BACK TO EXPLORE

แฟชั่นนิสต้า ช้อปปัง กับบัตรเครดิต SCB

16 ต.ค. 63 – 15 พ.ย. 63

#ดีลเพื่อเธอ ช้อปปัง ร้านแบรนด์ดังโซนศูนย์การค้าสยามพารากอน แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 12%* เมื่อใช้คะแนนเท่ายอดซื้อ

บัตรเครดิตไทยพาณิชย์ที่ร่วมรายการ

SCB PRIVATE BANKING/ SCB FIRST/ SCB PRIME/ SCB M LEGEND/ SCB M LUXE

วันเสาร์-อาทิตย์
  - ใช้คะแนนเท่ายอดซื้อแลกรับเครดิตเงินคืน 12%*
วันจันทร์-ศุกร์
  - ใช้คะแนนเท่ายอดซื้อแลกรับเครดิตเงินคืน 10%*

บัตรเครดิตไทยพาณิชย์ประเภทอื่นๆ และ SCB M LIVE (ยกเว้น บัตรเครดิต Family Plus และบัตรเครดิตนิติบุคคล)

วันเสาร์-อาทิตย์
  - ใช้คะแนนเท่ายอดซื้อแลกรับเครดิตเงินคืน 10%*
วันจันทร์-ศุกร์
  - ใช้คะแนนเท่ายอดซื้อแลกรับเครดิตเงินคืน 10%*

*จำกัดการแลกคะแนนสูงสุด 200,000 คะแนน/ท่าน ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย และลงทะเบียนที่ชั้น M จุดแลกรับของสมนาคุณ ฝั่ง Star dome ในวันที่ซื้อสินค้าเท่านั้น

*เงื่อนไข
• สิทธิพิเศษนี้สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ ทุกประเภท ยกเว้น บัตรเครดิต Family Plus และบัตรเครดิตนิติบุคคล (“ผู้ถือบัตร”) เมื่อใช้จ่าย ณ ร้านค้าเช่าที่ร่วมรายการโซนศูนย์การค้า สยามพารากอน ระหว่างวันที่ 16 ต.ค. 63 – 15 พ.ย. 63 เท่านั้น และใช้คะแนนสะสมเท่ายอดซื้อแลกรับเครดิตเงินคืน ดังนี้
  (i) เสาร์-อาทิตย์ เฉพาะบัตร SCB PRIVATE BANKING / SCB FIRST / SCB PRIME /SCB M LEGEND/ SCB M LUXE แลกรับเครดิตเงินคืน 12% สำหรับบัตรเครดิตประเภทอื่นและ SCB M LIVE แลกรับเครดิตเงินคืน 10%
  (ii) จันทร์ – ศุกร์ บัตรเครดิต SCB ทุกประเภท แลกรับเครดิตเงินคืน 10%
• สิทธิพิเศษนี้เฉพาะการใช้จ่าย ณ ร้านค้าเช่าที่ร่วมรายการ คือ ร้านเครื่องประดับ นาฬิกา แว่นตา เสื้อผ้า เครื่องหนัง กระเป๋า รองเท้า เครื่องดนตรี เครื่องหอม สถาบันกวดวิชา สถาบันสอนพิเศษ และร้านอาหารโซนศูนย์การค้าเท่านั้น
• ยกเว้นการใช้จ่ายภายในห้างฯ Paragon / Food court/ Take Away / Take Home/ /Gourmet Market/ Power Mall / Sportmall / Entertainment Zone อาทิ เช่น Sea Life, Blu-O, Kidzania, Paragon Cineplex /ร้านเฟอร์นิเจอร์/ ร้านเครื่องนอน/ ร้านหนังสือ / ร้านทอง/ คลินิกและสถาบันเสริมความงาม/ คอร์สออกกำลังกายและ Fitness/ รายการผ่อนชำระทุกประเภท(ผ่อนชำระ SCB ดีจัง และ Call For Dee Jung)/ ร้านเครื่องใช้ไฟฟ้า ร้านกล้อง เครื่องเสียง คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ IT / การใช้จ่ายที่ร้าน Mobile อาทิ เช่น ร้าน AIS / DTAC / True / Jaymart / iStudio / Vertu / Samsung / บัตรโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์มือถือรายเดือน บัตรเติมเงิน / Gift Card Voucher /ธุรกรรมทางการเงินกับทางธนาคาร/ ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ/ ค่าดอกเบี้ย/ ค่าปรับ/ ค่าธรรมเนียมต่างๆ/ เครื่องยนต์และรถยนต์ /รายการใช้จ่ายผ่าน online
• ผู้ถือบัตรต้องนำเซลล์สลิปและบัตรเครดิตตัวจริงเพื่อมาลงทะเบียนที่ชั้น M จุดแลกรับของสมนาคุณ ฝั่ง Star dome ในวันที่ซื้อสินค้าเท่านั้น
• จำกัดการแลกคะแนนสูงสุด 200,000 คะแนน /ท่าน (ทุกประเภทบัตรรวมกัน) ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
• คะแนนสะสมที่แลกรับเครดิตเงินคืนแล้ว ไม่สามารถยกเลิก/ ขอคืนหรือทอนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถขอใช้คะแนนสะสมล่วงหน้า (Point Advanced) ได้
• ผู้ถือบัตรจะได้รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตที่ใช้จ่ายภายใน 5 วันนับจากวันที่ทำรายการ โดยจะแสดงยอดเครดิตเงินคืนไว้ในใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิต (Statement)
• ผู้ถือบัตรที่ได้รับเครดิตเงินคืนจะต้องมีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงิน ตามข้อกำหนดของธนาคาร และไม่เคยฝ่าฝืน และ/หรือ ละเมิดข้อบังคับ และ/หรือ เงื่อนไขใด ๆ
• ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณในรายการส่งเสริมการขาย ธนาคารจะไม่นับรวมยอดใช้จ่ายที่เกินกว่าวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากทางธนาคารเมื่อผู้ถือบัตรขอใช้เกินกว่าวงเงินในแต่ละบัตรเครดิต ถึงแม้ว่าผู้ถือบัตรจะชำระเงินเข้าบัญชีเครดิตเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกินกว่าวงเงินบัตรเครดิตที่ได้รับอนุมัติจากทางธนาคารก็ตาม
• ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิประโยชน์จากรายการส่งเสริมการขายจากการใช้บัตรเพื่อเป็นไปในลักษณะการใช้เพื่อทางการค้าและ/หรือทางธุรกิจ ทุกกรณีไม่ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
• ธนาคารและศูนย์การค้ามีสิทธิ์เปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ได้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วัน ก่อนดำเนินการ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ กรณีที่มีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของธนาคารและศูนย์การค้าเป็นที่สุด
• โปรดตรวจสอบเงื่อนไข เพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือศูนย์บริการไทยพาณิชย์ โทร. 02-777-7777