BACK TO EXPLORE

Siam Paragon Luxury Watch & Jewelry Shop to Fly

1 สิงหาคม 2566 - 30 กันยายน 2566

ช้อปสะสมยอดซื้อและใบเสร็จจากร้านนาฬิกาและจิวเวลรี่ที่ร่วมรายการ ที่ชั้น M และชั้น 1 สยามพารากอน พร้อมรับโปรโมชั่นสุดพิเศษ

ช้อปสะสมครบทุก 350,000 บาท ภายในวันเดียวกัน รับบัตรโดยสารจากสายการบิน Cathay Pacific

โดยเลือกรับบัตรโดยสารชั้นประหยัดเส้นทางกรุงเทพ-โตเกียว* หรือ กรุงเทพ-โอซาก้า* มูลค่า 23,100 บาท จำนวน 1 ที่นั่ง
(แบ่งเป็น ลูกค้าทั่วไป 14 ที่นั่ง/ เดือน และ ลูกค้าที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตวันสยามกสิกรไทย 14 ที่นั่ง/ เดือน)

*จำกัด 2 ที่นั่ง / 1 ท่าน ตลอดรายการ, จำกัดรวม 28 ที่นั่ง/ เดือน และ จำกัดรวม 56 ที่นั่ง ตลอดรายการ
*เฉพาะยอดซื้อสะสมและใบเสร็จที่ใช้มียอดใช้จ่ายภายในวันเดียวกัน จากร้านนาฬิกาและจิวเวลรี่ที่ร่วมรายการเท่านั้น


จุดลงทะเบียนรับสิทธิ์
- จุด Redemption ชั้น M ฝั่ง Stardome สยามพารากอน

รายชื่อร้านนาฬิกาและจิวเวลรี่ที่ร่วมรายการ
Bvlgari, Cartier, Piaget, Montblanc, Rolex, Jaeger-LeCoultre, TKI Perpetual, TKI, Omega, A.Lange & Sohne, Pendulum, Franck Muller, Panerai, IWC, Chopard, PMT The Hour Glass, Trocadero Time


- - - - - - - - - - - - - - -

*เงื่อนไขในการรับสิทธิ์บัตรโดยสาร
• สะสมยอดซื้อและใบเสร็จจากร้านนาฬิกาและจิวเวลรี่ที่ร่วมรายการครบทุก 350,000 บาทต่อวัน ภายในวันเดียวกัน รับตั๋วเครื่องบินสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค ไป-กลับกรุงเทพฯ – ญี่ปุ่น (โตเกียว หรือ โอซาก้า) มูลค่า 23,100 บาท จำนวน 1 ที่นั่ง, จำกัดรับสูงสุด 2 ที่นั่ง/ ท่าน/ ตลอดรายการ ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม – 30 กันยายน 2566 ที่ศูนย์การค้าสยามพารากอนเท่านั้น
• ผู้ถือบัตรเครดิตวันสยามกสิกรไทย นำใบเสร็จและเซลส์สลิปที่ใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ภายใต้ชื่อ-สกุล, หมายเลขบัตรเดียวกัน และภายในวันเดียวกัน ที่มียอดใช้จ่ายจากร้านนาฬิกาและจิวเวลรี่ที่ร่วมรายการตามเงื่อนไข ที่ศูนย์การค้าสยามพารากอน
• ลูกค้าที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตวันสยามกสิกรไทยที่แลกรับสิทธิ์ตั๋วเครื่องบินจากรายการ Shop to Fly แล้ว ไม่สามารถรับโปรโมชั่นอื่นๆ ของบัตรฯได้อีก
• สิทธิ์มีจำนวนจำกัด, จำกัดรวม 28 ที่นั่งต่อเดือน, จำกัดรวม 56 ที่นั่งตลอดรายการ สงวนสิทธิ์ลูกค้าที่มารับก่อนตามลำดับ
• ลูกค้าต้องมาแลกรับสิทธิ์ด้วยตัวเองเท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์การให้พนักงานมารับสิทธิ์แทน หรือการมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับสิทธิ์แทน
• ลูกค้าต้องนำเอกสารต่อไปนี้มารับสิทธิ์ คือ ใบเสร็จจากร้านค้าที่ร่วมรายการ, บัตรประชาชน, บัตรเครดิต และเซลส์สลิปบัตรเครดิต (กรณีชำระเป็นบัตรเครดิต)
• หากสิทธิ์ของบัตรเครดิตวันสยามกสิกรไทยครบ 14 ที่นั่งแล้ว ในสิทธิ์ของลูกค้าทั่วไปสามารถให้กับลูกค้าที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตวันสยามกสิกรไทยได้เช่นกัน
• ใบเสร็จที่นำมาแลกรับโปรโมชั่นนี้แล้ว ไม่สามารถแลกรับโปรโมชั่นอื่นๆ ของศูนย์ฯ ได้
• สำหรับลูกค้าชาวไทยหรือต่างชาติที่พำนักในประเทศไทยเท่านั้น โดยต้องแสดงหลักฐานการพำนักในประเทศเช่น work permit เป็นต้น
• ของรางวัลไม่สามารถโอนให้ผู้อื่น เปลี่ยนแปลง และ/หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด และ/หรือของรางวัลอื่นๆ ได้
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณ/ สิทธิประโยชน์ และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

*เงื่อนไขการออกบัตรโดยสารสายการบิน Cathay Pacific
- เส้นทางบิน (ไป-กลับ) : กรุงเทพฯ –ญี่ปุ่น (เลือกรับที่ใดที่หนึ่ง โตเกียว/โอซาก้า)
- ค่าใช้จ่ายที่ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบคือ ค่าภาษีสนามบิน ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และค่าธรรมเนียมอื่นๆ (ราคานี้รวมค่าโหลดสัมภาระ 1 ชิ้น ไม่เกิน 23 กก. พร้อมอาหารและเครื่องดื่ม)
- ในกรณีเดินทางในช่วง High season ลูกค้าจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 1,500 บาท ต่อท่าน ซึ่งต้องชำระโดยตรงกับสายการบินฯ
- ช่วง High season นับจากวันเดินทางออกจากกรุงเทพฯ : 1 สิงหาคม 2566 , 12-13 สิงหาคม 2566 , 13 ตุลาคม 2566 , 21-23 ตุลาคม 2566 , 2-5 ธันวาคม 2566 , 9-10 ธันวาคม 2566 , 25-31 ธันวาคม 2566
- หลังออกบัตรโดยสารแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อผู้โดยสารหรือเส้นทางบิน และไม่สามารถขอคืนเงินได้
- ค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน และ/หรือวันเดินทาง ค่าธรรมเนียมกรณียกเลิกการเดินหลังออกบัตรโดยสาร เป็นไปตามเงื่อนไขของสายการบินฯ
- รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆได้ และเป็นไปตามเงื่อนไขที่สายการบินกำหนด
- ติดต่อขอรับบัตรโดยสาร ที่แผนกสำรองที่นั่งและบัตรโดยสารที่ 02-028 0957 หรือ LINE Official: @CathayTH เปิดทำการจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.00 – 17.30 น.
- ระยะเวลาออกบัตรโดยสาร 1 สิงหาคม 2566 – 30 พฤศจิกายน 2566
- ระยะเวลาเดินทาง: วันที่ 1 สิงหาคม 2566 – 31 มกราคม 2567 (สิ้นสุดการเดินทางทั้งไปและกลับ)
- หากลูกค้าต้องการเดินทางในช่วงเวลาอื่น หรืออัพเกรดที่นั่ง ลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น และชำระเงินให้กับสายการบินฯ โดยตรง