการมอบของรางวัลดังกล่าว
9. จำกัด 1 ท่าน สามารถเข้าคิวแลกรับสิทธิ์ได้ครั้งละ 1 สิทธิ์เท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์ในการแจกของรางวัลให้กับผู้ที่มีใบเสร็จตรงตามเงื่อนไขตามที่กำหนด จนกว่าจะครบจำนวนสิทธิ์
10. สงวนสิทธิ์ให้ลูกค้าที่มารับสิทธิ์ด้วยตัวเองเท่านั้น หรือกรณีไม่สามารถมารับสิทธิ์ได้ด้วยตนเอง ต้องทำหนังสือมอบอำนาจเพื่อมารับสิทธิ์รับของรางวัลเท่านั้น, ขอสงวนสิทธิ์ผู้รับมอบอำนาจ สามารถรับมอบอำนาจได้ 2 สิทธิ์/ท่าน/วัน เท่านั้น
11. เจ้าของกิจการร้านค้า และ พนักงานขายของร้านค้าเช่า หากซื้อสินค้าภายในร้านของตนเอง ไม่สามารถร่วมรายการโปรโมชั่นส่งเสริมการขายได้ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนของรางวัล หรือยกเลิกการแลกของรางวัลในทุกกรณี หากตรวจสอบและพบว่าผิดเงื่อนไขที่กำหนด
12. บริษัทฯไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการสื่อสารของพนักงานขายของร้านค้าเช่า
13. ในกรณีลูกค้าคืนสินค้าหลังแลกรับของรางวัล ไปแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนหรือระงับการใช้ของรางวัล ที่ได้รับไปแล้วโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
14. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลง และ/หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด และ/หรือรางวัลอื่นๆ ได้
15. เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ที่ จุด REDEMPTION ชั้น M ฝั่ง STARDOME สยามพารากอน
16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณ/ สิทธิประโยชน์ และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีเกิดข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นสิ้นสุด