BACK TO EXPLORE

เฮงรับตรุษจีนกับ ดิจิทัลอั่งเปา

สนุกกับกิจกรรมเฮงเฮงรับปีใหม่จีนปีฉลูแบบปลอดภัย

สยามพารากอนและธนาคารกสิกรไทย จะพาคุณก้าวเข้าสู่สัปดาห์แห่งโชคลาภและความมั่งคั่ง กับกิจกรรมต้อนรับปีฉลูฉลองตรุษจีนวิถีใหม่ “Siam Paragon The Great Luck With Prosperity Chinese New Year 2021”

เฉพาะวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 - 14 กุมภาพันธ์ 2564 นี้ เตรียมโทรศัพท์มือถือของคุณให้พร้อม
แล้วร่วมตอบคำถามง่ายๆ ให้ถูกต้อง แล้วรับ “ดิจิทัลอั่งเปา” เพื่อรับ Siam Gift Card มูลค่า 300 บาท จำนวน 2021 รางวัล รวมมูลค่ากว่า 6 แสนบาท

เตรียมตัวให้พร้อม เพราะหนึ่งปี โชคดีจะมีแค่ 7 วันนี้เท่านั้น!!!
ผ่าน Line Official Account: @onesiam
ร่วมกิจกรรมเลย >> http://bit.ly/3cIceu9

หรือจะมาเช็คอินที่ศูนย์การค้าสยามพารากอน เพื่อเสริมสิริมงคลและความสำเร็จให้ครบทุกด้านก่อนเริ่มสนุกกับกิจกรรมออนไลน์รับดิจิทัลอั่งเปา แค่แวะถ่ายรูปคู่กับรูปวัวทองคำ สัญลักษณ์ประจำปีฉลู อุโมงค์โคมไฟสีแดง ต้นเหมย และ สะพานแห่งความรัก ณ บริเวณโซนจีเวล ชั้น M และพาร์ค พารากอนได้เลย


กติกาและเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมการแจกดิจิทัลอั่งเปา
1. ผู้ร่วมกิจกรรมต้องลงทะเบียนและตอบคำถามให้ถูกต้องครบทุกข้อบน Line Official Account ONESIAM จึงจะมีสิทธิ์รับอั่งเป่านำโชค เพื่อรับของรางวัลตามที่กำหนดไว้ ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 - 14 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 10:00 น. - 21:00 น. เท่านั้น
2. ผู้ที่ลงทะเบียนและตอบคำถามถูกต้องครบถ้วนจะได้รับบัตรกำนัล Siam Gift Card มูลค่า 300 บำท สำหรับซื้อสินค้าตั้งแต่ 600 บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จ ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการที่ สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่ โดยบัตร Siam Gift Card มีอายุถึง 30 มิ.ย.64 เท่านั้น
3. จำนวนบัตรกำนัล Siam Gift Card มีทั้งหมด 2,021 รางวัล มูลค่ารวมกว่า 600,000 บาท โดยเฉลี่ยแจกสิทธิ์อั่งเป่าไปทั้ง 7 วัน ตามลำดับวันที่ดังนี้ วันที่ 8,9,10,11 และ 14 กุมภาพันธ์ 2564 แจกจำนวนวันละ 250 สิทธิ์, วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 แจกจำนวน 400 สิทธิ์ และวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 แจกจำนวน 371 สิทธิ์ กรณีมีผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์ไม่ครบในแต่ละวัน จำนวนสิทธิ์ที่เหลือจะถูกนำมารวมกับวันถัดไป
4. สงวนสิทธิ์ผู้ร่วมกิจกรรม 1 ท่าน ต่อบัญชีไลน์ 1 บัญชี ต่อ 1 สิทธิ์ ตลอดรายการเท่านั้น
5. ผู้โชคดีสามารถมารับรางวัลได้ที่ บริเวณจุดแลกรับของรางวัล หรือจุด Redemption ชั้น G สยามเซ็นเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 8 - 17 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 10:00 น. – 22:00 น. เท่านั้น หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์
6. ของรางวัลต้องมารับด้วยตนเอง ไม่สามารถให้ผู้อื่นมารับแทนได้ โดยต้องแสดง “ดิจิทัลอั่งเปำ” ที่ได้รับผ่านโทรศัพท์มือถือ พร้อมแสดงบัตรประชาชนตัวจริงที่ตรงกับผู้มารับสิทธิ์ ให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อทำการตรวจสอบก่อนรับของรางวัล
7. ของรางวัลไม่สามารถแลก เปลี่ยน โอน หรือทอนเป็นเงินสดได้
8. ในกรณีเกิดข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นสิ้นสุด
9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
10. พนักงาน บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด และบริษัทในเครือ ไม่สามารถร่วมกิจกรรมนี้ได้
11. เพื่อสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ร่วมกิจกรรม ผู้ร่วมกิจกรรมตกลงให้ความยินยอมแก่บริษัทโดยชัดแจ้งในการอนุญาตให้บริษัทเก็บและใช้ข้อมูลของผู้ใช้งาน เพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการทำการตลาด ประชาสัมพันธ์ การติดต่อสื่อสาร สถิติ กำรแจ้งเตือนหรือส่งข้อมูลผ่านหน้าจออุปกรณ์พกพา, อีเมล, Short message service (SMS) และ Multimedia message service (MMS) เป็นต้น โดยการเก็บข้อมูลหรือการใช้ข้อมูลดังกล่าว จะดำเนินการผ่านคุกกี้ (Cookies), แคชไฟล์ (Cache File), ซอฟต์แวร์ที่ใช้ติดตามอื่นๆ, โปรแกรม Line หรือข้อมูลที่ผู้ใช้งานได้ให้ไว้แก่บริษัท