BACK TO EXPLORE

Platinum M Card : I Love Luxury Deal 2021

29 มกราคม 2564 – 25 กุมภาพันธ์ 2564

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก Platinum M Card
29 มกราคม 2564 – 25 กุมภาพันธ์ 2564

Weekly Top Spenders!!

สมาชิก Scarlet Diamond และ Platinum M Card ที่มียอดใช้จ่ายสะสมสูงสุดแต่ละสัปดาห์ โดยมียอดซื้อสะสมขั้นต่ำ 2,000,000 บาทขึ้นไป ภายใน 1 สัปดาห์ ที่ศูนย์การค้าสยามพารากอน
รับทันที iPhone 12 Pro Max ความจุ 256 GB มูลค่า 43,900 บาท*

ช่วงเวลาการช้อปและสะสมยอดซื้อ 4 สัปดาห์
• สัปดาห์ที่ 1 : เริ่มศุกร์ที่ 29 ม.ค. 64 – พฤหัสบดีที่ 4 ก.พ. 64
• สัปดาห์ที่ 2 : เริ่มศุกร์ที่ 5 ก.พ. 64 – พฤหัสบดีที่ 11 ก.พ. 64
• สัปดาห์ที่ 3 : เริ่มศุกร์ที่ 12 ก.พ. 64 – พฤหัสบดีที่ 18 ก.พ. 64
• สัปดาห์ที่ 4 : เริ่มศุกร์ที่ 19 18 ก.พ. 64 - พฤหัสบดีที่ 25 ก.พ. 64

*จำกัด 1 รางวัล ต่อ 1 สัปดาห์ ต่อ 1 สมาชิก / รวม 4 รางวัล / ตลอดรายการ

เงื่อนไข
• โปรโมชั่นเฉพาะสมาชิก The Scarlet Diamond และ Platinum M Card เท่านั้น ที่ช้อปและสะสมยอดซื้อผ่านบัตรฯ ครบตามเงื่อนไข
• โปรโมชั่นระหว่างวันที่ 29 มกราคม 2564 – 25 กุมภาพันธ์ 2564 เท่านั้น
• สงวนสิทธิ์การรับรางวัล จำกัด 1 รางวัล ต่อ 1 สัปดาห์ ต่อ 1 สมาชิก/ รวม 4 รางวัล / ตลอดรายการ
• ประกาศรายชื่อ Top Spenders ทั้ง 4 ท่าน ภายใน 7 วันหลังจบรายการส่งเสริมการขาย ที่ Platinum Club ชั้น M ฝั่งเหนือ เท่านั้น
• Top Spenders ทั้ง 4 ท่าน จะต้องติดต่อขอรับของรางวัล ตามวันและเวลาที่บริษัทฯ กำหนด เท่านั้น
• สงวนสิทธิ์ให้สมาชิกที่มารับของรางวัลด้วยตัวเองเท่านั้น หรือกรณีไม่สามารถมารับสิทธิ์ได้ด้วยตนเอง ต้องทำหนังสือมอบอำนาจเพื่อมารับสิทธิ์รับของรางวัลเท่านั้น
• สงวนสิทธิ์ไม่รับแลกของรางวัลต่างๆด้วยการมอบอำนาจให้เจ้าหน้าที่บริการสมาชิกฯ ดำเนินการแลกรับแทน ในทุกกรณี
• ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลง และ/หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด และ/หรือรางวัลอื่นๆ ได้
• สงวนสิทธิ์งดร่วมรายการ: การซื้อสินค้า 1 ชิ้น แล้วแยกใบเสร็จมากกว่า 1 ใบ, ใบเสร็จชั่วคราว (Temporary Receipt), ใบเสร็จจากการซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้าพารากอนดีพาร์ทเมนสโตร์, ร้านค้าเช่าในห้างสรรพสินค้าพารากอนดีพาร์ทเมนสโตร์, กูร์เมต์ มาร์เก็ต, ฟู้ด คอร์ท, ฟู้ด ฮอลล์, การซื้อบัตรกำนัล หรือ บัตรเติมเงินของร้านค้าต่างๆ, การจองสินค้า และการจ่ายมัดจำสินค้าทุกประเภท (Deposit Payment), การซื้อเพื่อการค้า / ขายส่ง, การชำระค่าสาธารณูปโภค หรือ ซื้อเพื่อการลงทุน เช่น การซื้อหน่วยลงทุน ค่าประกันชีวิต ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น,การซื้อบัตรเติมเงินโทรศัพท์, การแลกเปลี่ยนเงิน (EXCHANGE), ใบเสร็จที่ลงทะเบียนรับของรางวัลอื่นๆ จากศูนย์การค้าสยามพารากอน
• กรณีนำใบเสร็จฯ ที่เป็นการเขียนด้วยลายมือ ขอให้ระบุชื่อลูกค้าให้ชัดเจนและบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายเอกสารเก็บไว้
• ในกรณีลูกค้าคืนสินค้าหลังแลกรับของสมนาคุณไปแล้ว ทางศูนย์ฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนของสมนาคุณโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• พนักงานขายของร้านค้าเช่าหากซื้อสินค้าภายในร้านของตนเองไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายได้
• พนักงาน บจ. เดอะมอลล์กรุ๊ป / ดิ เอ็มโพเรียม / สยามพารากอน / สยามพิวรรธน์ / บริษัทฯ ในเครือ / ผู้แทนขาย และผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่สามารถใช้สิทธิ์เพื่อขอรับบริการ
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณ / สิทธิประโยชน์ต่างๆ และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• บริษัทฯไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการสื่อสารของพนักงานขายของร้านค้าเช่า
• เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
• ติดต่อลงทะเบียนยอดซื้อสินค้า, รับของรางวัล และ/หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Platinum Club ชั้น M ฝั่งเหนือ สยามพารากอนเท่านั้น