BACK TO EXPLORE

Platinum M Card : Gourmet Journey Season II (The Cloud: Sansiri x The Coffee Club)

7 สิงหาคม - 25 สิงหาคม 2562

ช้อปครบ 100,000 บาทขึ้นไป ภายใน 1 วัน ที่สยามพารากอน

รับสิทธิ์รับประทานอาหารกลางวันฟรี 2 ที่นั่ง ในวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 12.00 – 14.00 น. ที่ร้าน The Cloud : SANSIRI x The Coffee Club ชั้น 3 สยามพารากอน (รวม 25 รางวัล / รางวัลละ 2 ที่นั่ง)

เงื่อนไข
1. โปรโมชั่นเฉพาะสมาชิก Platinum M Card ที่มียอดซื้อครบตามเงื่อนไขเท่านั้น
2. สมาชิกฯ จะต้องเข้าร่วมรับประทานอาหาร ตามรายการอาหารและวันเวลาที่ทางบริษัทฯ กำหนดเท่านั้น
3. สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกฯ ที่ติดต่อลงทะเบียนก่อนได้รับสิทธิ์ก่อน
4. สงวนสิทธิ์ 1 สมาชิก ต่อ 2 ที่นั่ง ตลอดรายการ
5. ขอรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือรางวัลอื่นๆ ได้
6. คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด

สอบถามเพิ่มเติมที่ Platinum Club ชั้น M สยามพารากอน โทร 0 2610 8080 / 0 2610 8107