BACK TO EXPLORE

Platinum M Card – ช้อปปุ๊บ รับปั๊บ

4 กุมภาพันธ์ 2564 – 28 กุมภาพันธ์ 2564

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก Platinum M Card
4 กุมภาพันธ์ 2564 – 28 กุมภาพันธ์ 2564

เมื่อช้อปและสะสมยอดซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาทขึ้นไป ภายใน 1 วัน

รับทันที Siam Gift Card มูลค่า 2,021 บาท
(สำหรับร้านอาหารที่ร่วมรับ Siam Gift Card ภายในสยามพารากอน, สยามเซ็นเตอร์, สยามดิสคัฟเวอรี่ และไอคอนสยาม เท่านั้น)

*จำกัด 1 รางวัล ต่อ 1 สมาชิก / รวม 221 รางวัล / ตลอดรายการ
*Siam Gift Card หมดอายุภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564

เงื่อนไข
• โปรโมชั่นเฉพาะสมาชิก The Scarlet Diamond และ Platinum M Card เท่านั้น ที่ช้อปและสะสมยอดซื้อผ่านบัตรฯ ครบตามเงื่อนไข
• โปรโมชั่นระหว่างวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 – 28 กุมภาพันธ์ 2564 เท่านั้น
• สงวนสิทธิ์การรับรางวัล จำกัด 1 รางวัล ต่อ 1 สมาชิก / รวม 221 รางวัล / ตลอดรายการ
• Siam Gift Card มูลค่า 2,021 บาท สำหรับร้านอาหารที่ร่วมรับ Siam Gift Card ภายในสยามพารากอน, สยามเซ็นเตอร์, สยามดิสคัฟเวอรี่ และไอคอนสยาม เท่านั้น
• Siam Gift Card หมดอายุภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564
• สงวนสิทธิ์มอบของรางวัลให้กับสมาชิกฯ ที่ช้อปและสะสมยอดซื้อครบตามเงื่อนไขก่อน ได้รับสิทธิ์ก่อน
• สงวนสิทธิ์ให้สมาชิกที่มารับของรางวัลด้วยตัวเองเท่านั้น หรือกรณีไม่สามารถมารับสิทธิ์ได้ด้วยตนเอง ต้องทำหนังสือมอบอำนาจเพื่อมารับสิทธิ์รับของรางวัลเท่านั้น
• สงวนสิทธิ์ไม่รับแลกของรางวัลต่างๆด้วยการมอบอำนาจให้เจ้าหน้าที่บริการสมาชิกฯ ดำเนินการแลกรับแทน ในทุกกรณี
• ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลง และ/หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด และ/หรือรางวัลอื่นๆ ได้
• สงวนสิทธิ์งดร่วมรายการ: การซื้อสินค้า 1 ชิ้น แล้วแยกใบเสร็จมากกว่า 1 ใบ, ใบเสร็จชั่วคราว (Temporary Receipt), ใบเสร็จจากการซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้าพารากอนดีพาร์ทเมนสโตร์, ร้านค้าเช่าในห้างสรรพสินค้าพารากอนดีพาร์ทเมนสโตร์, กูร์เมต์ มาร์เก็ต, ฟู้ด คอร์ท, ฟู้ด ฮอลล์, การซื้อบัตรกำนัล หรือ บัตรเติมเงินของร้านค้าต่างๆ, การจองสินค้า และการจ่ายมัดจำสินค้าทุกประเภท (Deposit Payment), การซื้อเพื่อการค้า / ขายส่ง, การชำระค่าสาธารณูปโภค หรือ ซื้อเพื่อการลงทุน เช่น การซื้อหน่วยลงทุน ค่าประกันชีวิต ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น,การซื้อบัตรเติมเงินโทรศัพท์, การแลกเปลี่ยนเงิน (EXCHANGE), ใบเสร็จที่ลงทะเบียนรับของรางวัลอื่นๆ จากศูนย์การค้าสยามพารากอน
• กรณีนำใบเสร็จฯ ที่เป็นการเขียนด้วยลายมือ ขอให้ระบุชื่อลูกค้าให้ชัดเจนและบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายเอกสารเก็บไว้
• ในกรณีลูกค้าคืนสินค้าหลังแลกรับของสมนาคุณไปแล้ว ทางศูนย์ฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนของสมนาคุณโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• พนักงานขายของร้านค้าเช่าหากซื้อสินค้าภายในร้านของตนเองไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายได้
• พนักงาน บจ. เดอะมอลล์กรุ๊ป / ดิ เอ็มโพเรียม / สยามพารากอน / สยามพิวรรธน์ / บริษัทฯ ในเครือ / ผู้แทนขาย และผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่สามารถใช้สิทธิ์เพื่อขอรับบริการ
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณ / สิทธิประโยชน์ต่างๆ และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• บริษัทฯไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการสื่อสารของพนักงานขายของร้านค้าเช่า
• เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
• ติดต่อลงทะเบียนยอดซื้อสินค้า, รับของรางวัล และ/หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Platinum Club ชั้น M ฝั่งเหนือ สยามพารากอนเท่านั้น