BACK TO EXPLORE

Shopping Deal 2023

8 กันยายน 2566 – 23 ตุลาคม 2566

พิเศษเฉพาะสมาชิก VIZ ที่มี ONESIAM SUPERAPP แลกรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 5.6 ล้านบาท(1) เมื่อทานหรือช้อปครบตามเงื่อนไขจากร้านค้าที่ร่วมรายการที่สยามพารากอน และสยามเซ็นเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 8 ก.ย. 66 – 23 ต.ค. 66

สยามพารากอน

สมาชิก VIZ ที่มี ONESIAM SUPERAPP แลกรับ VIZ Coin สูงสุด 500 VIZ Coins(1) เมื่อช้อปสินค้าจากร้านค้าที่ร่วมรายการครบตามยอดซื้อและเงื่อนไขที่กำหนด


รับประทานอาหารครบ 1,000 บาทขึ้นไป
  แลกรับ 100 VIZ Coins(1)
(จำกัด 50 รางวัล/วัน)

ช้อปครบ 15,000 บาทขึ้นไป
  แลกรับ 500 VIZ Coins(1)
(จำกัด 80 รางวัล/วัน)

รายชื่อร้านค้าที่ร่วมรายการ คลิก

(1) จำกัดการแลกรับ VIZ COIN 1 สิทธิ์/ท่าน/Tier ยอดซื้อ/ศูนย์ฯ/วัน, 2 สิทธิ์/ท่าน/Tier ยอดซื้อ/ศูนย์ฯ/ตลอดรายการ
(1)VIZ Coin มีอายุ 180 วัน นับจากวันที่แลกรับสิทธิ์

จุดแลกรับสิทธิ์
- จุด Redemption ชั้น M ฝั่ง Stardome สยามพารากอน


พิเศษ! ช้อปครบ 30,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ (เฉพาะวันที่ 1 ส.ค. 66 – 30 ก.ย. 66)
  แลกรับ 350 VIZ Coins(3) และบัตรชมภาพยนตร์ จำนวน 1 ที่นั่ง มูลค่า 250 บาท(3)
(จำกัด 1 สิทธิ์/สมาชิก/เดือน, รวม 1,850 สิทธิ์/เดือน)

จุดแลกรับสิทธิ์
- VIZ Counter ชั้น M ฝั่ง Stardome สยามพารากอน


ดีลฮอตรับ VIZ COIN (เฉพาะวันที่ 1 ส.ค. 66 – 30 ก.ย. 66)

สมาชิก VIZ 20 ท่านแรก รับแพ็คเกจสุดหรูเที่ยว GALAXY MACAU 3 วัน 2 คืน(3) มูลค่ากว่า 125,000 บาท
เมื่อช้อปสะสมครบ 5 ล้านบาทขึ้นไป ภายในวัน
(จำกัด 1 สิทธิ์/สมาชิก/ทุกศูนย์การค้าฯ/ตลอดรายการ, จำกัดรวม 10 สิทธิ์/เดือน)
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

หรือ

พิเศษ! รับสูงสุด 1,000 VIZ Coins(3)
(เฉพาะวันที่ 1 ก.ย. 66 และ 16 ก.ย. 66)

เมื่อใช้ VIZ COIN แลกรับส่วนลดร้านค้าที่ร่วมรายการตามเงื่อนไข
(จำกัด 1 สิทธิ์/สมาชิก/เดือน, จำกัดรวม 38 สิทธิ์ สำหรับวันที่ 1 ของทุกเดือน, จำกัดรวม 37 สิทธิ์ สำหรับวันที่ 16 ของทุกเดือน)

สอบถามข้อมูลและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่
- VIZ Counter ชั้น M ฝั่ง Stardome สยามพารากอน

หรือ

พิเศษ! แลกรับกล้อง DJI OSMO ACTION 3 จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 12,500บาท(4)
(เฉพาะวันที่ 8 ก.ย. 66 - 25 ต.ค. 66)

เมื่อช้อปครบ 50,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ พร้อมแลก 3,000 VIZ COINS
(จำกัด 1 สิทธิ์/สมาชิก ตลอดรายการ, จำกัดรวม 10 รางวัล ตลอดรายการ)

สอบถามข้อมูลและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่
- VIZ Counter ชั้น M ฝั่ง Stardome สยามพารากอน


สิทธิพิเศษจากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ

แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 17%(2) จากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ
(2)เงื่อนไขและระยะเวลาเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด โปรดตรวจสอบระยะเวลาโปรโมชั่นของแต่ละบัตรเครดิตเพิ่มเติมจากสื่ออื่นๆ ของทางธนาคาร และ ที่จุด Redemption ชั้น M ฝั่ง Stardome สยามพารากอน
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก


- - - - - - - - - - - -

(1)เงื่อนไขช้อปครบตามยอดที่กำหนด แลกรับ VIZ COIN
1. สมาชิก VIZ ที่มี ONESIAM SUPERAPP รวบรวมใบเสร็จจากการซื้อสินค้าและบริการต่างๆ จากร้านค้าที่ร่วมรายการในศูนย์การค้าสยามพารากอน ตามยอดซื้อและเงื่อนไขที่กำหนด (ไม่สามารถรวมใบเสร็จระหว่างศูนย์การค้าได้) ลงทะเบียนแลกรับของรางวัลภายในวันเดียวกัน ระหว่างวันที่ 8 ก.ย. 66 – 23 ต.ค. 66 ที่จุด REDEMPTION ชั้น M ฝั่ง STAR DOME สยามพารากอน (รวบรวมใบเสร็จได้ไม่เกิน 3 ใบเสร็จ/การแลกรับสิทธิ์ 1 ครั้ง)
2. จำกัดการแลกรับของรางวัล 1 สิทธิ์/ท่าน/ศูนย์ฯ/วัน, 2 สิทธิ์/ท่าน/ศูนย์ฯ/ตลอดรายการ ของรางวัลมีจำนวนจำกัดต่อวัน โปรดตรวจสอบจำนวนรางวัลคงเหลือในแต่ละวันได้ที่ จุด REDEMPTION ชั้น M ฝั่ง STARDOME สยามพารากอน
3. VIZ COIN ที่ได้รับจะถูกบันทึกในระบบสมาชิกภายใน 3 วันทำการ
4. VIZ COIN ที่ได้รับจากรายการส่งเสริมการขายนี้ มีอายุ 180 วัน นับจากวันที่แลกรับสิทธิ์
5. ใบเสร็จที่นำมาแลกรับโปรโมชั่นนี้แล้ว  ไม่สามารถแลกรับโปรโมชั่นอื่นๆ ของศูนย์การค้าได้
6. ตรวจสอบร้านค้าที่ร่วมรายการและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่จุด REDEMPTION ชั้น M ฝั่ง STARDOME สยามพารากอน
7. ใบเสร็จร้านค้าจำหน่ายสินค้าไอทีและโทรศัพท์มือถือ ต้องระบุชื่อผู้ซื้อในใบเสร็จ และตรงกับชื่อบนบัตรประชาชนของผู้แลกรับสิทธิ์เท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์ใบเสร็จร้านค้าจำหน่ายสินค้าไอทีและโทรศัพท์มือถือที่ไม่ระบุชื่อผู้ซื้อ หรือ ออกใบเสร็จในนามบริษัทฯ งดร่วมรายการ
8. ขอสงวนสิทธิ์ให้ลูกค้าแลกรับสิทธิ์ด้วยตนเองเท่านั้น กรณีไม่สามารถมารับสิทธิ์ได้ด้วยตนเอง ต้องทำหนังสือมอบอำนาจเพื่อมารับสิทธิ์เท่านั้น โดย VIZ COIN จะเป็นสิทธิ์ของผู้มอบอำนาจเท่านั้น, ผู้รับมอบอำนาจสามารถรับมอบอำนาจได้ 2 สิทธิ์/ท่าน/วัน

(4)เงื่อนไขช้อปครบตามยอดที่กำหนด พร้อมแลก VIZ COIN รับ DJI OSMO ACTION 3
1. สมาชิก VIZ ที่มี ONESIAM SUPERAPP เมื่อมียอดใช้จ่ายที่ร้านค้าที่ร่วมรายการในศูนย์การค้าสยามพารากอน 50,000 บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จพร้อมแลก 3,000 VIZ COINS ที่ VIZ COUNTER ชั้น M ฝั่ง STARDOME สยามพารากอน ภายในวันเดียวกัน รับ DJI OSMO ACTION 3 จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 12,500 บาท ระหว่างวันที่ 8 ก.ย. 66 – 23 ต.ค. 66
2. จำกัด 1 สิทธิ์/สมาชิก ตลอดรายการ และจำกัดรวม 10 สิทธิ์ ตลอดรายการ
3. ใบเสร็จที่นำมาแลกรับโปรโมชั่นนี้แล้ว  ไม่สามารถแลกรับโปรโมชั่นอื่นๆ ของศูนย์การค้าได้
4. ตรวจสอบร้านค้าที่ร่วมรายการและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ VIZ COUNTER ชั้น M ฝั่ง STARDOME สยามพารากอน
5. ขอสงวนสิทธิ์ชื่อผู้ซื้อที่ระบุในใบเสร็จต้องตรงกับชื่อสมาชิก VIZ ที่มาแลกรับสิทธิ์เท่านั้น
6. ขอสงวนสิทธิ์สมาชิก VIZ ต้องลงทะเบียนรับสิทธิ์ด้วยตนเองเท่านั้น (ไม่สามารถมอบอำนาจได้ในทุกกรณี)
7. ของรางวัล DJI OSMO ACTION 3 มีระยะการรับประกันสินค้า 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 16 มิ.ย. 2566 (โดยรับประกันเฉพาะในส่วนของซอฟต์แวร์เท่านั้น)
8. ทางศูนย์การค้าฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำหนดมูลค่าของรางวัล และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ กรณีที่สินค้าและบริการมีปัญหาในทุกกรณี โปรดติดต่อศูนย์บริการ DJI โดยตรง

(1)/(4) เงื่อนไขรวม
1. ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิก VIZ ที่มี ONESIAM SUPERAPP โดยลงทะเบียนข้อมูลบน ONESIAM SUPERAPP สมบูรณ์แล้วเท่านั้น ได้แก่ เลขที่บัตรประชาชน ชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
2. ขอสงวนสิทธิ์ลูกค้าที่เปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ภายหลังลงทะเบียน ONESIAM SUPERAPP ต้องติดต่อเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ที่ ที่ VIZ COUNTER ชั้น M ฝั่ง STARDOME สยามพารากอน ก่อนการลงทะเบียนแลกรับสิทธิ์
3. สงวนสิทธิ์งดร่วมรายการ : ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์, สำเนาใบเสร็จ,  ซื้อสินค้า 1 ชิ้น แล้วแยกใบเสร็จมากกว่า 1 ใบ, การรวมใบเสร็จร้านค้าระหว่างศูนย์การค้า, ใบเสร็จจากการซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้า พารากอนดีพาร์ทเม้นท์สโตร์  ร้านค้าเช่าในห้างสรรพสินค้าพารากอนดีพาร์ทเม้นท์สโตร์  กูร์เมต์ มาร์เก็ต ฟู้ด คอร์ท และ ฟู้ด ฮอลล์, การซื้อบัตรกำนัล หรือ บัตรเติมเงินของร้านค้าต่างๆ,  ใบเสร็จจากการซื้อสินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลน์, ใบเสร็จที่มียอดชำระส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดด้วย Credit Note / Account Credit / Payment on Credit / Store Credit การชำระค่าสินค้าล่วงหน้า และ ยอดจากการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า, ใบเสร็จการจองสินค้า การชำระค่าสินค้าไม่เต็มจำนวน และการจ่ายมัดจำสินค้าทุกประเภท (DEPOSIT PAYMENT) , การซื้อเพื่อการค้า / ขายส่ง / การซื้อสินค้าเพื่อขายต่อเชิงพาณิชย์, การชำระค่าสาธารณูปโภค หรือ ซื้อเพื่อการลงทุน เช่น การซื้อหน่วยลงทุน ค่าประกันชีวิต ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น, การซื้อบัตรเติมเงินโทรศัพท์, การแลกเปลี่ยนเงิน (EXCHANGE)
4. ขอสงวนสิทธิ์ในการร่วมรายการส่งเสริมการขายเฉพาะสมาชิก VIZ ที่มี ONESIAM SUPERAPP ที่แสดงเอกสารครบถ้วน ได้แก่ ใบเสร็จตามเงื่อนไขจากร้านค้าที่ร่วมรายการ บัตรประจำตัวประชาชนของผู้แลกรับสิทธิ์ บัตรเครดิต และเซลล์สลิปบัตรเครดิต (กรณีชำระเป็นบัตรเครดิต)
5. จำกัด 1 ท่าน สามารถเข้าคิวแลกรับสิทธิ์ได้ครั้งละ 1 สิทธิ์เท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์ในการแลกรับสิทธิ์ให้กับผู้ที่มีใบเสร็จตรงตามเงื่อนไขตามที่กำหนด จนกว่าจะครบจำนวนสิทธิ์
6. ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ สามารถนำมาแลกรับสิทธิ์ได้เฉพาะของร้านค้าที่ไม่มีการออกใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงินในรูปแบบของกระดาษแล้วเท่านั้น กรณีการนำใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน ทั้งในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์หรือกระดาษที่เป็นการเขียนด้วยลายมือ จะต้องมีการระบุชื่อลูกค้าที่นำมาแลกรับสิทธิ์ให้ชัดเจน และทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายภาพ หรือถ่ายสำเนาเอกสารใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงินทั้งสองรูปแบบเก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานการแลกรับสิทธิ์
7. ทางศูนย์การค้า ไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการสื่อสารของพนักงานขายของร้านค้าเช่า
8. เจ้าของกิจการร้านค้า พนักงานร้านค้าในศูนย์การค้า และ พนักงานบริษัทฯในเครือของร้านค้า หากซื้อสินค้าภายในร้านค้าของบริษัทฯในเครือ ไม่สามารถร่วมรายการโปรโมชั่นส่งเสริมการขายใดๆได้ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการแลกรับสิทธิ์ดังกล่าว หรือขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนและระงับของรางวัลในทุกกรณี หากตรวจสอบและพบว่าผิดเงื่อนไขที่กำหนด
9. ในกรณีลูกค้าคืนสินค้าหลังจากการแลกรับสิทธิ์รายการส่งเสริมการขาย ทางศูนย์การค้าขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการแลกรับสิทธิ์ดังกล่าว หรือขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนหรือระงับของรางวัลที่ได้รับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
10. กรณีที่ตรวจสอบพบว่า ผู้แลกรับสิทธิ์ไม่ได้เป็นเจ้าของใบเสร็จที่นำมาแลกรับสิทธิ์หรือเป็นผู้ซื้อสินค้าจริง ทางศูนย์การค้าขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย หรือ ยกเลิกการแลกของรางวัลในทุกกรณี
11. ของรางวัลไม่สามารถโอนให้ผู้อื่น เปลี่ยนแปลง และ/หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด และ/หรือของรางวัลอื่นๆ ได้
12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณ/ สิทธิประโยชน์ และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
13. เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายเป็นไปตามที่ศูนย์การค้ากำหนด หรือ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ONESIAM Call Center โทร: 02-111-6161 email: contact@onesiam.com
14. สามารถศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติมได้ที่: SIAM PARAGON: https://www.siamparagon.co.th/privacy-policy หรือสามารถ SCAN QR CODE ได้ที่จุด REDEMPTION ชั้น M ฝั่ง STAR DOME สยามพารากอน