BACK TO EXPLORE

Enjoy The Luxury แบ่งจ่าย 0%* นาน 6 เดือน

แบ่งจ่าย 0% นาน 6 เดือน เมื่อช้อปสินค้าร้านค้าแฟชั่นแบรนด์เนมที่ร่วมรายการ ภายในศูนย์การค้า สยามพารากอน ตั้งแต่ 6,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป

(วันที่ 15 ธันวาคม 2559 – 31 มกราคม 2560)
รูดแล้วโทร. 02-888-8888

*เงื่อนไขโครงการ
- ติดต่อขอใช้บริการแบ่งจ่ายโทร 02-888-8888 ก่อนวันสรุปยอดบัญชีไม่น้อยกว่า 3 วันทำการของธนาคารเท่านั้น
- ยอดใช้จ่ายที่ขอใช้บริการต้องมียอดไม่ต่ากว่า 6,000 บาทขึ้นไป / เซลส์สลิป
- กรณีผู้ถือบัตรแจ้งขออนุมัติวงเงินชั่วคราวกับธนาคาร จะไม่สามารถขอใช้บริการแบ่งจ่ายรายเดือน Smart Pay By Phone ได้
- รายการใช้จ่ายที่เข้าเงื่อนไขบริการคือรายการใช้จ่าย ที่เกิดขึ้น ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการภายในศูนย์การค้า สยามพารากอน เท่านั้น ผู้ถือบัตรสามารถตรวจสอบรายชื่อร้านค้าที่ร่วม ณ จุดประชาสัมพันธ์ภายในศูนย์การค้า หรือ K-Contact Center 02-888-8888
- รายการที่ขอใช้บริการแบ่งจ่ายแล้ว จะไม่สามารถร่วมรายการรับเครดิตเงินคืนหรือรับคะแนนสะสมพิเศษของธนาคารได้อีก
- กรณีผู้ถือบัตรมียอดค้างชำระงวดก่อนหน้า ไม่สามารถขอใช้บริการแบ่งจ่ายโครงการนี้ได้
- รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่รวมการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตนิติบุคคล, บัตร Fleet Card, บัตรเครดิตแฮปปี้ออนไลน์, บัตรเครดิตไทยเบฟ, บัตรเครดิตยูเนี่ยนเพย์กสิกรไทย
- การอนุมัติรายการแบ่งจ่าย ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจและเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
- ในกรณีผู้ถือบัตรติดต่อขอยกเลิกบริการแบ่งจ่ายก่อนครบกำหนด รายการดังกล่าวจะไม่สามารถขอใช้บริการแบ่งจ่ายได้อีก
- คะแนนสะสมของยอดซื้อสินค้าที่เปลี่ยนเป็นยอดแบ่งจ่ายรายเดือนในรายการนี้ จะถูกเรียกคืนเต็มจำนวน โดยคะแนนดังกล่าวจะทยอยคืนเข้าในบัญชีบัตรเครดิตตามยอดเงินแบ่งจ่ายแต่ละเดือน
- ธนาคารมีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด

Remark :
- สำหรับลูกค้าบัตรเดอะวิสดอมกสิกรไทย ติดต่อขอใช้บริการแบ่งจ่าย โทร. 02-888-8899
- สำหรับลูกค้าบัตรเดอะพรีเมียร์กสิกรไทย ติดต่อขอใช้บริการแบ่งจ่าย โทร. 02-888-8877

*รายการส่งเสริมการขายนี้ เป็นการจัดกิจกรรมของบัตรเครดิตกสิกรไทย เพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้กับสมาชิกบัตรฯ ที่มาซื้อสินค้าในร้านค้าที่ธนาคารระบุ เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการสร้างโอกาสทางการขาย ทั้งนี้ร้านค้าจะประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าของร้านรับทราบหรือไม่นั้น ถือเป็นดุลยพินิจของร้านค้าเอง