BACK TO EXPLORE

ONESIAM Ultimate Chat & Shop x MGC-ASIA

1 สิงหาคม 2564 – 31 สิงหาคม 2564

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า MGC-ASIA เมื่อสั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทาง ONESIAM Ultimate Chat & Shop ตามยอดซื้อที่กำหนด (เฉพาะสินค้าออนไลน์ของศูนย์การค้าสยามพารากอนเท่านั้น) รับส่วนลดทันที

- ช้อปครบ 5,000 บาท รับส่วนลด 1,000 บาท*
  (จำกัดจำนวน 40 สิทธิ์ตลอดรายการ)

- ช้อปครบ 1,000 บาท รับส่วนลด 200 บาท*
  (จำกัดจำนวน 50 สิทธิ์ตลอดรายการ)

*จำกัด 1 สิทธิ์ /ท่าน หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมด
*โค้ดส่วนลดสามารถใช้สำหรับซื้อสินค้าออนไลน์ของศูนย์การค้าสยามพารากอน ผ่านช่องทาง ONESIAM Ultimate Chat & Shop เท่านั้น

ช่องทางซื้อสินค้า
- ONESIAM Ultimate Chat & Shop คลิก
- ONESIAM LineOA คลิก

ลูกค้า MGC-ASIA รับสิทธิ์ คลิก

เงื่อนไขการแจกของรางวัล
1. สั่งซื้อสินค้าผ่านทาง ONESIAM Ultimate Chat & Shop ครบ 5,000 บาท (คำนวณจากยอดสุทธิหลังหักส่วนลดต่าง ๆ แล้ว จำกัด 40 สิทธิ์ ตลอดรายการ) ต่อหนึ่งคำสั่งซื้อรับส่วนลดทันที 1,000 บาท และสั่งซื้อสินค้าครบ 1,000 บาท (คำนวณจากยอดสุทธิหลังหักส่วนลดต่าง ๆ แล้ว จำกัด 50 สิทธิ์ ตลอดรายการ) ต่อหนึ่งคำสั่งซื้อรับส่วนลดทันที 200 บาท เมื่อกรอกโค้ดส่วนลด
2. สำหรับลูกค้า MGC-ASIA จำกัด 1 สิทธิ์ /ท่าน หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมด
3. สำหรับลูกค้า MGC-ASIA ติดต่อรับโค้ตส่วนลดได้จาก SMS ของทางแบรนด์ หรือสามารถ SCAN QR CODE ผ่านช่องทาง MGC-ASIA เพื่อลงทะเบียนรับสิทธิ์
4. โค้ดส่วนลดไม่สามารถใช้ร่วมกับโค้ดส่วนลดอื่นๆได้
5. ไม่สามารถแลก, เปลี่ยน, ทอนเป็นเงินสดได้
6. กรณียกเลิกคำสั่งซื้อ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิ์ส่วนลดดังกล่าว
7. กรณีคืนสินค้า จะต้องแจ้งประสงค์การขอคืนสินค้าไม่เกิน 7 วัน และนำส่งสินค้าคืนภายใน 14 วัน หลังจากได้รับสินค้าแล้ว โดยต้องติดต่อผ่านทางช่องทาง Ultimate chat and Shop เท่านั้น สามารถอ่านเงื่อนไขและขั้นตอนการคืนสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ https://onesiam.one-viz.com/return-refund-policy
8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า / กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ส่วนลดให้กับผู้ที่มีเงื่อนไขครบตามกำหนดก่อน หรือจนกว่าของรางวัลจะหมด
10. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการสื่อสารของพนักงานขายร้านค้าเช่าทุกกรณี
11. เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายเป็นไปตามที่ บริษัทฯ กำหนด