BACK TO EXPLORE

“ไทยช่วยไทย รณรงค์ใช้หน้ากากผ้า”

ก้าวผ่านวิกฤติ Covid-19 ไปด้วยกัน กับฟรีเวิร์คช็อปการตัดเย็บหน้ากากผ้าที่สยามพารากอน

ช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้คนส่วนใหญ่หันมาใส่หน้ากากอนามัยกันมากขึ้น เพราะสามารถลดโอกาสในการแพร่และรับเชื้อโรคต่างๆ ที่จะส่งผลเสียต่อสุขภาพของทุกคนได้

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอชวนทุกคนมาร่วมเวิร์คช็อปการตัดเย็บหน้ากากผ้าฟรี! เพื่อเป็นหนึ่งแรงใจและแรงกายที่จะช่วยให้ประเทศไทยก้าวผ่านวิกฤติ Covid-19 ไปด้วยกันกับงาน “ไทยช่วยไทย รณรงค์ใช้หน้ากากผ้า” ตั้งแต่วันนี้ ถึง 24 มีนาคมนี้ ณ แฟชั่นแกลลอรี่ ชั้น 1 ศูนย์การค้าสยามพารากอน
มาเรียนรู้การทำหน้ากากอย่างถูกวิธี พร้อมนำหน้ากากผ้าที่ตัดเย็บเสร็จแล้วกลับไปใช้งาน หรือจะส่งต่อให้กับผู้ที่ต้องการใช้หน้ากากผ้า เพื่อลดภาวะขาดแคลนหน้ากากอนามัยแบบมาตรฐานซึ่งมีความจำเป็นสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ก็ได้

อุปกรณ์ที่ใช้และขั้นตอนในการทำหน้ากากผ้า:

ผ้าสาลูหรือผ้ามัสลิน จำนวน 3 ชิ้น (ชิ้นใหญ่ ขนาด 9x7” จำนวน 1 ชิ้น และชิ้นเล็ก ขนาด 7.5x7” จำนวน 2 ชิ้น), เข็มเย็บผ้า, ด้าย, โครงลวด และยางยืด

Step 1 เตรียมผ้า จำนวน 3 ชิ้น
Step 2 ประกบผ้าทั้ง 3 ชิ้น เข้าด้วยกัน (ชิ้นใหญ่อยู่ตรงกลาง)
Step 3 กำหนดแนวเย็บด้านบน-ล่าง
Step 4 เย็บถี่ๆ ทั้งด้านบน-ล่างของผ้า

Step 5 พับครึ่งผ้าเพื่อหาจุดกึ่งกลาง

Step 6 พับครึ่งโครงลวด เพื่อหาจุดกึ่งกลาง

Step 7 เย็บยึดโครงลวดเข้ากับจุดกึ่งกลางผ้า
Step 8 เย็บยึดปลายโครงลวดด้านซ้าย-ขวาเข้ากับผ้า
Step 9 กลับผ้าเอาด้านในออก เพื่อความสวยงาม

Step 10 เกลี่ยตะเข็บทั้งสองด้านให้เรียบร้อย
Step 11 เย็บกดตรงสันขอบ ด้านบน-ล่าง

Step 12 พับทบและเย็บขอบด้านข้าง เพื่อใส่ยางยืดStep 13 เย็บยึดส่วนปลายยางยืดเข้าด้วยกันStep 14 เลื่อนเอาด้านที่มีตะเข็บไปสอดไว้ใต้ขอบผ้า

Step 15 ซักหน้ากากผ้าก่อนและหลังการใช้ งานทุกครั้ง

กิจกรรม “ไทยช่วยไทย รณรงค์ใช้หน้ากากผ้า” จะมีเจ้าหน้าที่จากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มาฝึกสอนและให้คำแนะนำการทำหน้ากากผ้าอย่างถูกวิธีให้กับผู้ร่วมกิจกรรมทุกคน โดยแบ่งเป็น 5 รอบๆ ละไม่เกิน 30 คน ดังนี้
รอบแรก   เวลา 10.30-12.30 น.
รอบสอง   เวลา 13.00-15.00 น.
รอบสาม   เวลา 15.00-17.00 น.
รอบสี่      เวลา 17.00-19.00 น.
รอบสุดท้าย   เวลา 19.00-21.00 น.

** ผู้เข้าร่วมกิจกรรมกรุณาใส่หน้ากากอนามัยส่วนตัวมาด้วย **

ผู้สนใจร่วมเวิร์คช็อปผลิตหน้ากากผ้า สามารถเข้าร่วมกิจกรรม “ไทยช่วยไทย รณรงค์ใช้หน้ากากผ้า” ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 24 มีนาคม 63 นี้ ณ แฟชั่นแกลลอรี่ ชั้น 1 ศูนย์การค้าสยามพารากอน