BACK TO EXPLORE

Siam Paragon Luxury Watch & Jewelry “Shop to Fly”

1 กันยายน - 30 กันยายน 2562

ช้อปครบทุก 400,000 บาท ณ ร้านนาฬิกาและจิวเวลรี่ที่ร่วมรายการ รับตั๋วเครื่องบินสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค ไปกลับกรุงเทพฯ – ญี่ปุ่น (โตเกียว หรือ โอซาก้า) มูลค่า 22,300 บาท จำนวน 1 ที่นั่ง

จำกัดจำนวน 20 ที่นั่ง แบ่งเป็นสำหรับลูกค้าทั่วไป 10 ที่นั่งตลอดรายการ และลูกค้าที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตวันสยาม-กสิกรไทย 10 ที่นั่งตลอดรายการ (จำกัดการรับตั๋วเครื่องบินสูงสุด 2 ที่นั่ง / ท่าน / ตลอดรายการ)จุดลงทะเบียนเพื่อแลกรับสิทธิ์
• เคาน์เตอร์ Redemption ชั้น M ฝั่ง Stardome


*เงื่อนไขในการรับสิทธิ์บัตรโดยสาร
•  สะสมยอดซื้อและใบเสร็จจากร้านนาฬิกาและจิวเวลรี่ที่ร่วมรายการครบทุก 400,000 บาทต่อวัน ภายในวันเดียวกัน รับตั๋วเครื่องบินสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค ไปกลับกรุงเทพฯ – ญี่ปุ่น (โตเกียว หรือ โอซาก้า) มูลค่า 22,300 บาท จำนวน 1 ที่นั่ง, จำกัดรับสูงสุด 2 ที่นั่ง/ ท่าน/ ตลอดรายการ
•  ผู้ถือบัตรเครดิตวันสยาม-กสิกรไทย นำใบเสร็จและเซลส์สลิปที่ใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ภายใต้ชื่อ-สกุล, หมายเลขบัตรเดียวกัน และภายในวันเดียวกัน ที่มียอดใช้จ่ายจากร้านนาฬิกาและจิวเวลรี่ ที่ร่วมรายการตามเงื่อนไข ที่ไอคอนสยาม ระหว่างวันที่ 1 ก.ย. – 30 ก.ย. 62 เท่านั้น
•  สิทธิ์มีจำนวนจำกัด, จำกัดรวม 20 ที่นั่งตลอดรายการ, สงวนสิทธิ์ลูกค้าที่มารับก่อนตามลำดับ
•  ลูกค้าต้องมาแสดงสิทธิ์ด้วยตัวเองเท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์การให้พนักงานมารับสิทธิ์แทน หรือการมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับสิทธิ์แทน
•  ลูกค้าต้องนำเอกสารต่อไปนี้มารับสิทธิ์ คือ ใบเสร็จจากร้านค้าที่ร่วมรายการ, บัตรประชาชน, บัตรเครดิต และเซลส์สลิปบัตรเครดิต (กรณีชำระเป็นบัตรเครดิต)
•  หากสิทธิ์ของบัตรเครดิตวันสยาม - กสิกรไทยครบ 10 ที่นั่ง ในสิทธิ์ของลูกค้าทั่วไปสามารถให้กับลูกค้าที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตวันสยาม - กสิกรไทยได้เช่นกัน
•  ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ของศูนย์ได้ ลูกค้าต้องเลือกรับสิทธิ์ใดสิทธิ์หนึ่ง
•  สำหรับลูกค้าชาวไทยหรือต่างชาติที่พำนักในประเทศไทยเท่านั้น โดยต้องแสดงหลักฐานการพำนักในประเทศ เช่น work permit เป็นต้น