BACK TO EXPLORE

SIAM PARAGON SHOPARAZZI PHENOMENON

1 มีนาคม 2564 - 31 มีนาคม 2564

ช้อปภายในศูนย์ฯ แลกรับ Siam Gift Card + Beauty Gift Coupon รวมมูลค่า 5.4 ล้านบาทช้อปครบ 15,000 บาทขึ้นไป ภายในวันเดียวกัน จากร้านค้าที่ร่วมรายการภายในศูนย์การค้าสยามพารากอน
   แลกรับ Siam Gift Card มูลค่า 700 บาท* (สำหรับซื้อสินค้า 1,400.- ขึ้นไป/ใบเสร็จ/Siam Gift Card 1 ใบ ในร้านค้าที่ร่วมรายการในสยามพารากอน, สยามเซ็นเตอร์, สยามดิสคัฟเวอรี่)

*จำกัดจำนวน 80 สิทธิ์/วัน
*จำกัดการแลกรับสิทธิ์ 1 สิทธิ์/ท่าน/วัน, จำกัด 2 สิทธิ์/ท่าน/ตลอดรายการ
*Siam Gift Card ใช้ได้ถึงวันที่ 30 เม.ย. 64 เท่านั้น


พิเศษ!! วันที่ 18 มี.ค. 64 - 31 มี.ค. 64

ช้อปครบ 50,000 บาทขึ้นไป ภายในวันเดียวกัน จากร้านค้าที่ร่วมรายการภายในศูนย์การค้าสยามพารากอน
   รับเพิ่ม Beauty Gift Coupon มูลค่า 2,500 บาท** คูปองสุดพิเศษจาก Beauty Hall Festival 2021 เพื่อรับส่วนลดและของสมนาคุณพิเศษจากแบรนด์ชั้นนำ ตามเงื่อนไข

**จำกัด 1,500 สิทธิ์/ตลอดรายการ
**จำกัดการแลกรับสิทธิ์ 1 สิทธิ์/ท่าน/วัน, จำกัด 2 สิทธิ์/ท่าน/ตลอดรายการ
**Beauty Gift Coupon ใช้ได้ถึงวันที่ 30 เม.ย. 64 เท่านั้น


จุดแลกรับสิทธิ์: จุด Redemption ศูนย์การค้าสยามพารากอน ชั้น M ฝั่ง Stardome

*/**เงื่อนไข
1. รวบรวมใบเสร็จจากการซื้อสินค้าและบริการต่างๆ จากร้านค้าที่ร่วมรายการภายในศูนย์การค้าสยามพารากอน 15,000 บาทขึ้นไป ตามเงื่อนไขรายการ แลกรับ Siam Gift Card ที่ จุด Redemption ชั้น M ฝั่ง Stardome ภายในวันที่ซื้อสินค้าเท่านั้น จำกัด 80 สิทธิ์/วัน
2. รวบรวมใบเสร็จจากการซื้อสินค้าและบริการต่างๆ จากร้านค้าที่ร่วมรายการภายในศูนย์การค้าสยามพารากอน 50,000 บาทขึ้นไป ตามเงื่อนไขรายการ แลกรับเพิ่ม Beauty Gift Coupon คูปองสุดพิเศษจาก Beauty Hall Festival 2021 เพื่อรับส่วนลดและของสมนาคุณพิเศษจากแบรนด์ชั้นนำ เมื่อมียอดซื้อตามเงื่อนไขตามที่ระบุในคูปอง ที่จุด Redemption ชั้น M ฝั่ง Stardome ภายในวันที่ซื้อสินค้าเท่านั้น จำกัด 1,500 สิทธิ์ / ตลอดรายการ
3. จำกัดการแลกรับสิทธิ์ 1 สิทธิ์/ท่าน/วัน, จำกัด 2 สิทธิ์/ท่าน/ตลอดรายการ (รวมทุก TIER ยอดซื้อ) สิทธิ์มีจำนวนจำกัด
4. Siam Gift Card มูลค่า 700 บาท ใช้สำหรับซื้อสินค้าในร้านค้าที่ร่วมรายการในสยามพารากอน, สยามเซ็นเตอร์, สยามดิสคัฟเวอรี่ 1,400 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ โปรดตรวจสอบรายละเอียดร้านค้าที่จุด Redemption
5. Siam Gift Card 1 ใบ และ ต่อการซื้อสินค้า 1 ใบเสร็จเท่านั้น
6. Siam Gift Card ใช้ได้ถึงวันที่ 30 เม.ย. 64 เท่านั้น
7. แสดง Beauty Gift Coupon เพื่อรับส่วนลดและของสมนาคุณพิเศษจากแบรนด์ชั้นนำ เมื่อมียอดซื้อตามเงื่อนไขตามที่ระบุในคูปองที่แผนก Beauty Hall ชั้น M พารากอน ดีพาร์ทเมนท์สโตร์ ตั้งแต่วันที่ 18 มี.ค. 64 – 30 เม.ย. 64 เท่านั้น
8. Beauty Gift Coupon ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการ Beauty Hall Beauty Wishes และรายการอื่นๆของห้างได้
9. สงวนสิทธิ์ให้ลูกค้าที่มารับสิทธิ์ด้วยตัวเองเท่านั้นหรือกรณีไม่สามารถมารับสิทธิ์ได้ด้วยตนเอง ต้องทำหนังสือมอบอำนาจเพื่อมารับสิทธิ์รับของสมนาคุณเท่านั้น
10. เอกสารที่นำมาแลกรับของรางวัล คือ ใบเสร็จจากร้านค้าที่ร่วมรายการ + บัตรประชาชน และ บัตรเครดิต+เซลล์สลิปบัตรเครดิต (กรณีชำระเป็นบัตรเครดิต)
11. กรณีนำใบเสร็จฯ ที่เป็นการเขียนด้วยลายมือ ขอให้ระบุชื่อลูกค้าให้ชัดเจนและบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายเอกสารเก็บไว้
12. ใบเสร็จที่นำมาแลกรับโปรโมชั่นนี้แล้ว ไม่สามารถแลกรับโปรโมชั่นอื่นๆ ของศูนย์ได้
13. สงวนสิทธิ์งดร่วมรายการ : ซื้อสินค้า 1 ชิ้น แล้วแยกใบเสร็จมากกว่า 1 ใบ, ใบเสร็จจากการซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้า พารากอนดีพาร์ทเมนสโตร์ ร้านค้าเช่าในห้างสรรพสินค้าพารากอนดีพาร์ทเมนสโตร์ กูร์เมต์ มาร์เก็ต ฟู้ด คอร์ท และ ฟู้ด ฮอลล์, การซื้อบัตรกำนัล หรือ บัตรเติมเงินของร้านค้าต่างๆ, การจองสินค้าและการจ่ายมัดจาสินค้าทุกประเภท (DEPOSIT PAYMENT) , การซื้อเพื่อการค้า / ขายส่ง / การซื้อสินค้าเพื่อขายต่อเชิงพาณิชย์, การชำระค่าสาธารณูปโภค หรือ ซื้อเพื่อการลงทุน เช่น การซื้อหน่วยลงทุน ค่าประกันชีวิต ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น,การซื้อบัตรเติมเงินโทรศัพท์, การแลกเปลี่ยนเงิน (EXCHANGE)
14. กรณีที่ตรวจสอบพบว่า ผู้แลกรับสิทธิ์ไม่ได้เป็นเจ้าของใบเสร็จที่นำมาแลกรับสิทธิ์ หรือเป็นผู้ซื้อสินค้าจริง ทางศูนย์ฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการมอบของสมนาคุณดังกล่าว
15. จำกัด 1 ท่าน สามารถเข้าคิวแลกรับสิทธิ์ได้ครั้งละ 1 สิทธิ์เท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์ในการแจกของสมนาคุณให้กับผู้ที่มีใบเสร็จตรงตามเงื่อนไขตามที่กำหนด จนกว่าของสมนาคุณจะหมด
16. ใบเสร็จร้านค้าจำหน่ายสินค้าไอทีและโทรศัพท์มือถือ ต้องระบุชื่อผู้ซื้อในใบเสร็จ และตรงกับชื่อบนบัตรประชาชนของผู้แลกรับสิทธิ์เท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์ใบเสร็จร้านค้าจำหน่ายสินค้าไอทีและโทรศัพท์มือถือที่ไม่ระบุชื่อผู้ซื้อ หรือ ออกใบเสร็จในนามบริษัทฯ งดร่วมรายการ
17. พนักงานขายของร้านค้าเช่าและ เจ้าของร้านหากซื้อสินค้าภายในร้านของตนเอง ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายได้ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกของรางวัลหากพบว่าใบเสร็จที่นำมาแลกไม่เป็นไปตามเงื่อนไข
18. บริษัทฯไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการสื่อสารของพนักงานขายของร้านค้าเช่า
19. ในกรณีลูกค้าคืนสินค้าหลังแลกรับของสมนาคุณไปแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนหรือระงับการใช้ ของสมนาคุณที่ได้รับไปแล้ว โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
20. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณ/ สิทธิประโยชน์ และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
21. เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ที่ จุด Redemption ในกรณีเกิดข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นสิ้นสุด


สิทธิพิเศษจากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ***

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15%*** จากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ
อ่านรายละเอียดข้อมูลบัตรเครดิตต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่ Credit Card Days (1 มี.ค. 64 - 18 เม.ย. 64)

***เงื่อนไขและระยะเวลาเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
- โปรดตรวจสอบระยะเวลาโปรโมชั่นของแต่ละบัตรเครดิตเพิ่มเติมจากสื่ออื่นๆ ของทางธนาคาร