BACK TO EXPLORE

Siam Paragon Shopping Crush

5 สิงหาคม 2565 - 4 กันยายน 2565

โปรกระชากใจ ช้อปสนั่นเมือง เมื่อช้อปสินค้าจากร้านค้าที่ร่วมรายการที่ สยามเซ็นเตอร์ สยามพารากอน สยามดิสคัฟเวอรี่ ครบตามยอดซื้อและเงื่อนไขที่กำหนด แลกรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 3.5 ล้านบาท*


สยามพารากอน

ทานครบ 800 บาทขึ้นไป
  แลกรับ Siam Gift Card มูลค่า 100 บาท*
  (สำหรับซื้อสินค้า 200.- ขึ้นไป/ใบเสร็จ/Siam Gift Card 1 ใบ ในร้านค้าที่ร่วมรับ Siam Gift Card ใน สยามพารากอน, สยามเซ็นเตอร์, สยามดิสคัฟเวอรี่ เท่านั้น)
*จำกัด 50 สิทธิ์ / วัน, จำกัดจำนวน 1,550 สิทธิ์ ตลอดรายการ

ช้อปครบ 15,000 บาทขึ้นไป
  แลกรับ Siam Gift Card มูลค่า 600 บาท*
  (สำหรับซื้อสินค้า 1,200.- ขึ้นไป/ใบเสร็จ/Siam Gift Card 1 ใบ ในร้านค้าที่ร่วมรับ Siam Gift Card ใน สยามพารากอน, สยามเซ็นเตอร์, สยามดิสคัฟเวอรี่ เท่านั้น)
*จำกัด 80 สิทธิ์ / วัน, จำกัดจำนวน 2,480 สิทธิ์ ตลอดรายการ

*จำกัดการแลกรับสิทธิ์ 1 สิทธิ์/ท่าน/ศูนย์/วัน/รวมทุก TIER ยอดซื้อ, 2 สิทธิ์/ท่าน/ศูนย์/ตลอดรายการ/รวมทุก TIER ยอดซื้อ
*Siam Gift Card ใช้ได้ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2565 เท่านั้น

จุดแลกรับสิทธิ์:
- จุด Redemption ชั้น M ฝั่ง Stardome สยามพารากอน

สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิก Platinum M Card

สมาชิกฯ ที่มียอดใช้จ่ายสะสมภายในวัน ครบ 200,000 บาทขึ้นไป
  แลกรับ Siam Gift Card มูลค่า 5,000 บาท****
  (สำหรับซื้อสินค้า 10,000.- ขึ้นไป/ใบเสร็จ/Siam Gift Card 1 ใบ ในร้านค้าที่ร่วมรับ Siam Gift Card ใน สยามพารากอน เท่านั้น)

****จำกัด 1 สมาชิก / 1 สิทธ์ ตลอดรายการ, จำกัดรวม 40 สิทธิ์ ตลอดรายการ
****Siam Gift Card ใช้ได้ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2565

จุดแลกรับสิทธิ์
- Platinum Club ชั้น M ฝั่ง North สยามพารากอน


พิเศษ!! เฉพาะสมาชิก VIZ ที่มี ONESIAM SuperApp (เฉพาะวันที่ 5 ส.ค.65 - 4 ก.ย.65)

รับเพิ่ม 50 VIZ Coins***
เมื่อช้อปครบ 5,000 บาท ขึ้นไป /ใบเสร็จ
***จำกัด 50 VIZ Coins/สมาชิก/ ตลอดรายการ, จำกัดรวม 3,000 สิทธิ์ ตลอดรายการ

รับเพิ่ม 200 VIZ Coins***
เมื่อช้อปครบ 15,000 บาท ขึ้นไป /ใบเสร็จ
***จำกัด 200 VIZ Coins/สมาชิก/ ตลอดรายการ, จำกัดรวม 2,400 สิทธิ์ ตลอดรายการ

***รวม 3 ศูนย์การค้าสยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่เท่านั้น โดยไม่รวมยอดใช้จ่ายผ่านทางออนไลน์

สะสมยอดเพื่อรับ VIZ Coins ได้ที่
- VIZ Counter ชั้น M ฝั่ง Stardome สยามพารากอน
- VIZ Counter ชั้น 1 ฝั่ง Absolute Siam Store สยามเซ็นเตอร์
- VIZ Counter ชั้น G สยามดิสคัฟเวอรี่
หรือสะสมผ่าน Tennent App ที่ร่วมรายการ


สิทธิพิเศษจากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ**

แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 16%** จากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ
**เงื่อนไขและระยะเวลาเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

- โปรดตรวจสอบระยะเวลาโปรโมชั่นของแต่ละบัตรเครดิตเพิ่มเติมจากสื่ออื่นๆ ของทางธนาคาร และ ที่จุด Redemption ชั้น M ฝั่ง Stardome สยามพารากอน, ชั้น G สยามเซ็นเตอร์ และชั้น G สยามดิสคัฟเวอรี่


- - - - - - - - - - - -

*เงื่อนไขช้อปครบตามยอดที่กำหนด แลกรับ SIAM GIFT CARD
1. รวบรวมใบเสร็จจากการซื้อสินค้าและบริการต่างๆ จากร้านค้าที่ร่วมรายการในศูนย์การค้าสยามพารากอน ตามยอดซื้อและเงื่อนไขที่กำหนด ลงทะเบียนแลกรับ SIAM GIFT CARD ภายในวันเดียวกัน ระหว่างวันที่ 5 ส.ค. 65 – 4 ก.ย. 65 ที่จุด REDEMPTION ชั้น M ฝั่ง STAR DOME สยามพารากอน (จำกัดใบเสร็จมูลค่าขั้นต่ำ 500 บาทขึ้นไป ขั้นต่ำจำนวน 1 ใบเสร็จ / การแลกรับสิทธิ์ 1 ครั้ง)
2. จำกัดการแลกรับ SIAM GIFT CARD 1 สิทธิ์/ท่าน/Tier ยอดซื้อ/ศูนย์ฯ/วัน, 2 สิทธิ์/ท่าน/Tier ยอดซื้อ/ศูนย์ฯ/ตลอดรายการ ของรางวัลมีจำนวนจำกัด
3. SIAM GIFT CARD ใช้สำหรับซื้อสินค้าในร้านค้าที่ร่วมรับ SIAM GIFT CARD ในสยามพารากอน, สยามเซ็นเตอร์, สยามดิสคัฟเวอรี่ ตามเงื่อนไขหน้าบัตร โปรดตรวจสอบรายละเอียดร้านค้าที่ร่วมรับบัตรที่จุด REDEMPTION
4. SIAM GIFT CARD มูลค่า 100 บาท ใช้สำหรับซื้อสินค้าในร้านค้าที่ร่วมรับ SIAM GIFT CARD 200 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ
  SIAM GIFT CARD มูลค่า 600 บาท ใช้สำหรับซื้อสินค้าในร้านค้าที่ร่วมรับ SIAM GIFT CARD 1,200 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ
5. SIAM GIFT CARD 1 ใบต่อการซื้อสินค้า 1 ใบเสร็จเท่านั้น
6. SIAM GIFT CARD ใช้ได้ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2565 เท่านั้น
7. ใบเสร็จที่นำมาแลกรับโปรโมชั่นนี้แล้ว ไม่สามารถแลกรับโปรโมชั่นอื่นๆ ของศูนย์ฯได้
8. สงวนสิทธิ์งดร่วมรายการ : สำเนาใบเสร็จ, ซื้อสินค้า 1 ชิ้น แล้วแยกใบเสร็จมากกว่า 1 ใบ, ใบเสร็จจากการซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้า พารากอนดีพาร์ทเมนสโตร์ ร้านค้าเช่าในห้างสรรพสินค้าพารากอนดีพาร์ทเมนสโตร์ กูร์เมต์ มาร์เก็ต ฟู้ด คอร์ท และ ฟู้ด ฮอลล์, การซื้อบัตรกำนัล หรือ บัตรเติมเงินของร้านค้าต่างๆ, ใบเสร็จที่มียอดชำระส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดด้วย Credit Note / Account Credit /Payment on Credit / Store Credit การชำระค่าสินค้าไว้ล่วงหน้า และ ยอดจากการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า, ใบเสร็จการจองสินค้าและการจ่ายมัดจำสินค้าทุกประเภท (DEPOSIT PAYMENT), การซื้อเพื่อการค้า / ขายส่ง / การซื้อสินค้าเพื่อขายต่อเชิงพาณิชย์, การชำระค่าสาธารณูปโภค หรือ ซื้อเพื่อการลงทุน เช่น การซื้อหน่วยลงทุน ค่าประกันชีวิต ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น, การซื้อบัตรเติมเงินโทรศัพท์, การแลกเปลี่ยนเงิน (EXCHANGE)
9. ขอสงวนสิทธิ์ในการแลกรับของรางวัลเฉพาะผู้ที่แสดงเอกสารครบถ้วน ได้แก่ ใบเสร็จตามเงื่อนไขจากร้านค้าที่ร่วมรายการ บัตรประจำตัวประชาชนของผู้แลกรับสิทธิ์ บัตรเครดิต และเซลล์สลิปบัตรเครดิต (กรณีชำระเป็นบัตรเครดิต)
10. ใบเสร็จร้านค้าจำหน่ายสินค้าไอทีและโทรศัพท์มือถือ ต้องระบุชื่อผู้ซื้อในใบเสร็จ และตรงกับชื่อบนบัตรประชาชนของผู้แลกรับสิทธิ์เท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์ใบเสร็จร้านค้าจำหน่ายสินค้าไอทีและโทรศัพท์มือถือที่ไม่ระบุชื่อผู้ซื้อ หรือ ออกใบเสร็จในนามบริษัทฯ งดร่วมรายการ
11. สงวนสิทธิ์ให้ลูกค้าที่มารับสิทธิ์ด้วยตัวเองเท่านั้น หรือกรณีไม่สามารถมารับสิทธิ์ได้ด้วยตนเอง ต้องทำหนังสือมอบอำนาจเพื่อมารับสิทธิ์รับของรางวัลเท่านั้น, ขอสงวนสิทธิ์ผู้รับมอบอำนาจ สามารถรับมอบอำนาจได้ 2 สิทธิ์/ท่าน/วัน เท่านั้น
12. จำกัด 1 ท่าน สามารถเข้าคิวแลกรับสิทธิ์ได้ครั้งละ 1 สิทธิ์เท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์ในการแจกของรางวัลให้กับผู้ที่มีใบเสร็จตรงตามเงื่อนไขตามที่กำหนด จนกว่าจะครบจำนวนสิทธิ์
13. กรณีนำใบเสร็จฯ ที่เป็นการเขียนด้วยลายมือ ขอให้ระบุชื่อลูกค้าให้ชัดเจนและทางศูนย์การค้า ขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายเอกสารเก็บไว้
14. ทางศูนย์การค้า ไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการสื่อสารของพนักงานขายของร้านค้าเช่า
15. เจ้าของกิจการร้านค้า และ พนักงานขายของร้านค้าเช่า หากซื้อสินค้าภายในร้านของตนเอง ไม่สามารถร่วมรายการโปรโมชั่นส่งเสริมการขายได้ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืน SIAM GIFT CARD หรือยกเลิกการแลก SIAM GIFT CARD ในทุกกรณี หากตรวจสอบและพบว่าผิดเงื่อนไขที่กำหนด
16. ในกรณีลูกค้าคืนสินค้าหลังแลกรับของรางวัลไปแล้ว ทางศูนย์การค้า ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนหรือระงับการใช้ของรางวัลดังกล่าวที่ได้รับไปแล้วโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
17. กรณีที่ตรวจสอบพบว่า ผู้แลกรับสิทธิ์ไม่ได้เป็นเจ้าของใบเสร็จที่นำมาแลกรับสิทธิ์ หรือเป็นผู้ซื้อสินค้าจริง ทางศูนย์การค้า ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการมอบของรางวัลดังกล่าว
18. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลง และ/หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด และ/หรือรางวัลอื่นๆ ได้
19. เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายเป็นไปตามที่ศูนย์การค้ากำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมที่จุด REDEMPTION ชั้น M ฝั่ง STAR DOME สยามพารากอน
20. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณ/ สิทธิประโยชน์ และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

***เงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับ ONESIAM SuperApp 
• จำกัดสูงสุด 250 VIZ Coins / สมาชิก / ตลอดรายการ
• โปรโมชั่น VIZ ONESIAM SHOPPING CRUSH 2022 เฉพาะยอดซื้อตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2565 – 4 กันยายน 2565  จำนวนรวม 5,400 รางวัล และไม่รวมยอดใช้จ่ายผ่านออนไลน์
• สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิก VIZ ที่มี ONESIAM SUPERAPP เท่านั้น
  o เมื่อช้อปครบ 15,000 บาทขึ้นไป/ ใบเสร็จ ที่ สยามพารากอน  หรือ สยามเซ็นเตอร์ หรือ สยามดิสคัฟเวอรี่ โดยต้องมาลงทะเบียนรับสิทธิ์ด้วยตนเอง ตามจุดที่กำหนด เพื่อรับ VIZ Coins และ 200 VIZ Coins จะทำการบันทึกในระบบภายในวันถัดไป  (โดยจำกัดสูงสุด 1 สิทธิ์/ 1 สมาชิก หรือ 200 VIZ Coins / 1 สมาชิก / ตลอดรายการ และ จำนวนรวม 2,400 รางวัลตลอดรายการ รวม 3 ศูนย์การค้า สยามพารากอน , สยามเซ็นเตอร์ และ สยามดิสคัฟเวอรี่)
  o เมื่อช้อปครบ 5,000 บาทขึ้นไป/ ใบเสร็จ ที่ สยามพารากอน  หรือ สยามเซ็นเตอร์ หรือ สยามดิสคัฟเวอรี่ โดยต้องมาลงทะเบียนรับสิทธิ์ด้วยตนเอง ตามจุดที่กำหนด เพื่อรับ VIZ Coins และ 50 VIZ Coins จะทำการบันทึกในระบบภายในวันถัดไป  (โดยจำกัดสูงสุด 1 สิทธิ์/ 1 สมาชิก หรือ 50 VIZ Coins / 1 สมาชิก / ตลอดรายการ และ จำนวน 3,000 รางวัลตลอดรายการ รวม 3 ศูนย์การค้า สยามพารากอน , สยามเซ็นเตอร์ และ สยามดิสคัฟเวอรี่)
• จุดสะสมยอดเพื่อรับ VIZ Coins ได้แก่ VIZ COUNTER ชั้น M ฝั่ง STARDOME สยามพารากอน, ชั้น G หน้า CPS สยามเซ็นเตอร์,  ชั้น G สยามดิสคัฟเวอรี่ หรือสะสมผ่าน Tennent App ที่ร่วมรายการ
• เอกสารที่นำมาแลกรับของรางวัล ได้แก่ ใบเสร็จจากร้านค้าที่ร่วมรายการ พร้อมบัตรประชาชน และ บัตรเครดิต+เซลล์สลิปบัตรเครดิต (กรณีชำระเป็นบัตรเครดิต)
• สงวนสิทธิ์งดร่วมรายการ: สำเนาใบเสร็จ,  ซื้อสินค้า 1 ชิ้น แล้วแยกใบเสร็จมากกว่า 1 ใบ, ใบเสร็จจากการซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้า พารากอนดีพาร์ทเมนสโตร์  ร้านค้าเช่าในห้างสรรพสินค้าพารากอนดีพาร์ทเมนสโตร์  กูร์เมต์ มาร์เก็ต ฟู้ด คอร์ท และ ฟู้ด ฮอลล์, การซื้อบัตรกำนัล หรือ บัตรเติมเงินของร้านค้าต่างๆ, การจองสินค้าและการจ่ายมัดจำสินค้าทุกประเภท (DEPOSIT PAYMENT) , การซื้อเพื่อการค้า / ขายส่ง / การซื้อสินค้าเพื่อขายต่อเชิงพาณิชย์, การชำระค่าสาธารณูปโภค หรือ ซื้อเพื่อการลงทุน เช่น การซื้อหน่วยลงทุน ค่าประกันชีวิต ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น, การซื้อบัตรเติมเงินโทรศัพท์, การแลกเปลี่ยนเงิน (EXCHANGE)
• ใบเสร็จร้านค้าจำหน่ายสินค้าไอทีและโทรศัพท์มือถือ ต้องระบุชื่อผู้ซื้อในใบเสร็จ และตรงกับชื่อบนบัตรประชาชนของผู้แลกรับสิทธิ์เท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์ใบเสร็จร้านค้าจำหน่ายสินค้าไอทีและโทรศัพท์มือถือที่ไม่ระบุชื่อผู้ซื้อ หรือ ออกใบเสร็จในนามบริษัทฯ งดร่วมรายการ
• ขอสงวนสิทธิ์ให้ลูกค้าที่มารับสิทธิ์ด้วยตัวเองเท่านั้น หรือกรณีไม่สามารถมารับสิทธิ์ได้ด้วยตนเอง ต้องทำหนังสือมอบอำนาจเพื่อมารับสิทธิ์รับของรางวัลเท่านั้น,  ขอสงวนสิทธิ์พนักงานร้านค้า สามารถรับมอบอำนาจได้ 2 สิทธิ์/ท่าน/วัน เท่านั้น
• จำกัด 1 ท่าน สามารถเข้าคิวแลกรับสิทธิ์ได้ครั้งละ 1 สิทธิ์เท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์ในการแจก VIZ COIN ให้กับผู้ที่มีใบเสร็จตรงตามเงื่อนไขตามที่กำหนด จนกว่าจะครบจำนวนสิทธิ์
• กรณีนำใบเสร็จฯ ที่เป็นการเขียนด้วยลายมือ ขอให้ระบุชื่อลูกค้าให้ชัดเจนและทางศูนย์การค้า ขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายเอกสารเก็บไว้
• เจ้าของกิจการร้านค้า และ พนักงานขายของร้านค้าเช่า หากซื้อสินค้าภายในร้านของตนเอง ไม่สามารถร่วมรายการโปรโมชั่นส่งเสริมการขายได้ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนของรางวัล  หรือยกเลิกการแลกของรางวัลในทุกกรณี หากตรวจสอบและพบว่าผิดเงื่อนไขที่กำหนด
• ทางศูนย์การค้า ไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการสื่อสารของพนักงานขายของร้านค้าเช่า
• ในกรณีลูกค้าคืนสินค้าหลังแลกรับ VIZ COIN ไปแล้ว ทางศูนย์การค้า ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนหรือระงับการใช้ VIZ COIN ที่ได้รับไปแล้วโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• กรณีที่ตรวจสอบพบว่า ผู้แลกรับสิทธิ์ไม่ได้เป็นเจ้าของใบเสร็จที่นำมาแลกรับสิทธิ์  หรือเป็นผู้ซื้อสินค้าจริง ทางศูนย์การค้า ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการมอบ VIZ COIN ดังกล่าว
• ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลง และ/หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด และ/หรือรางวัลอื่นๆ ได้
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณ/ สิทธิประโยชน์ และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
• ลูกค้าที่รับโปรโมชั่นอื่นๆแล้วสามารถร่วมรับโปรโมชั่นนี้ได้  
• พนักงานขายของร้านค้าเช่า หากซื้อสินค้าภายในร้านของตนเอง ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายใดๆ ได้ 
• ในกรณีเกิดข้อร้องเรียน / ข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นสิ้นสุด
• ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร 02-111-6161 หรือ email contact@onesiam.com

****เงื่อนไขรายการรับ Siam Gift Card ของ Platinum M Card
1. จำกัด 1 สิทธิ์ / 1 ท่าน ตลอดรายการ
2. โปรโมชั่น PLATINUM M CARD SIAM PARAGON SHOPPING CRUSH 2022 เฉพาะสมาชิก PLATINUM M/ SCARLET PLATINUM M CARD เมื่อช้อปสะสมครบ 200,000 บาทขึ้นไป ภายในวัน รับ Siam Gift Card มูลค่า 5,000 บาท  จำนวน 40 รางวัล ตลอดรายการ
3. โปรโมชั่นนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2565 – 4 กันยายน 2565 และไม่รวมยอดใช้จ่านผ่านออนไลน์
4. Siam Gift Card หมดอายุวันที่ 31 ตุลาคม 2565 สำหรับซื้อสินค้า 10,000- ขึ้นไป/ใบเสร็จ/SIAM GIFT CARD 1 ใบ ในร้านค้าที่ร่วมรับ SIAM GIFT CARD ในสยามพารากอน 
5. สมาชิก PLATINUM M/ SCARLET PLATINUM M CARD แลกรับสิทธิ์ที่ ห้อง Platinum Room ชั้น M
6. เอกสารที่นำมาแลกรับของรางวัล คือ ใบเสร็จจากร้านค้าที่ร่วมรายการ + บัตรประชาชน และ บัตรเครดิต+เซลล์ สลิปบัตรเครดิต (กรณีชำระเป็นบัตรเครดิต)
7. พนักงานขายของร้านค้าเช่า หากซื้อสินค้าภายในร้านของตนเอง ไม่สามารถร่วมรายการได้
8. สงวนสิทธิ์งดร่วมรายการ: ซื้อสินค้า 1 ชิ้น แล้วแยกใบเสร็จมากกว่า 1 ใบ, การซื้อบัตรกำนัล หรือ บัตรเติมเงินของร้านค้าต่างๆ, ใบเสร็จจ่ายมัดจำค่าสินค้าต่าง ๆ ไม่สามารถนำมาแลกรับของสมานาคุณได้, การซื้อเพื่อการค้า / ขายส่ง, ขอสงวนสิทธิ์ในการแจกของสมนาคุณให้กับผู้ที่มีเงื่อนไขครบตามกำหนดก่อน(ตามเวลาที่ส่งอีเมล์เอกสารสมบูรณ์มา) หรือจนกว่าของสมนาคุณจะหมด
9. ใบเสร็จที่นำมาแลกของสมนาคุณอย่างใดอย่างหนึ่งแล้ว ไม่สามารถนำมาแลกของรางวัลในรายการอื่นได้อีก
10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล / สิทธิประโยชน์ต่างๆ และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
11. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการสื่อสารของพนักงานขายร้านค้าเช่า
12. ในกรณีเกิดข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นสิ้นสุด