BACK TO EXPLORE

สยามพิวรรธน์ ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ กลุ่มบริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด เจ้าของและผู้บริหาร ศูนย์การค้าสยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่ ได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน จัดงานเฉลิมพระเกียรติ ทั้งนี้จึงขอเชิญชวนพสกนิกรชาวไทย ร่วมแสดงพลังความจงรักภักดี ถวายพระพรชัยมงคล และถวายพระราชกุศลอย่างพร้อมเพรียงกัน โดยกิจกรรมจะมีขึ้นตลอดเดือนกรกฎาคม ศกนี้ ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่


โดยบริเวณรอบศูนย์การค้าทั้ง ๓ แห่งได้ประดับตกแต่งธงชาติไทย ร่วมกับธงพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. รวมทั้งดอกไม้สีเหลืองซึ่งเป็นสีประจำวันพระราชสมภพ พร้อมประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคล โดยรายละเอียดกิจกรมต่างๆ ดังนี้


นิทรรศการ “สืบราชสันตติวงศ์วิพัฒน มหาวชิราลงกรณ” (๑๗ – ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑) ณ ไลฟ์สไตล์ ฮอลล์ ชั้น ๒ ศูนย์การค้าสยามพารากอน


มูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า กระทรวงวัฒนธรรม และ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด ได้ร่วมกันจัดนิทรรศการ  “สืบราชสันตติวงศ์วิพัฒน มหาวชิราลงกรณ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

เนื้อหานิทรรศการประกอบด้วยพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจที่ทรงสืบสาน รักษา ต่อยอด พระราชปณิธานและพระราชกรณียกิจแห่งสมเด็จพระบูรพกษัตริยาธิราชเจ้า แบ่งเป็น ๔ ภาค ได้แก่
  ภาคแรก : บดินทรราชประวัติ แสดงพระราชประวัติ พระราชจริยาวัตร เมื่อครั้งทรงพระเยาว์
  ภาคที่สอง : ขัตติยรัชชกรณีย์ แสดงพระราชกรณียกิจนานัปการของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ทรงบำเพ็ญเพื่อประเทศชาติและประชาชน มาแต่ครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร
  ภาคที่สาม : กตเวทีราชกตัญญุตา แสดงถึงพระกตัญญูกตเวทิตาธรรมแห่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ทรงมีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
  ภาคที่สี่ : ราชวรากรกิตติคุณ แสดงถึงพระเกียรติคุณอันเป็นที่ประจักษ์ทั้งในพระราชอาณาจักรและแผ่ไพศาลไปยังนานาประเทศ มีสถาบันต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญา เหรียญ และรางวัล  เพื่อเทิดพระเกียรติในหลายสาขา


นิทรรศการ “สืบราชสันตติวงศ์วิพัฒน มหาวชิราลงกรณ” นี้ จัดขึ้นทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ท่านผู้สนใจสามารถชมนิทรรศการ “สืบราชสันตติวงศ์วิพัฒน มหาวชิราลงกรณ” ได้ทุกวัน ณ สถานที่ ดังต่อไปนี้
   ๑. ไลฟ์สไตล์ ฮอลล์ ชั้น ๒ ศูนย์การค้าสยามพารากอน ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ – ๒๐.๓๐ น.
   ๒. หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.  ยกเว้นวันจันทร์ – อังคาร
   ๓. ศาลาราชประชาสมาคม วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ ๓ – ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๙.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.


กิจกรรม Big Cleaning Day “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑)


บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด ร่วมกับ สำนักงานเขตปทุมวัน สานต่อโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ตามพระราชปณิธานแน่วแน่ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคง และประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ด้วยมีพระราชประสงค์ที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และแนวพระราชดำริต่างๆ ในการบำบัดทุกข์และบำรุงสุขให้ประชาชน และพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า ทางบริษัทฯ จึงได้ร่วมกับสำนักงานเขต จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และสาธารณกุศล Big Cleaning Day พร้อมเชิญชวนพี่น้องประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยจัดทำเสื้อยืดสีเหลืองจำนวน ๕,๐๐๐ ตัว สำหรับใส่ร่วมกันอย่างพร้อมเพรียง ในวันพุธที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๗.๓๐ น. เป็นต้นไป บริเวณถนนพระราม ๑ ด้านหน้า สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่

สามารถลงทะเบียนเพื่อรับเสื้อ “ทรงพระเจริญ” ได้ที่ คลิก


พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน ๖๗ รูป ถวายเป็นพระราชกุศล (๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑) ณ ทางเชื่อมวันสยาม (Sky Walk สี่แยกปทุมวัน)  


ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล ทำบุญ ตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์  และสามเณร จำนวน ๖๗ รูป เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศล ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๗.๔๕ น. เป็นต้นไป ณ ทางเชื่อมวันสยาม (Sky Walk สี่แยกปทุมวัน)


ร่วมแสดงพลังความจงรักภักดี จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล (๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑) ณ ทางเชื่อมวันสยาม (Sky Walk สี่แยกปทุมวัน)  


ขอเชิญชวนพสกนิกรชาวไทยทุกคน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียง ด้วยการแต่งกายด้วยสีเหลืองซึ่งเป็นสีประจำวันพระราชสมภพ และร่วมในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล โดยมีคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยเหล่าศิลปิน นำโดย นนท์ – ธนนท์ จำเริญ แชมป์รายการ The Mask Singer Thailand Season 4 และแชมป์รายการ The Voice Season 1, ซานิ – นิภาภรณ์ ฐิติธนการ แชมป์ และ แอน – ณัฏฐ์ณัชชา นำเจริญสมบัติ มาร่วมพิธี ในวันเสาร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ บริเวณทางเชื่อมวันสยาม (Sky Walk สี่แยกปทุมวัน) และพาร์ค พารากอน สยามพารากอน โดยพิธีจุดเทียนชัยจะมีขึ้นพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศในเวลา ๑๙.๑๙ น.