BACK TO EXPLORE

Platinum M Card: Enchanting & Flourishing 2019

Platinum M Card ชวนนักช้อปช้อปให้สุดที่สยามพารากอน และไปพักผ่อนกับเอ็กซ์คลูซีฟทริป

ตั้งแต่วันนี้ – 31 กรกฎาคม 2562  

4 Top Spenders (1) (ช้อปและสะสมยอดซื้อขั้นต่ำ 8 ล้านบาทขึ้นไป ที่ศูนย์การค้าสยามพารากอนเท่านั้น)

รับ เอ็กซ์คลูซีฟทริป ที่ มหานครเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน 3 วัน 2 คืน พร้อมตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นธุรกิจ พร้อมที่พักระดับ 5 ดาว และอาหารระดับ Michelin Star มูลค่ารวมกว่า 3.6 ล้านบาท (1 รางวัล / 2 ที่นั่ง / รวม 4 รางวัล)


Special Offer!!(2)

• สะสมยอดซื้อครบ 5 ล้านบาทขึ้นไป รับสิทธิ์ซื้อแพ๊คเกจทัวร์ เพียง 45,000 บาท ต่อ 1 รางวัล ตลอดรายการ (4 รางวัล)
• สะสมยอดซื้อครบ 3 ล้านบาทขึ้นไป รับสิทธิ์ซื้อแพ๊คเกจทัวร์ เพียง 95,000 บาท ต่อ 1 รางวัล ตลอดรายการ (4 รางวัล)
Instant Reward(3) (ช้อปครบตามเงื่อนไขภายใน 1 วัน ที่ศูนย์การค้าสยามพารากอนเท่านั้น)

• ช้อปครบ 800,000 บาทขึ้นไป รับ Tumi Luggage Carry-On มูลค่า 29,000 บาท (15 รางวัล)
• ช้อปครบ 500,000 บาทขึ้นไป รับ Dyson Airwrap มูลค่า 17,900 บาท (15 รางวัล)
• ช้อปครบ 200,000 บาทขึ้นไป รับ Another Hound Café voucher มูลค่า 5,000 บาท (20 รางวัล)


Instant Rewards(4) สำหรับร้านค้าที่ร่วมรายการ (ช้อปครบตามเงื่อนไขภายใน 1 วัน ที่ศูนย์การค้าสยามพารากอนเท่านั้น)

• ช้อปครบ 150,000 บาทขึ้นไป รับ Harrods Tea Room voucher มูลค่า 5,000 บาท (30 รางวัล)

 *เงื่อนไข:

(1) Top Spenders ลำดับที่ 1-4 เฉพาะสมาชิกฯ ที่มียอดซื้อรวมทุกร้านค้าภายในศูนย์การค้าสยามพารากอน และต้องสะสมยอดซื้อผ่าน Platinum  M Card ขั้นต่ำ 8,000,000 บาทขึ้นไปเท่านั้น, สมาชิกที่ได้รับรางวัล จะต้องชำระค่าแพ๊คเกจทัวร์ รวม 20,000 บาท
(2) Special Offer เฉพาะสมาชิกฯ ที่มียอดซื้อรวมทุกร้านค้าภายในศูนย์การค้าสยามพารากอน และต้องสะสมยอดซื้อผ่าน Platinum  M Card ขั้นต่ำ 5,000,000 บาทขึ้นไปเท่านั้น รับสิทธิ์แลกซื้อแพ๊คเกจทัวร์ Top Spender ในราคาพิเศษ 45,000 บาท, เฉพาะสมาชิกฯ ที่มียอดซื้อรวมทุกร้านค้าภายในศูนย์การค้าสยามพารากอน และต้องสะสมยอดซื้อผ่าน Platinum  M Card ขั้นต่ำ 3,000,000 บาทขึ้นไปเท่านั้น รับสิทธิ์แลกซื้อแพ๊คเกจทัวร์ Top Spender ในราคาพิเศษ 95,000 บาท
(3) Instant Reward สมาชิกฯ จะต้องมียอดใช้จ่ายจากร้านค้าภายในศูนย์การค้าสยามพารากอน และต้องสะสมยอดซื้อผ่านบัตรสมาชิก Platinum M Card ขั้นต่ำตามเงื่อนไขที่กำหนด ภายใน 1 วัน เท่านั้น, ขอสงวนสิทธิ์ 1 รางวัล / 1 สมาชิก / ตลอดรายการ
(4) Instant Reward สำหรับร้านค้าที่ร่วมรายการ สมาชิกฯ จะต้องมียอดใช้จ่ายจากร้านค้าภายในศูนย์การค้าสยามพารากอนที่ร่วมรายการเท่านั้น และต้องสะสมยอดซื้อผ่านบัตรสมาชิก Platinum M Card ขั้นต่ำตามเงื่อนไขที่กำหนด ภายใน 1 วัน เท่านั้น, ขอสงวนสิทธิ์ 1 รางวัล / 1 สมาชิก / ตลอดรายการ, สอบถามรายชื่อร้านค้าที่ร่วมรายการได้ที่ Platinum Club ชั้น M ศูนย์การค้าสยามพารากอน โทร. 0-2610-8080 / 0-2610-8107 เท่านั้น

 

(1)-(4)เงื่อนไขรวม :

• โปรโมชั่นตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม – 31 กรกฎาคม 2562 เท่านั้น
• สมาชิกที่ได้รับรางวัลจะต้องเดินทางตามวันและเวลาและสายการบินและเที่ยวบินที่ทางบริษัทฯ กำหนดเท่านั้น
• กำหนดการเดินทางภายในเดือนกันยายน หรือตุลาคม 2562
• บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง หากท่านถูกปฎิเสธในการเข้า-ออก ในประเทศนั้นๆ หรือไม่ผ่านศุลการกรทั้งในประเทศและต่างประเทศ, สมาชิก 1 ท่าน ต่อ 1 รางวัล ต่อ 2 ที่นั่ง ตลอดรายการ
• สมาชิกจะต้องนำใบเสร็จไปติดต่อลงทะเบียน และสะสมยอดซื้อได้ที่ Platinum Club ชั้น M ศูนย์การค้าสยามพารากอน
• ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลง หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
• คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
• พนักงาน บจ. เดอะมอลล์กรุ๊ป / ดิ เอ็มโพเรียม / สยามพารากอน / ผู้แทนขาย และผู้ที่เกี่ยวข้องไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
• บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายการส่งเสริมและของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด
• สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และติดต่อขอรับรองรางวัลได้ที่ Platinum Club ชั้น M ศูนย์การค้าสยามพารากอน โทร. 0-2610-8080 และ 0-2610-8107 ในวันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลา 10.00 – 21.00 น. ของช่วงเวลาทำการเท่านั้น