BACK TO EXPLORE

Top Spender for The Match Bangkok Century Cup

23 พฤษภาคม 2565 – 30 มิถุนายน 2565

Top Spenders ที่มียอดซื้อสะสมสูงสุดตามเงื่อนไขที่กำหนด ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน รับ บัตรเข้าชมศึกแดงเดือด* ในวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565


17 Top Spenders ที่สะสมยอดซื้อขั้นต่ำ 3 ล้านบาทขึ้นไป จากทุกร้านค้าในศูนย์การค้าสยามพารากอน

รับ บัตรเข้าชมศึกแดงเดือด* “The Match Bangkok Century Cup”
  ระหว่างสโมสร Liverpool VS Manchester United ในวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 จำนวน 2 ใบ ต่อ 1 รางวัล (Exclusive Seat ในโซนที่นั่งฝั่ง Liverpool) ณ ราชมังคลากีฬาสถาน รวมมูลค่า 50,000 บาท (รวม 17 รางวัล)

*จำกัด 1 สมาชิก ต่อ 1 รางวัล (2 ที่นั่ง) ต่อ ยอดซื้อสะสมทั้ง 2 บัตรสมาชิก ตลอดรายการ
*ขอสงวนสิทธิ์ในการให้รางวัล สำหรับยอดซื้อจากหมวด Super Car 2 รางวัล และ Local Jewelry 2 รางวัล
*ท่านสมาชิกสามารถสะสมยอดซื้อผ่านบัตรสมาชิก Platinum M Card หรือ VIZ Card โดยอันดับของสมาชิกที่มียอดซื้อสูงสุด 17 ท่าน จะนับอันดับจากยอดรวมของทั้ง 2 บัตรสมาชิก
*ท่านสมาชิกที่ได้รางวัล จะต้องกดรับรางวัลผ่าน ONESIAM SuperApp เท่านั้น


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสะสมยอดซื้อได้ที่
• Platinum Club และ Scarlet Diamond Lounge ชั้น M สยามพารากอน โทร 02-6108080
• VIZ Counter ชั้น M ฝั่ง Stardome (ด้านหลังร้าน Dolce&Gabbana) สยามพารากอน โทร 02-6582222


- - - - - - - - - -

*เงื่อนไขเพิ่มเติม
• คำนวณยอดซื้อสะสมภายในศูนย์การค้าสยามพารากอนเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 – 30 มิถุนายน 2565 เฉพาะสมาชิก Scarlet Diamond, Platinum M Card และ VIZ Card ที่ช้อปและสะสมยอดซื้อผ่านบัตรสมาชิกฯ ครบตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
• โปรโมชั่นจำกัด 1 สมาชิก ต่อ 1 รางวัล (2 ที่นั่ง) ต่อ ยอดซื้อสะสมทั้ง 2 บัตรสมาชิก ตลอดรายการ
• Top Spenders ทั้ง 17 ท่าน พร้อมผู้ติดตาม 1 ท่าน จะต้องเข้าชมฟุตบอลตามวัน เวลา และที่นั่ง ที่บริษัทกำหนด เท่านั้น
• กฏกติกา การเข้าร่วมกิจกรรม ที่เกี่ยวเนื่องกับ COVID-19 อาจมีการ เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เพื่อความปลอดภัยสูงสุด
• ประกาศรายชื่อผู้รับรางวัลที่ Platinum Club, Scarlet Diamond Lounge และ VIZ Counter ชั้น M สยามพารากอน ภายใน 5 วันหลังจบรายการ
• สงวนสิทธิ์ให้สมาชิกที่มารับของรางวัลด้วยตัวเองเท่านั้น หรือกรณีไม่สามารถมารับสิทธิ์ได้ด้วยตนเอง ต้องทำหนังสือมอบอำนาจเพื่อมารับสิทธิ์รับของรางวัลเท่านั้น
• ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลง หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
• สงวนสิทธิ์งดร่วมรายการ: ซื้อสินค้า 1 ชิ้น แล้วแยกใบเสร็จมากกว่า 1 ใบ, การซื้อบัตรกำนัล หรือบัตรเติมเงินของร้านค้าต่างๆ, ใบเสร็จมัดจำสินค้าต่างๆ ไม่สามารถนำมาแลกรับของรางวัลได้
• กรณีนำใบเสร็จฯ ที่เป็นการเขียนบิลด้วยลายมือ ขอให้ระบุชื่อลูกค้าให้ชัดเจนและบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายเอกสารเก็บไว้
• ใบเสร็จร้านค้าจำหน่ายสินค้าไอทีและโทรศัพท์มือถือ ต้องระบุชื่อผู้ซื้อในใบเสร็จ และตรงกับชื่อบนบัตรประชาชนของผู้แลกรับสิทธิ์เท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์ใบเสร็จร้านค้าจำหน่ายสินค้าไอทีและโทรศัพท์มือถือที่ไม่ระบุชื่อผู้ซื้อ หรือ ออกใบเสร็จในนามบริษัทฯ งดร่วมรายการ
• ในกรณีลูกค้าคืนสินค้าหลังแลกรับของสมนาคุณไปแล้ว ทางศูนย์การค้าขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนของสมนาคุณโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• พนักงานขายของร้านค้าเช่าหากซื้อสินค้าภายในร้านของตนเองไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายได้
• พนักงาน บจ. เดอะมอลล์กรุ๊ป / ดิ เอ็มโพเรียม / สยามพารากอน / สยามพิวรรธน์ / บริษัทฯ ในเครือ / ผู้แทนขาย และผู้ที่เกี่ยวข้องไม่สามารถใช้สิทธิ์เพื่อขอรับรางวัลได้
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณ / สิทธิประโยชน์ต่างๆ และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการสื่อสารของพนักงานขายของร้านค้าผู้เช่า
• เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด, ในกรณีเกิดข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นสิ้นสุด
• สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และ/หรือ สะสมยอดซื้อได้ที่ Platinum Club และ Scarlet Diamond Lounge ชั้น M สยามพารากอน โทร 02-6108080 และ VIZ Counter โทร 02-6582222