BACK TO EXPLORE

aDEALnaline RUSH 2022

27 พ.ค. 65 - 26 มิ.ย. 65

ช้อปสินค้าจากร้านค้าที่ร่วมรายการในศูนย์การค้าสยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์และสยามดิสคัฟเวอรี่ ครบตามยอดซื้อและเงื่อนไขที่กำหนด แลกรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 3.9 ล้านบาท*/**


สยามพารากอน

ทานครบ 800 บาทขึ้นไป
  แลกรับ Siam Gift Card มูลค่า 100 บาท*
  (สำหรับซื้อสินค้า 200.- ขึ้นไป/ใบเสร็จ/Siam Gift Card 1 ใบ ในร้านค้าที่ร่วมรับ Siam Gift Card ใน สยามพารากอน, สยามเซ็นเตอร์, สยามดิสคัฟเวอรี่ เท่านั้น)
*จำกัด 50 สิทธิ์ / วัน, จำกัดรวม 1,550 สิทธิ์ ตลอดรายการ

ช้อปครบ 15,000 บาทขึ้นไป
  แลกรับ Siam Gift Card มูลค่า 600 บาท*
  (สำหรับซื้อสินค้า 1,200.- ขึ้นไป/ใบเสร็จ/Siam Gift Card 1 ใบ ในร้านค้าที่ร่วมรับ Siam Gift Card ใน สยามพารากอน, สยามเซ็นเตอร์, สยามดิสคัฟเวอรี่ เท่านั้น)
*จำกัด 80 สิทธิ์ / วัน, จำกัดรวม 2,480 สิทธิ์ ตลอดรายการ

พิเศษ! เฉพาะวันจันทร์-วันศุกร์
ทานครบ 800 บาทขึ้นไป หรือ ช้อปครบ 15,000 บาทขึ้นไป
  รับเพิ่ม Paragon Department Store Cash Coupon มูลค่า 200 บาท**
  (สำหรับซื้อสินค้า 3,000.- ขึ้นไป / ใบเสร็จ ภายในพารากอน ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ เฉพาะแผนก ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ เท่านั้น ยกเว้น Power Mall, Gourmet Market และสินค้าไม่ร่วมรายการ)
**จำกัด 2,500 สิทธิ์/ ตลอดรายการ

*จำกัดการแลกรับสิทธิ์ 1 สิทธิ์/ท่าน/TIER ยอดซื้อ/ศูนย์ฯ/วัน, 2 สิทธิ์/ท่าน/TIER ยอดซื้อ/ศูนย์ฯ ตลอดรายการ
*Siam Gift Card ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ก.ค. 65 เท่านั้น
**จำกัดการแลกรับสิทธิ์ Cash Coupon 1 สิทธิ์/ท่าน ตลอดรายการ
**Cash Coupon ใช้ได้ถึงวันที่ 3 ก.ค. 65 เท่านั้น

จุดแลกรับสิทธิ์
- จุด Redemption ชั้น M ฝั่ง Stardome สยามพารากอน

พิเศษ!! เฉพาะสมาชิก VIZ ที่มี ONESIAM SuperApp (เฉพาะวันที่ 27 พ.ค.65 - 26 มิ.ย.65)

รับเพิ่ม 200 VIZ Coins**** เมื่อช้อปครบ 5,000 บาท ขึ้นไป /ใบเสร็จ
****จำกัด 200 VIZ Coins/สมาชิก/ ตลอดรายการ, จำกัดรวม 1,000 สิทธิ์ ตลอดรายการ

รับเพิ่ม 400 VIZ Coins**** เมื่อช้อปครบ 15,000 บาท ขึ้นไป /ใบเสร็จ
****จำกัด 400 VIZ Coins/สมาชิก/ ตลอดรายการ, จำกัดรวม 250 สิทธิ์ ตลอดรายการ

****เฉพาะสินค้าประเภท Non Luxury ที่สยามพารากอนเท่านั้น โดยไม่รวมยอดใช้จ่ายผ่านทางออนไลน์

สะสมยอดเพื่อรับ VIZ Coins ได้ที่
- VIZ Counter ชั้น M ฝั่ง Stardome สยามพารากอน


สยามเซ็นเตอร์

ช้อปครบ 2,500 บาทขึ้นไป
พิเศษ! ลูกค้า AIS ช้อปครบเพียง 2,000 บาทขึ้นไป (ลูกค้าเอไอเอส ใช้เอไอเอส พอยท์ 1 คะแนน ในการแลกรับสิทธิพิเศษ)
  แลกรับ Siam Gift Card มูลค่า 100 บาท*
  (สำหรับซื้อสินค้า 200.- ขึ้นไป/ใบเสร็จ/Siam Gift Card 1 ใบ ในร้านค้าที่ร่วมรับ Siam Gift Card ใน สยามพารากอน, สยามเซ็นเตอร์, สยามดิสคัฟเวอรี่ เท่านั้น)
*จำกัด 50 สิทธิ์ / วัน, จำกัดรวม 1,550 สิทธิ์ ตลอดรายการ

ช้อปครบ 5,000 บาทขึ้นไป
พิเศษ! ลูกค้า AIS ช้อปครบเพียง 4,000 บาทขึ้นไป (ลูกค้าเอไอเอส ใช้เอไอเอส พอยท์ 1 คะแนน ในการแลกรับสิทธิพิเศษ)
  แลกรับ Siam Gift Card มูลค่า 200 บาท*
  (สำหรับซื้อสินค้า 400.- ขึ้นไป/ใบเสร็จ/Siam Gift Card 1 ใบ ในร้านค้าที่ร่วมรับ Siam Gift Card ใน สยามพารากอน, สยามเซ็นเตอร์, สยามดิสคัฟเวอรี่ เท่านั้น)
*จำกัด 100 สิทธิ์ / วัน, จำกัดรวม 3,100 สิทธิ์ ตลอดรายการ

พิเศษ! ลูกค้า AIS ช้อปครบ 6,000 บาทขึ้นไป (ลูกค้าเอไอเอส ใช้เอไอเอส พอยท์ 1 คะแนน ในการแลกรับสิทธิพิเศษ)
  รับเพิ่ม Siam Gift Card มูลค่า 100 บาท*
  (สำหรับซื้อสินค้า 200.- ขึ้นไป/ใบเสร็จ/Siam Gift Card 1 ใบ ในร้านค้าที่ร่วมรับ Siam Gift Card ใน สยามพารากอน, สยามเซ็นเตอร์, สยามดิสคัฟเวอรี่ เท่านั้น)
*จำกัด 300 สิทธิ์ / ตลอดรายการ

*จำกัดการแลกรับสิทธิ์ 1 สิทธิ์/ท่าน/TIER ยอดซื้อ/ศูนย์ฯ/วัน, 2 สิทธิ์/ท่าน/TIER ยอดซื้อ/ศูนย์ฯ ตลอดรายการ
*Siam Gift Card ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ก.ค. 65 เท่านั้น

จุดแลกรับสิทธิ์
- จุด Redemption ชั้น G สยามเซ็นเตอร์

พิเศษ!! เฉพาะสมาชิก VIZ ที่มี ONESIAM SuperApp (เฉพาะวันที่ 27 พ.ค.65 - 26 มิ.ย.65)

รับเพิ่ม 200 VIZ Coins**** เมื่อช้อปครบ 5,000 บาท ขึ้นไป /ใบเสร็จ
****จำกัด 200 VIZ Coins/สมาชิก/ ตลอดรายการ, จำกัดรวม 500 สิทธิ์ ตลอดรายการ
****เฉพาะที่สยามเซ็นเตอร์เท่านั้น โดยไม่รวมยอดใช้จ่ายผ่านทางออนไลน์

สะสมยอดเพื่อรับ VIZ Coins ได้ที่
- VIZ Counter ชั้น 1 ฝั่ง Absolute Siam Store สยามเซ็นเตอร์


สยามดิสคัฟเวอรี่

ช้อปครบ 5,000 บาทขึ้นไป
พิเศษ! ลูกค้า TRUE ช้อปครบเพียง 4,000 บาทขึ้นไป
  แลกรับ Siam Gift Card มูลค่า 200 บาท*
  (สำหรับซื้อสินค้า 400.- ขึ้นไป/ใบเสร็จ/Siam Gift Card 1 ใบ ในร้านค้าที่ร่วมรับ Siam Gift Card ใน สยามพารากอน, สยามเซ็นเตอร์, สยามดิสคัฟเวอรี่ เท่านั้น)
*จำกัด 50 สิทธิ์ / วัน, จำกัดรวม 1,550 สิทธิ์ ตลอดรายการ

ช้อปครบ 7,000 บาทขึ้นไป
พิเศษ! ลูกค้า TRUE ช้อปครบเพียง 6,000 บาทขึ้นไป
  แลกรับ Siam Gift Card มูลค่า 400 บาท*
  (สำหรับซื้อสินค้า 800.- ขึ้นไป/ใบเสร็จ/Siam Gift Card 1 ใบ ในร้านค้าที่ร่วมรับ Siam Gift Card ใน สยามพารากอน, สยามเซ็นเตอร์, สยามดิสคัฟเวอรี่ เท่านั้น)
*จำกัด 50 สิทธิ์ / วัน, จำกัดรวม 1,550 สิทธิ์ ตลอดรายการ

พิเศษ! ลูกค้า TRUE ช้อปครบ 8,000 บาทขึ้นไป
  รับเพิ่ม Siam Gift Card มูลค่า 100 บาท*
  (สำหรับซื้อสินค้า 200.- ขึ้นไป/ใบเสร็จ/Siam Gift Card 1 ใบ ในร้านค้าที่ร่วมรับ Siam Gift Card ใน สยามพารากอน, สยามเซ็นเตอร์, สยามดิสคัฟเวอรี่ เท่านั้น)
*จำกัด 300 สิทธิ์ ตลอดรายการ

*จำกัดการแลกรับสิทธิ์ 1 สิทธิ์/ท่าน/TIER ยอดซื้อ/ศูนย์ฯ/วัน, 2 สิทธิ์/ท่าน/TIER ยอดซื้อ/ศูนย์ฯ ตลอดรายการ
*Siam Gift Card ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ก.ค. 65 เท่านั้น

จุดแลกรับสิทธิ์
- จุด Redemption ชั้น G สยามดิสคัฟเวอรี่

พิเศษ!! เฉพาะสมาชิก VIZ ที่มี ONESIAM SuperApp (เฉพาะวันที่ 1 มิ.ย.65 - 30 มิ.ย.65)

รับเพิ่ม 100 VIZ Coins**** เมื่อช้อปครบ 3,000 บาท ขึ้นไป /ใบเสร็จ
****จำกัด 100 VIZ Coins/สมาชิก/ ตลอดรายการ, จำกัดรวม 1,000 สิทธิ์ ตลอดรายการ
****เฉพาะที่สยามดิสคัฟเวอรี่เท่านั้น โดยไม่รวมยอดใช้จ่ายผ่านทางออนไลน์

สะสมยอดเพื่อรับ VIZ Coins ได้ที่
- VIZ Counter ชั้น G สยามดิสคัฟเวอรี่


สิทธิพิเศษจากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ***

แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 16%*** จากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ
***เงื่อนไขและระยะเวลาเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

- โปรดตรวจสอบระยะเวลาโปรโมชั่นของแต่ละบัตรเครดิตเพิ่มเติมจากสื่ออื่นๆ ของทางธนาคาร และ ที่จุด Redemption ชั้น M ฝั่ง Stardome สยามพารากอน, ชั้น G สยามเซ็นเตอร์ และชั้น G สยามดิสคัฟเวอรี่


- - - - - - - - - - - - - -

*เงื่อนไขช้อปครบตามยอดซื้อ แลกรับ SIAM GIFT CARD
1. รวบรวมใบเสร็จจากการซื้อสินค้าและบริการต่างๆ จากร้านค้าที่ร่วมรายการในแต่ละศูนย์การค้า ตามยอดซื้อและเงื่อนไขที่กำหนด ลงทะเบียนแลกรับ SIAM GIFT CARD ภายในวันเดียวกัน ระหว่างวันที่ 27 พ.ค. 65 – 26 มิ.ย. 65 ที่จุด REDEMPTION ภายในศูนย์ฯที่ซื้อสินค้าและบริการ ได้แก่ จุด REDEMPTION ชั้น M ฝั่ง STAR DOME สยามพารากอน, จุด REDEMPTION ชั้น G สยามเซ็นเตอร์ และ จุด REDEMPTION ชั้น G สยามดิสคัฟเวอรี่ (จำกัดใบเสร็จมูลค่าขั้นต่ำ 500 บาทขึ้นไป ขั้นต่ำจำนวน 1 ใบเสร็จ / การแลกรับสิทธิ์ 1 ครั้ง)
2. สิทธิพิเศษลูกค้าเอไอเอส และเอไอเอสไฟเบอร์ ขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าเอไอเอส และเอไอเอสไฟเบอร์ ที่ช้อปครบตามยอดซื้อและเงื่อนไขที่สยามเซ็นเตอร์ และใช้เอไอเอส พอยท์ 1 คะแนน ในการแลกรับสิทธิพิเศษ โดยนำโทรศัพท์เคลื่อนที่มาสแกน QR CODE หรือกดรับสิทธิ์ พร้อมแสดงข้อความตอบกลับก่อนการแลกรับสิทธิ์กับเจ้าหน้าที่จุด REDEMPTION ชั้น G สยามเซ็นเตอร์ ไม่สามารถรับสิทธิ์ได้จากการแสดงภาพที่บันทึกสิทธิ์บนหน้าจอโทรศัพท์ ของรางวัลมีจำนวนจำกัดต่อวัน โปรดตรวจสอบจำนวนรางวัลคงเหลือที่จุด REDEMPTION ก่อนการกดรับสิทธิ์
3. สิทธิพิเศษลูกค้าทรู ขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้า TRUE ที่ช้อปครบตามยอดซื้อและเงื่อนไขที่สยามดิสคัฟเวอรี่ และกดรับสิทธิ์ผ่าน TRUE YOU APPLICATION หรือ TRUE ID APPLICATION และแจ้งรหัสที่ได้รับทาง SMS หรือ APPLICATION ก่อนการแลกรับสิทธิ์กับเจ้าหน้าที่จุด REDEMPTION ชั้น G สยามดิสคัฟเวอรี่ ไม่สามารถรับสิทธิ์ได้จากการแสดงภาพที่บันทึกสิทธิ์บนหน้าจอโทรศัพท์ ของรางวัลมีจำนวนจำกัดต่อวัน โปรดตรวจสอบจำนวนรางวัลคงเหลือที่จุด REDEMPTION ก่อนการกดรับสิทธิ์
4. จำกัดการแลกรับ SIAM GIFT CARD 1 สิทธิ์/ท่าน/Tier ยอดซื้อ/ศูนย์ฯ/วัน, 2 สิทธิ์/ท่าน/Tier ยอดซื้อ/ศูนย์ฯ/ตลอดรายการ ของรางวัลมีจำนวนจำกัด
5. SIAM GIFT CARD ใช้สำหรับซื้อสินค้าในร้านค้าที่ร่วมรับ SIAM GIFT CARD ในสยามพารากอน, สยามเซ็นเตอร์, สยามดิสคัฟเวอรี่ ตามเงื่อนไขหน้าบัตร โปรดตรวจสอบรายละเอียดร้านค้าที่ร่วมรับบัตรที่จุด REDEMPTION
6. SIAM GIFT CARD มูลค่า 100 บาท ใช้สำหรับซื้อสินค้าในร้านค้าที่ร่วมรับ SIAM GIFT CARD 200 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ
  SIAM GIFT CARD มูลค่า 200 บาท ใช้สำหรับซื้อสินค้าในร้านค้าที่ร่วมรับ SIAM GIFT CARD 400 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ
  SIAM GIFT CARD มูลค่า 400 บาท ใช้สำหรับซื้อสินค้าในร้านค้าที่ร่วมรับ SIAM GIFT CARD 800 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ
  SIAM GIFT CARD มูลค่า 600 บาท ใช้สำหรับซื้อสินค้าในร้านค้าที่ร่วมรับ SIAM GIFT CARD 1,200 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ
7. SIAM GIFT CARD 1 ใบต่อการซื้อสินค้า 1 ใบเสร็จเท่านั้น
8. SIAM GIFT CARD ใช้ได้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 เท่านั้น
9. ใบเสร็จที่นำมาแลกรับโปรโมชั่นนี้แล้ว ไม่สามารถแลกรับโปรโมชั่นอื่นๆ ของศูนย์ฯได้
10. เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายเป็นไปตามที่ศูนย์การค้ากำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมที่จุด REDEMPTION

**เงื่อนไขช้อปครบตามยอดซื้อ รับเพิ่ม PARAGON DEPARTMENT STORE CASH COUPON 200 บาท
1. รวบรวมใบเสร็จจากการซื้อสินค้าและบริการต่างๆ จากร้านค้าที่ร่วมรายการภายในศูนย์การค้าสยามพารากอน เฉพาะวันจันทร์ – วันศุกร์ ระหว่างวันที่ 27 พ.ค. 65 – 26 มิ.ย. 65 ตามยอดซื้อและเงื่อนไขที่กำหนด ลงทะเบียนแลกรับ CASH COUPON 200 บาท ภายในวันเดียวกัน ที่ จุด REDEMPTION ชั้น M ฝั่ง STARDOME สยามพารากอน
2. จำกัดการแลกรับ CASH COUPON 1 ใบ / 1 ท่าน / ตลอดรายการ, จำกัดรวม 2,500 สิทธิ์/ตลอดรายการ
3. ขอสงวนสิทธิ์ในการแจก CASH COUPON ให้กับผู้ที่มีเงื่อนไขครบตามกำหนดก่อน
4. CASH COUPON 200 บาท สำหรับใช้ซื้อสินค้าภายในพารากอน ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ครั้งถัดไป ตั้งแต่ 3,000 บาท ขึ้นไป / ใบเสร็จ เฉพาะแผนก DEPARTMENT STORE เท่านั้น ยกเว้น POWER MALL, GOURMET MARKET, สุรา/WINE CELLAR, FOOD HALL, TAKE HOME, บัตรกำนัล, บัตรเติมเงินทุกประเภท, ยา, นมผงทารกและ เด็กเล็ก สูตร 1 สูตร 2, สินค้าไม่ร่วมรายการ, ช่องทางMONLINE.COM, M CHAT & SHOP, CALL TO ORDER
5. จำกัดการใช้ CASH COUPON 1 ใบ / 1 ใบเสร็จ / 1 แผนก
6. CASH COUPON หมดเขตการใช้ภายในวันที่ 3 กรกฎาคม 2565
7. ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับ CASH COUPON ที่ชำรุด หรือสภาพไม่สมบูรณ์
8. ใบเสร็จจากการใช้ CASH COUPON นี้ ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายของห้างฯได้อีก
9. กรณีคืนสินค้าหลังหมดเขตการใช้ CASH COUPON ไม่สามารถรับส่วนลดที่เกิดจากการคืนสินค้าได้
10. CASH COUPON ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง หรือแลกคืนเป็นเงินสด หรือรางวัลอื่นๆได้
11. เงื่อนไขการใช้ CASH COUPON เป็นไปตามที่ระบุด้านหลัง CASH COUPON
12. กรณีมีข้อพิพาทให้คำตัดสินของห้างฯ เป็นที่สุด

*/**เงื่อนไขรวม
1. ขอสงวนสิทธิ์ในการแลกรับของรางวัลเฉพาะผู้ที่แสดงเอกสารครบถ้วน ได้แก่ ใบเสร็จตามเงื่อนไขจากร้านค้าที่ร่วมรายการ บัตรประจำตัวประชาชนของผู้แลกรับสิทธิ์ บัตรเครดิต และเซลล์สลิปบัตรเครดิต (กรณีชำระเป็นบัตรเครดิต)
2. สงวนสิทธิ์งดร่วมรายการ : สำเนาใบเสร็จ, ซื้อสินค้า 1 ชิ้น แล้วแยกใบเสร็จมากกว่า 1 ใบ, ใบเสร็จจากการซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้า พารากอนดีพาร์ทเมนสโตร์ ร้านค้าเช่าในห้างสรรพสินค้าพารากอนดีพาร์ทเมนสโตร์ กูร์เมต์ มาร์เก็ต ฟู้ด คอร์ท และ ฟู้ด ฮอลล์, การซื้อบัตรกำนัล หรือ บัตรเติมเงินของร้านค้าต่างๆ, การจองสินค้าและการจ่ายมัดจำสินค้าทุกประเภท (DEPOSIT PAYMENT) , การซื้อเพื่อการค้า / ขายส่ง / การซื้อสินค้าเพื่อขายต่อเชิงพาณิชย์, การชำระค่าสาธารณูปโภค หรือ ซื้อเพื่อการลงทุน เช่น การซื้อหน่วยลงทุน ค่าประกันชีวิต ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น, การซื้อบัตรเติมเงินโทรศัพท์, การแลกเปลี่ยนเงิน (EXCHANGE)
3. ใบเสร็จร้านค้าจำหน่ายสินค้าไอทีและโทรศัพท์มือถือ ต้องระบุชื่อผู้ซื้อในใบเสร็จ และตรงกับชื่อบนบัตรประชาชนของผู้แลกรับสิทธิ์เท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์ใบเสร็จร้านค้าจำหน่ายสินค้าไอทีและโทรศัพท์มือถือที่ไม่ระบุชื่อผู้ซื้อ หรือ ออกใบเสร็จในนามบริษัทฯ งดร่วมรายการ
4. สงวนสิทธิ์ให้ลูกค้าที่มารับสิทธิ์ด้วยตัวเองเท่านั้น หรือกรณีไม่สามารถมารับสิทธิ์ได้ด้วยตนเอง ต้องทำหนังสือมอบอำนาจเพื่อมารับสิทธิ์รับของรางวัลเท่านั้น, ขอสงวนสิทธิ์ผู้รับมอบอำนาจ สามารถรับมอบอำนาจได้ 2 สิทธิ์/ท่าน/วัน เท่านั้น
5. จำกัด 1 ท่าน สามารถเข้าคิวแลกรับสิทธิ์ได้ครั้งละ 1 สิทธิ์เท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์ในการแจกของรางวัลให้กับผู้ที่มีใบเสร็จตรงตามเงื่อนไขตามที่กำหนด จนกว่าจะครบจำนวนสิทธิ์
6. กรณีนำใบเสร็จฯ ที่เป็นการเขียนด้วยลายมือ ขอให้ระบุชื่อลูกค้าให้ชัดเจนและทางศูนย์การค้า ขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายเอกสารเก็บไว้
7. เจ้าของกิจการร้านค้า และ พนักงานขายของร้านค้าเช่า หากซื้อสินค้าภายในร้านของตนเอง ไม่สามารถร่วมรายการโปรโมชั่นส่งเสริมการขายได้ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนของรางวัล หรือยกเลิกการแลกของรางวัลในทุกกรณี หากตรวจสอบและพบว่าผิดเงื่อนไขที่กำหนด
8. ทางศูนย์การค้า ไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการสื่อสารของพนักงานขายของร้านค้าเช่า
9. ในกรณีลูกค้าคืนสินค้าหลังแลกรับของรางวัลไปแล้ว ทางศูนย์การค้า ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนหรือระงับการใช้ของรางวัลดังกล่าวที่ได้รับไปแล้วโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
10. กรณีที่ตรวจสอบพบว่า ผู้แลกรับสิทธิ์ไม่ได้เป็นเจ้าของใบเสร็จที่นำมาแลกรับสิทธิ์ หรือเป็นผู้ซื้อสินค้าจริง ทางศูนย์การค้า ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการมอบของรางวัลดังกล่าว
11. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลง และ/หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด และ/หรือรางวัลอื่นๆ ได้
12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณ/ สิทธิประโยชน์ และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

****เงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับสมาชิก VIZ ที่สยามพารากอนและสยามเซ็นเตอร์
• จำกัดสูงสุด 800 VIZ Coins / สมาชิก / ตลอดรายการ
• โปรโมชั่น VIZ SIAM PARAGON AND SIAM CENTER ADEALNALINE RUSH 2022 เฉพาะยอดซื้อตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 – 26 มิถุนายน 2565 จำนวนรวม 1,750 รางวัล และไม่รวมยอดใช้จ่ายผ่านออนไลน์
• สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิก VIZ ที่มี ONESIAM SUPERAPP เท่านั้น
  o เมื่อช้อปครบ 15,000 บาทขึ้นไป/ ใบเสร็จ ที่สยามพารากอน เฉพาะสินค้าประเภท Non-Luxury โดยต้องมาลงทะเบียนรับสิทธิ์ด้วยตนเอง ตามจุดที่กำหนด เพื่อรับ VIZ Coins และ 400 VIZ Coins จะทำการบันทึกในระบบภายในวันถัดไป (โดยจำกัดสูงสุด 1 สิทธิ์/ 1 สมาชิก หรือ 400 VIZ Coins / 1 สมาชิก / ตลอดรายการ และ จำนวน 250 รางวัลตลอดรายการ)
  o เมื่อช้อปครบ 5,000 บาทขึ้นไป/ ใบเสร็จ ที่สยามพารากอน เฉพาะสินค้าประเภท Non-Luxury โดยต้องมาลงทะเบียนรับสิทธิ์ด้วยตนเอง ตามจุดที่กำหนด เพื่อรับ VIZ Coins และ 200 VIZ Coins จะทำการบันทึกในระบบภายในวันถัดไป (โดยจำกัดสูงสุด 1 สิทธิ์/ 1 สมาชิก หรือ 200 VIZ Coins / 1 สมาชิก / ตลอดรายการ และ จำนวน 1,000 รางวัลตลอดรายการ)
  o เมื่อช้อปครบ 5,000 บาทขึ้นไป/ ใบเสร็จ ที่สยามเซ็นเตอร์ โดยต้องมาลงทะเบียนรับสิทธิ์ด้วยตนเอง ตามจุดที่กำหนด เพื่อรับ VIZ Coins และ 200 VIZ Coins จะทำการบันทึกในระบบภายในวันถัดไป (โดยจำกัดสูงสุด 1 สิทธิ์/ 1 สมาชิก หรือ 200 VIZ Coins / 1 สมาชิก / ตลอดรายการ และ จำนวน 500 รางวัลตลอดรายการ)
• จุดสะสมยอดเพื่อรับ VIZ Coins ได้แก่ VIZ COUNTER ชั้น M ฝั่ง STARDOME สยามพารากอน, VIZ COUNTER ชั้น 1 ฝั่ง ABSOLUTE SIAM STORE หรือสะสมผ่าน Tennent App ที่ร่วมรายการ
• เอกสารที่นำมาแลกรับของรางวัล ได้แก่ ใบเสร็จจากร้านค้าที่ร่วมรายการ พร้อมบัตรประชาชน และ บัตรเครดิต+เซลล์สลิปบัตรเครดิต (กรณีชำระเป็นบัตรเครดิต)
• สงวนสิทธิ์งดร่วมรายการ: สำเนาใบเสร็จ, ซื้อสินค้า 1 ชิ้น แล้วแยกใบเสร็จมากกว่า 1 ใบ, ใบเสร็จจากการซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้า พารากอนดีพาร์ทเมนสโตร์ ร้านค้าเช่าในห้างสรรพสินค้าพารากอนดีพาร์ทเมนสโตร์ กูร์เมต์ มาร์เก็ต ฟู้ด คอร์ท และ ฟู้ด ฮอลล์, การซื้อบัตรกำนัล หรือ บัตรเติมเงินของร้านค้าต่างๆ, การจองสินค้าและการจ่ายมัดจำสินค้าทุกประเภท (DEPOSIT PAYMENT) , การซื้อเพื่อการค้า / ขายส่ง / การซื้อสินค้าเพื่อขายต่อเชิงพาณิชย์, การชำระค่าสาธารณูปโภค หรือ ซื้อเพื่อการลงทุน เช่น การซื้อหน่วยลงทุน ค่าประกันชีวิต ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น, การซื้อบัตรเติมเงินโทรศัพท์, การแลกเปลี่ยนเงิน (EXCHANGE)
• ใบเสร็จร้านค้าจำหน่ายสินค้าไอทีและโทรศัพท์มือถือ ต้องระบุชื่อผู้ซื้อในใบเสร็จ และตรงกับชื่อบนบัตรประชาชนของผู้แลกรับสิทธิ์เท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์ใบเสร็จร้านค้าจำหน่ายสินค้าไอทีและโทรศัพท์มือถือที่ไม่ระบุชื่อผู้ซื้อ หรือ ออกใบเสร็จในนามบริษัทฯ งดร่วมรายการ
• ขอสงวนสิทธิ์ให้ลูกค้าที่มารับสิทธิ์ด้วยตัวเองเท่านั้น หรือกรณีไม่สามารถมารับสิทธิ์ได้ด้วยตนเอง ต้องทำหนังสือมอบอำนาจเพื่อมารับสิทธิ์รับของรางวัลเท่านั้น, ขอสงวนสิทธิ์พนักงานร้านค้า สามารถรับมอบอำนาจได้ 2 สิทธิ์/ท่าน/วัน เท่านั้น
• จำกัด 1 ท่าน สามารถเข้าคิวแลกรับสิทธิ์ได้ครั้งละ 1 สิทธิ์เท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์ในการแจก VIZ COIN ให้กับผู้ที่มีใบเสร็จตรงตามเงื่อนไขตามที่กำหนด จนกว่าจะครบจำนวนสิทธิ์
• กรณีนำใบเสร็จฯ ที่เป็นการเขียนด้วยลายมือ ขอให้ระบุชื่อลูกค้าให้ชัดเจนและทางศูนย์การค้า ขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายเอกสารเก็บไว้
• เจ้าของกิจการร้านค้า และ พนักงานขายของร้านค้าเช่า หากซื้อสินค้าภายในร้านของตนเอง ไม่สามารถร่วมรายการโปรโมชั่นส่งเสริมการขายได้ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนของรางวัล หรือยกเลิกการแลกของรางวัลในทุกกรณี หากตรวจสอบและพบว่าผิดเงื่อนไขที่กำหนด
• ทางศูนย์การค้า ไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการสื่อสารของพนักงานขายของร้านค้าเช่า
• ในกรณีลูกค้าคืนสินค้าหลังแลกรับ VIZ COIN ไปแล้ว ทางศูนย์การค้า ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนหรือระงับการใช้ VIZ COIN ที่ได้รับไปแล้วโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• กรณีที่ตรวจสอบพบว่า ผู้แลกรับสิทธิ์ไม่ได้เป็นเจ้าของใบเสร็จที่นำมาแลกรับสิทธิ์ หรือเป็นผู้ซื้อสินค้าจริง ทางศูนย์การค้า ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการมอบ VIZ COIN ดังกล่าว
• ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลง และ/หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด และ/หรือรางวัลอื่นๆ ได้
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณ/ สิทธิประโยชน์ และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
• ลูกค้าที่รับโปรโมชั่นอื่นๆแล้วสามารถร่วมรับโปรโมชั่นนี้ได้
• พนักงานขายของร้านค้าเช่า หากซื้อสินค้าภายในร้านของตนเอง ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายใดๆ ได้
• ในกรณีเกิดข้อร้องเรียน / ข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นสิ้นสุด
• ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร 02-111-6161 หรือ email contact@onesiam.com
• รายชื่อร้านค้าที่ไม่ร่วมรายการ
  SIAM PARAGON / FASHION LUXURY ZONE
  ALEXANDER MCQUEEN, BALENCIAGA, BOTTEGA VENETA, BOYY, BURBERRY, BVLGARI, CARTIER, CELINE, CHOPARD, CHANEL, CHRISTIAN DIOR, COACH, DOLCE&GABBANA, ERMENEGILDO ZEGNA, FURLA, FENDI, GIVENCHY, GUCCI, HERMES, HUGO BOSS, JIMMY CHOO, LOEWE, LONGCHAMP, LOUIS VUITTON, MAISON KITSUNE, MAX MARA, MCM, MIKIMOTO, MIU MIU, MONTBLANC, MULBERRY, OFF-WHITE, PIAGET, PRADA, SAINT LAURENT, SALVATORE FERRAGAMO, SIRIVANNAVARI, VAN CLEEF & ARPELS, VERSACE

****เงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับสมาชิก VIZ ที่สยามดิสคัฟเวอรี่
• จำกัด 100 VIZ Coins / สมาชิก ตลอดรายการ
• จำกัด 1,000 สิทธิ์/ ตลอดรายการ เฉพาะที่สยามดิสคัฟเวอรี่
• เฉพาะยอดซื้อตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 – 30 มิถุนายน 2565 เฉพาะร้านค้าภายในศูนย์การค้า สยามดิสคัฟเวอรี่ เท่านั้น โดยไม่รวมยอดใช้จ่ายผ่านทางออนไลน์
• สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิก VIZ ที่มี ONESIAM SUPERAPP เท่านั้นและต้องไปสะสมยอดซื้อ 3,000 บาท ขึ้นไป/ ใบเสร็จ ภายในวันและภายในศูนย์การค้าที่กำหนด ที่ VIZ Counter เพื่อรับ VIZ Coins โดย 100 VIZ Coins จะถูกบันทึกในระบบให้กับสมาชิกภายในวันถัดไป
• จุดสะสมยอดเพื่อรับ VIZ Coins ได้แก่ VIZ COUNTER ชั้น G สยามดิสคัฟเวอรี่
• เอกสารที่นำมาแลกรับของรางวัล ได้แก่ ใบเสร็จจากร้านค้าที่ร่วมรายการ พร้อมบัตรประชาชน และ บัตรเครดิต+เซลล์สลิปบัตรเครดิต (กรณีชำระเป็นบัตรเครดิต)
• สงวนสิทธิ์งดร่วมรายการ: สำเนาใบเสร็จ, ซื้อสินค้า 1 ชิ้น แล้วแยกใบเสร็จมากกว่า 1 ใบ, บัตรเติมเงินของร้านค้าต่างๆ, การจองสินค้าและการจ่ายมัดจำสินค้าทุกประเภท (DEPOSIT PAYMENT) , การซื้อเพื่อการค้า / ขายส่ง / การซื้อสินค้าเพื่อขายต่อเชิงพาณิชย์, การชำระค่าสาธารณูปโภค หรือ ซื้อเพื่อการลงทุน เช่น การซื้อหน่วยลงทุน ค่าประกันชีวิต ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น, การซื้อบัตรเติมเงินโทรศัพท์, การแลกเปลี่ยนเงิน (EXCHANGE)
• ใบเสร็จร้านค้าจำหน่ายสินค้าไอทีและโทรศัพท์มือถือ ต้องระบุชื่อผู้ซื้อในใบเสร็จ และตรงกับชื่อบนบัตรประชาชนของผู้แลกรับสิทธิ์เท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์ใบเสร็จร้านค้าจำหน่ายสินค้าไอทีและโทรศัพท์มือถือที่ไม่ระบุชื่อผู้ซื้อ หรือ ออกใบเสร็จในนามบริษัทฯ งดร่วมรายการ
• ขอสงวนสิทธิ์ให้ลูกค้าที่มารับสิทธิ์ด้วยตัวเองเท่านั้น หรือกรณีไม่สามารถมารับสิทธิ์ได้ด้วยตนเอง ต้องทำหนังสือมอบอำนาจเพื่อมารับสิทธิ์รับของรางวัลเท่านั้น, ขอสงวนสิทธิ์พนักงานร้านค้า สามารถรับมอบอำนาจได้ 2 สิทธิ์/ท่าน/วัน เท่านั้น
• จำกัด 1 ท่าน สามารถเข้าคิวแลกรับสิทธิ์ได้ครั้งละ 1 สิทธิ์เท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์ในการแจก VIZ COIN ให้กับผู้ที่มีใบเสร็จตรงตามเงื่อนไขตามที่กำหนด จนกว่าจะครบจำนวนสิทธิ์
• กรณีนำใบเสร็จฯ ที่เป็นการเขียนด้วยลายมือ ขอให้ระบุชื่อลูกค้าให้ชัดเจนและทางศูนย์การค้า ขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายเอกสารเก็บไว้
• เจ้าของกิจการร้านค้า และ พนักงานขายของร้านค้าเช่า หากซื้อสินค้าภายในร้านของตนเอง ไม่สามารถร่วมรายการโปรโมชั่นส่งเสริมการขายได้ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนของรางวัล หรือยกเลิกการแลกของรางวัลในทุกกรณี หากตรวจสอบและพบว่าผิดเงื่อนไขที่กำหนด
• ทางศูนย์การค้า ไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการสื่อสารของพนักงานขายของร้านค้าเช่า
• ในกรณีลูกค้าคืนสินค้าหลังแลกรับ VIZ COIN ไปแล้ว ทางศูนย์การค้า ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนหรือระงับการใช้ VIZ COIN ที่ได้รับไปแล้วโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• กรณีที่ตรวจสอบพบว่า ผู้แลกรับสิทธิ์ไม่ได้เป็นเจ้าของใบเสร็จที่นำมาแลกรับสิทธิ์ หรือเป็นผู้ซื้อสินค้าจริง ทางศูนย์การค้า ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการมอบ VIZ COIN ดังกล่าว
• ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลง และ/หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด และ/หรือรางวัลอื่นๆ ได้
• ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆของภายในศูนย์การค้าได้
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณ/ สิทธิประโยชน์ และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
• ลูกค้าที่รับโปรโมชั่นอื่นๆแล้วสามารถร่วมรับโปรโมชั่นนี้ได้
• พนักงานขายของร้านค้าเช่า หากซื้อสินค้าภายในร้านของตนเอง ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายใดๆ ได้
• ในกรณีเกิดข้อร้องเรียน / ข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นสิ้นสุด
• ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร 02-111-6161 หรือ email contact@onesiam.com