BACK TO EXPLORE

Platinum M Card : The Ultimate Luxury Getaway

ช้อปอย่างเอ็กซ์คลูสีฟ พร้อมรับข้อเสนอเหนือระดับ มูลค่ารวมกว่า 3 ล้านบาท

Top Spenders ลำดับที่ 1 - 5* ยอดซื้อสะสมขั้นต่ำ 1.5 ล้านบาทขึ้นไป รับ แพคเก็จที่พัก พร้อมตั๋วเครื่องบินไป-กลับ Private Jet ที่ Soneva Kiri Koh Kood 3 วัน 2 คืน (จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง)

Instant Rewards** (ซื้อครบตามเงื่อนไข ต่อใบเสร็จ ต่อวัน เท่านั้น)
· ช้อปครบ 1.2 ล้านบาทขึ้นไป รับ บัตรจอดรถฟรี 1 ปี ที่ศูนย์การค้าสยามพารากอน (จำนวน 50 รางวัล)
· ช้อปครบ 500,000 บาทขึ้นไป รับ Gift Card มูลค่า 10,000 บาท (จำนวน 40 รางวัล)

เงื่อนไข : *Top Spenders ลำดับที่ 1-5 เฉพาะสมาชิกฯ ที่มียอดซื้อภายในศูนย์การค้าสยามพารากอน และสะสมยอดซื้อผ่าน Platinum  M Card ขั้นต่ำ 1,500,000 บาทขึ้นไปเท่านั้น **Instant Rewards รางวัลที่ 1 สมาชิกฯ จะต้องช้อปครบ 1,200,000 บาทขึ้นไป ต่อใบเสร็จ ภายใน 1 วัน เท่านั้น, สมาชิกฯ จะต้องติดต่อรับของรางวัลได้ที่ Platinum Club ชั้น M ศูนย์การค้าสยามพารากอนเท่านั้น, ขอสงวนสิทธิ์สำหรับสมาชิกฯ ที่ช้อปและสะสมยอดซื้อครบตามเงื่อนไขก่อน ได้รับสิทธิ์ก่อน, การออกบัตรจอดรถ สมาชิกฯ จะต้องระบุเลขทะเบียนรถ และชื่อ-นามสกุลผู้ใช้สิทธิ์ และไม่สามารถแก้ไขทะเบียนรถ หรือผู้ถือบัตรจอดรถได้หลังจากออกบัตรแล้ว, 1 รางวัล / 1 สมาชิก / ตลอดรายการ จำกัด 50 รางวัล ตลอดรายการ, รางวัลที่ 2 สมาชิกฯ จะต้องช้อปครบ 500,000 บาทขึ้นไป ต่อใบเสร็จ ภายใน 1 วัน เท่านั้น, สมาชิกฯ จะต้องติดต่อรับของรางวัลได้ที่ Platinum Club ชั้น M ศูนย์การค้าสยามพารากอนเท่านั้น, 1 รางวัล / 1 สมาชิก / ตลอดรายการ จำกัด 40 รางวัล ตลอดรายการ

เงื่อนไขรวม : โปรโมชั่นตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน – 30 กรกฎาคม 2560 เท่านั้น, สมาชิกที่ได้รับรางวัลจะต้องเดินทางตามวันและเวลาที่ทางสยามพารากอนกำหนดเท่านั้น, กำหนดการเดินทางภายในเดือนสิงหาคม - พฤศจิกายน 2560, ประกาศรายชื่อ Top Spenders ที่ห้องแพลตตินั่ม คลับ ชั้น M  ศูนย์การค้าสยามพารากอนภายใน 7 วัน หลังจากจบรายการส่งเสริมการขาย, สมาชิกที่ได้รับรางวัล จะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% จากมูลค่าของรางวัล และชำระค่าภาษีสนามบิน, สมาชิก 1 ท่าน ต่อ 1 รางวัล ต่อ 2 ที่นั่ง ตลอดรายการ, ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลง หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้, บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง หากท่านถูกปฎิเสธในการเข้า-ออก ในประเทศนั้นๆ หรือไม่ผ่านศุลการกรทั้งในประเทศและต่างประเทศ, คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด, พนักงาน บจ. เดอะมอลล์กรุ๊ป / ดิ เอ็มโพเรียม / สยามพารากอน / ผู้แทนขาย และผู้ที่เกี่ยวข้องไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ, บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายการส่งเสริมและของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า, เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด, ตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดี หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ห้องแพลตตินั่ม คลับ ชั้น M ศูนย์การค้าสยามพารากอน โทร. 0-2610-8080 และ 0-2610-8107