update

งาน สยามพารากอน สวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ พุทธศักราช ๒๕๖๐
30 Dec 16

งาน สยามพารากอน สวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ พุทธศักราช ๒๕๖๐

ร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยอันงดงาม จัดการแสดงที่หาชมได้ยากให้ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้ชื่นชม

More