BACK TO EXPLORE

Songkarn in Thailand, Traditional Thai New Year Festival @ Siam Paragon

12-16 เม.ย. 67 ณ แฟชั่น ฮอลล์ ชั้น 1 สยามพารากอน

เสริมสิริมงคลต้อนรับเทศกาลมหาสงกรานต์ด้วยกิจกรรมสรงน้ำพระประจำวันเกิดและพระพุทธรูปมงคลโบราณ เวิร์คช็อปการทำเครื่องหอมไทยคลายร้อน พร้อมรับน้ำพุทธมนต์จาก 9 วัดดัง ฟรี! ที่งาน Songkarn in Thailand, Traditional Thai New Year Festival @ Siam Paragon วันที่ 12-16 เม.ย. 67 ณ แฟชั่น ฮอลล์ ชั้น 1 สยามพารากอนสยามพารากอน ร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมศิลปากรและกรมส่งเสริมวัฒนธรรม อัญเชิญพระพุทธรูปมงคลโบราณ “พุทธบูชานาคสัมพัจฉร์” จากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร โดยคัดเลือกพระพุทธรูปที่มีคติการสร้างเกี่ยวข้องกับพญานาค มาประดิษฐานให้สักการบูชา รวม 12 องค์ ได้แก่

1. พระพุทธสิหิงค์จำลอง: พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำพระราชวังบวรสถานมงคล ประดิษฐาน ณ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ ตามตำนานพระพุทธสิหิงค์ปั้นหล่อจากต้นแบบนาคแปลงนิมิตสำแดงพระพุทธลักษณะ
2. พระพิมพ์ปางมหาปาฏิหาริย์ที่เมืองสาวัตถี: พระพิมพ์ดินเผารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า 3 องค์ ประดิษฐานเรียงบนฐานไม้ รูปพระพุทธเจ้าประทับใต้ร่มไม้ประทับขัดสมาธิราบบนดอกบัวที่เนรมิตขึ้นโดยพญานาค
3. พระไภษัชยคุรุนาคปรก: หรือพระพุทธเจ้าแพทย์ เป็นพระพุทธรูปนาคปรกทรงเครื่อง ในพระหัตถ์มีหม้อน้ำอมฤตหรือผอบบรรจุโอสถ
4. พระรัตนตรัยมหายาน: สัญลักษณ์แทนคุณธรรม 3 ประการ โดยเบื้องกลางคือพระพุทธรูปนาคปรก ปางสมาธิ ประทับขัดสมาธิราบเหนือขนดนาค
5. พระพุทธรูปปางมารวิชัย: พระพุทธรูปประทับขัดสมาธิราบ เบื้องหลังมีแผ่นโลหะรูปต้นโพธิ์ รองรับด้วยฐานภาพเล่าเรื่องรูปกองทัพพญามาร โดยมีรูปนาค 2 ตนแผ่พังพานอยู่ทั้งสองข้าง
6. พระบัวเข็ม: พุทธลักษณะที่สำคัญคือส่วนพระเศียรมีใบบัวปรกอยู่ บริเวณใต้ฐานมักนิยมแกะสลักเป็นภาพงู นาค และสัตว์น้ำ
7. พระพุทธรูปนาคปรกไม้จันทน์: พระพุทธรูปไม้จันทน์ประทับขัดสมาธิราบบนฐานบัวหงาย กลีบบัวซ้อนกันสองชั้นเหนือขนดนาค 4 ชั้น ด้านบนเป็นพังพานนาค 7 เศียรแผ่ปรกเหนือพระเศียร
8. พระพุทธรูปนาคปรกนอระมาด: พระพุทธรูปนาคปรกแสดงปางมารวิชัยแกะจากนอระมาด หรือนอแรด เป็นเครื่องรางของขลังที่มีอานุภาพบันดาลทรัพย์สิน ป้องกันอัคคีภัย และมีสรรพคุณรักษาโรค
9. พระพุทธรูปนาคปรกงาช้าง: พระพุทธรูปปางมารวิชัยแกะจากงาช้าง สำหรับนาคหมายถึงนาคมุจลินท์ที่แผ่นพังพานป้องกันลมฝนภายหลังพระพุทธเจ้าตรัสรู้ และพระโกนาคมนพุทธเจ้า พระอดีตพุทธเจ้าองค์ที่ 2 ในภัทรกัลป์
10. พระพุทธรูปนาคปรกมารวิชัย: พระพุทธรูปนาคปรกทรงเครื่อง ประทับขัดสมาธิราบเหนือขนดนาคซ้อน 3 ชั้น
11. พระพุทธรูปประทับรอยพระพุทธบาท: พระพุทธรูปยืนกดประทับรอยพระบาท ซึ่งสถานที่บางแห่งระบุว่าพญานาคทูลขอให้พระพุทธเจ้าทรงประทับรอยพระพุทธบาทไว้ให้ตนสักการบูชา
12. พระพิมพ์ปางนาคปรก: พระพิมพ์ดินเผาปิดทอง รูปพระพุทธเจ้าในอิริยาบถสมาธิภายใต้พังพานนาค 7 เศียรแผ่ปรกเหนือพระเศียรพิเศษ! ชมการสาธิตและร่วมเวิร์คช็อปการทำเครื่องหอมไทย เช่น การทำน้ำอบ น้ำปรุง พวงมาลัยดอกไม้สด แป้งพวง และลูกชุบ (เพียงแสดงใบเสร็จ 3,000 บาทขึ้นไปจากร้านค้าที่ร่วมรายการ, จำกัด 1 ท่านต่อ 1 สิทธิ์ต่อวัน)พร้อมรับน้ำพุทธมนต์ที่ผ่านพิธีเสริมสิริมงคลจาก 9 วัดดังของเมืองไทย และบทสวดมนต์ประจำวันเกิด โดยไม่มีค่าใช้จ่าย! (จำนวนจำกัด)