ABOUT US

SIAM PARAGON

THE PRIDE OF BANGKOK

ศูนย์การค้าระดับโลก “สยามพารากอน”

เปิดให้บริการครั้งแรกในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2548 ทั้งนี้ “สยามพารากอน” เกิดจากการ ร่วมทุนของสองบริษัทผู้พัฒนาและบริหารโครงการธุรกิจศูนย์การค้า และห้างสรรพสินค้า ได้แก่ “บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด” และ “บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด”

ซึ่งได้ร่วมกันจัดตั้ง “บริษัท สยามพารากอน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด” และ “บริษัท สยามพารากอน รีเทล จำกัด” เพื่อให้เป็นโครงการแห่งความภูมิใจของคนไทย มีความสง่างาม

และมาตรฐานสูงสมศักดิ์ศรีของที่ดินอันเป็นส่วนหนึ่งของ “วังสระปทุม” มุ่งหมายให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวิถีชีวิตของคนไทย ช่วยยกระดับกรุงเทพมหานครให้เป็น “World-class Shopping Destination” อันมีส่วนช่วยสร้างเสริมเศรษฐกิจของชาติ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน

สยามพารากอน เป็นโครงการที่ถูกสร้างขึ้นด้วยงบประมาณกว่า 15,000 ล้านบาท มีพื้นที่กว่า 500,000 ตารางเมตร ครบถ้วนด้วยร้านค้าชั้นแนวหน้าของไทยและอินเตอร์เนชั่นแนลแบรนด์ชั้นนำระดับโลกกว่า 250 ร้านค้า ครอบคลุมความต้องการของลูกค้าและนักท่องเที่ยวทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นศูนย์รวมแฟชั่น ความงาม ศูนย์รวมอัญมณีและ นาฬิกา ร้านอาหาร ภัตตาคาร ศูนย์รวมความบันเทิง ศูนย์รวมศิลปะและวัฒนธรรมทั้งของไทย และนานาชาติ ศูนย์การศิกษา และศูนย์รวมเทคโนโลยีอันทันสมัย

นอกจากนี้ยังมี พารากอน ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ ซุปเปอร์มาเก็ต กูเม่ร์ มาร์เก็ต ศูนย์ประชุมและการแสดงนิทรรศการระดับนานาชาติ “รอยัล พารากอน ฮอลล์” แหล่งบันเทิงและท่องเที่ยวชั้นนำ อาทิ โรงภาพยนตร์มาตรฐานระดับโลก “พารากอน ซีนีเพล็กซ์” และ “สยาม โอเชี่ยน เวิลด์” อควอเรี่ยมแห่งแรกที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองอีกด้วย

BOARD OF DIRECTOR

BOARD OF

DIRECTORS

BOARD OF DIRECTOR

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม

ประธานกรรมการ

คุณศุภลักษณ์ อัมพุช

รองประธานกรรมการ

คุณพาสินี ลิ่มอติบูลย์

กรรมการ

คุณเกตุวลี นภาศัพท์

กรรมการ

คุณกฤษณา อัมพุช

กรรมการ

คุณชัย จรุงธนาภิบาล

กรรมการ

คุณสุเวทย์ ธีรวชิรกุล

กรรมการ

คุณเกรียงศักดิ์ ตันติพิภพ

กรรมการ

คุณชฎาทิพ จูตระกูล

ผู้บริหารสูงสุด