BACK TO EXPLORE

“ไทยช่วยไทย รณรงค์ใช้หน้ากากผ้า”

วันสยาม ชวนคนไทยร่วมโครงการ ร่วมแรงร่วมใจ ก้าวผ่านวิกฤติการณ์ไปด้วยกัน

สยามพารากอน ร่วมกับ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดกิจกรรม “ไทยช่วยไทย รณรงค์ใช้หน้ากากผ้า” ระหว่างวันที่ 18-24 มี.ค. 2563 ณ แฟชั่นแกลลอรี่ ชั้น 1 ศูนย์การค้าสยามพารากอน

โดยกิจกรรมจะแบ่งเป็น 5 รอบ ๆ ละ 30 คน
รอบแรก เวลา 10.30 - 12.30 น.
รอบสอง เวลา 13.00 - 15.00 น.
รอบสาม เวลา 15.00 - 17.00 น.
รอบสี่ เวลา 17.00 - 19.00 น.
และรอบสุดท้าย เวลา 19.00 - 21.00 น.

*โดยในงาน ผู้ร่วม Workshop จะต้องสวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยตลอดการร่วมกิจกรรม

เชิญชวนผู้สนใจร่วมเวิร์กช็อปผลิตหน้ากากผ้านำ โดยมีเจ้าหน้าที่จากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมฝึกสอนให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ ผู้สนใจยังสามารถร่วมผลิตหน้ากากผ้าเพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้ที่ต้องการ เพื่อลดภาวะขาดแคลนหาหน้ากากอนามัยแบบมาตรฐานซึ่งมีความจำเป็นสำหรับบุคลากรทางการแพทย์

“ไทยช่วยไทย รณรงค์ใช้หน้ากากผ้า”
วันที่ 18 - 24 มีนาคม 2563
ณ แฟชั่นแกลลอรี่ ชั้น 1 ศูนย์การค้าสยามพารากอน