BACK TO EXPLORE

Kids International Fashion Week 2016

มาแล้วกับรับสมัครที่หลายคนรอคอยกับ "Kids International Fashion Week 2016" คุณพ่อคุณแม่ที่สนใจพาน้องๆ มาสมัคร เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งบนเวทีแฟชั่นวีคคุณหนูสุดยิ่งใหญ่

มาแล้วกับการรับสมัครที่หลายคนรอคอยกับ "Kids International Fashion Week 2016" คุณพ่อคุณแม่ที่สนใจพาน้องๆ มาสมัคร เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งบนเวทีแฟชั่นวีคคุณหนูสุดยิ่งใหญ่ รับสมัครระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม 2559 เท่านั้น ตั้งแต่เวลา 10.00-14.00 น. และ 15.00-19.00 น. ที่บริเวณ Crystal Court ชั้น M สยามพารากอน

กติกาการสมัคร
1. ผู้สมัครต้องมีอายุระหว่าง 3-13 ปี
2. มีความกล้าแสดงออก และมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
3. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ใบสมัครสามารถ download ได้ที่ www.siamparagon.co.th/kifw2016 หรือกรอกใบสมัครได้หน้างาน
4. ถ่ายรูปเพื่อใช้ในการสมัครจากบูธ Canon ในบริเวณงาน 
5. น้องๆ ท่านใดที่ผ่านการคัดเลือก ต้องสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ทั้ง วันแถลงข่าว 6 ตุลาคม 2559 และวันงาน 15-16 ตุลาคม 2559 หรืออาจวันใดวันหนึ่ง (วันที่จัดงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า)

หมายเหตุ
- กรรมการจะทำการคัดเลือกจากรูปภาพ
- การตัดสินของคณะกรรมการ และ/หรือดีไซน์เนอร์แบรนด์นั้นๆ ถือเป็นที่สิ้นสุด