BACK TO EXPLORE

Siam Supreme Credit Card Privileges

ช้อปเพลิน รับเกินคุ้ม กับที่สุดแห่งสิทธิพิเศษจากบัตรเครดิตชั้นนำ รับคืนสูงสุด 15%

Siam Supreme Credit Card Privileges
ช้อปเพลิน รับเกินคุ้ม กับที่สุดแห่งสิทธิพิเศษจากบัตรเครดิตชั้นนำ รับคืนสูงสุด 15%

จุดลงทะเบียนเพื่อแลกรับการสมนาคุณจากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ :
- STARDOME ชั้น M หน้าทางเข้าพารากอนดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ ฝั่ง Valentino Shop
ยกเว้นเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตซิตี้แบงก์ ต้องลงทะเบียนที่
- Citi M Visa Customer Service ชั้น 4 ข้าง Fitness first เท่านั้น


Citi Bank

(11 พ.ค. – 14 มิ.ย. 2560)
อภิสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตซิตี้ รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 12.5%+คะแนนสะสมสูงสุด 20,000 คะแนน

ต่อที่ 1* รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 12.5% เพียงใช้คะแนน Citi Rewards เท่ากับยอดใช้จ่าย ณ ร้านค้าภายในศูนย์การค้าสยามพารากอน
- บัตรเครดิต Citi M Visa และ Citi ULTIMA รับเครดิตเงินคืน 12.5 %
- บัตรเครดิต Citi อื่นๆ รับเครดิตเงินคืน 10%

ต่อที่ 2** รับคะแนนสะสมซิตี้รีวอร์ดสูงสุด 20,000 คะแนน เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรฯ/เซลล์สลิป
- ยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ทุกๆ 10,000 บาท รับคะแนนสะสม 1,000 คะแนน
- ยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรฯ 100,000 บาท ขึ้นไป รับคะแนนสะสม 20,000 คะแนน
จำกัดยอดใช้จ่ายสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท/ บัตรฯ/ ศูนย์การค้า ตลอดรายการ

เงื่อนไขธนาคารซิตี้แบงก์
*ยกเว้นบัตรเครดิตซิตี้แคชแบ็ก บัตรเครดิตซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส และบัตรเสริมทุกประเภท
- คะแนนที่ทำรายการแล้วไม่สามารถคืนหรือยกเลิกได้
- จำกัดยอดใช้จ่ายในการแลกคะแนนสะสมและเครดิตเงินคืนในต่อที่ 1-300,000 บาท/ บัตรฯ/ รวมทุกศูนย์การค้าตลอดรายการ
**จำกัดการยอดใช้จ่ายสาหรับต่อที่ 2-100,000 บาท/ บัตรฯ/ ศูนย์การค้า ตลอดรายการ
- บัตรเครดิตซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส ทุกประเภท ได้รับคะแนนสะสมครึ่งหนึ่ง
- บัตรเครดิตซิตี้แคชแบ็กได้รับเครดิตเงินคืน 100 บาท ทุกๆ การใช้จ่าย 10,000 บาท/ เซลล์สลิป หรือ เครดิตเงินคืน 2,000 บาท สำหรับการใช้จ่าย 100,000 บาท/ เซลล์สลิป โดยจำกัดยอดใช้จ่ายสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท
*/** สินค้าผ่อนชาระผ่านระบบ Citi PayLite ไม่สามารถร่วมรายการ ยกเว้นรายการแบ่งชำระสาหรับ Siam Gift Card และต้องแสดงใบเสร็จร้านค้าที่ซื้อสินค้าควบคู่ภายในวันเดียวกัน
- ธนาคารซิตี้แบงก์จะทาการโอนคะแนนสะสมเข้าบัญชีบัตรหลักภายใน 60 วันหลังจากจบรายการ โดยสมาชิกบัตรฯ จะต้องคงสภาพสมาชิกบัตรฯ จนถึงวันที่ทำการโอนเครดิตเงินคืนเข้าบัญชี
- ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้
- สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตซิตี้ที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น
- ธนาคารซิตี้แบงก์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยกรุณาติดต่อร้านค้าหรือผู้ให้บริการโดยตรง โปรดสอบถามรายละเอียดก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ
- ธนาคารฯขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทใดๆที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนี้
- CBUG82

1 พ.ค. – 30 มิ.ย. 60 เฉพาะ วันเสาร์!! และ เฉพาะบัตรฯ Citi M Visa : รับคืนสูงสุด 50%
- ใช้จ่ายผ่านบัตรฯตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป และใช้คะแนนสะสม 3,000 คะแนน รับบัตรกำนัลพารากอนดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ ใช้ภายในห้างฯ 1,500* บาท (50%)
(สำหรับ Shopping Complex จำกัดสิทธิ์รวม 100 สิทธิ์/ทุกสำขำ/วัน)
รับคูปองเงินสด ได้ที่ Citi M Visa Customer Service ทุกสาขา

เงื่อนไข
• อภิสิทธิ์เฉพาะบัตรเครดิต Citi M Visa เท่านั้น
• ยกเว้น สุรา, บัตรกานัล, บัตรเติมเงินทุกประเภท สินค้าผ่อนชำระและบัตรเสริม */** ยกเว้น Home Fresh Mart, Gourmet Market * จำกัดสิทธิ์รวม 100 สิทธิ์/ทุกสาขา/วัน (จำกัดสิทธิ์รวม 400 สิทธิ์/ทุกสาขา/เดือน สาหรับ Shopping Complex)
• สงวนสิทธิ์สาหรับลูกค้าที่ลงทะเบียน ณ Citi M Visa Customer Service ก่อนเท่านั้น
• กรุณาแสดงเซลล์สลิปพร้อมกับบัตรฯ Citi M Visa เพื่อรับสิทธิ์
• จำกัดคูปองเงินสด 1,500 /ท่าน/เดือน
• ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯเสริมจะไม่ถูกนำมาคำนวนการรับสิทธิ์ ** จำกัดการใช้คะแนนสะสมสูงสุด 50,000 คะแนน/ท่าน/เดือน สาหรับดีพาร์ทเมนท์สโตร์ ***จากัดการใช้คะแนนสะสมสูงสุด 300,000 คะแนน/ท่าน/เดือน สาหรับ Shopping Complex โดยทาผ่านเครื่อง EDC ที่กาหนดภายในห้างฯ เท่านั้น
• ไม่จำกัดยอดใช้จ่ายขั้นต่า
• เครดิตเงินคืนจะโอนเข้าบัญชีบัตรฯหลักภายใน 60 วันหลังจากจบรายการ
• ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะบัตรที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น
• ธนาคารฯไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ
• ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทใดๆที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนี้


KBANK

(11 พ.ค. – 14 มิ.ย. 2560)
สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทยรับเครดิตเงินคืน และของสมนาคุณ เมื่อผู้ถือบัตรใช้จ่ายด้วยบัตรเครดิตกสิกรไทยที่ศูนย์การค้าสยามพารากอน

ต่อที่ 1 รับเครดิตเงินคืน 10%* เพียงแลกคะแนนเท่ายอดใช้จ่าย
SMS ลงทะเบียนแลกคะแนน พิมพ์ PG วรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย วรรค ตามด้วยจำนวนคะแนนที่ต้องการแลก ส่งมาที่ 4545888 (ครั้งละ 3 บาท)

ต่อที่ 2 รับเครดิตเงินคืน และ ของสมนาคุณ**
- ช้อปครบ 20,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป รับเครดิตเงินคืน 300 บาท
(จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 900 บาท/ท่านตลอดรายการ)
- ช้อปครบ 120,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป รับกระเป๋าเดินทาง ELLE Leisure Case 1 ใบ มูลค่า 3,990 บาท
(จำกัดการรับกระเป๋า ELLE Leisure Case 1 ใบ/ท่านตลอดรายการ

เงื่อนไข
ต่อที่ 1*
• ผู้ถือบัตร ต้องส่ง SMS แจ้งแลกคะแนนสะสมทุกครั้งที่ต้องการแลกรับคืน 10% โดยพิมพ์ PG (วรรค) หมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย (วรรค) จานวนคะแนนที่ต้องการแลก ส่งมาที่ 4545888 (ครั้งละ 3 บาท)
• คะแนนสะสม KBank Reward Point จะถูกตัดออกจากคะแนนสะสมของผู้ถือบัตรตามจำนวนคะแนนที่แจ้งแลก ผ่าน SMS กรณีคะแนนสะสมไม่เพียงพอ ธนาคารจะไม่ดำเนินการแลกเครดิตเงินคืน 10% ให้กับผู้ถือบัตร และคะแนนสะสมที่แลกไปแล้วไม่สามารถยกเลิก ขอคืน หรือเปลี่ยนแปลงได้ การรับเครดิตเงินคืนจะคืนเข้าบัญชีเครดิต ดำเนินการภายใน 7 วันทำการ
• บัตรเครดิตไทเทเนียม บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ บัตรเครดิตนิติบุคคลทุกประเภท ไม่สามารถร่วมรายการนี้ได้
• ธนาคารสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีข้อพิพาทคาตัดสินของธนาคารถือเป็นข้อสิ้นสุด

ต่อที่ 2**
• สงวนสิทธิ์ในการรับเครดิตเงินคืนและการแลกรับของสมนาคุณ เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทย ที่ ลงทะเบียน ณ จุดลงทะเบียน ชั้น M ฝั่ง Stardome ศูนย์การค้าสยามพารากอน ระหว่างวันที่ 11 พ.ค. - 14 มิ.ย. 60 เท่านั้น
• จำกัดการมอบเครดิตเงินคืนสูงสุด 900 บาท/ท่านตลอดรายการ และจำกัดการรับกระเป๋าเดินทาง ELLE Leisure Case 1 ใบ/ท่านตลอดรายการ
• ผู้ถือบัตรจะได้รับเครดิตเงินคืนในบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือบัตร ภายใน 60 วันหลังจากสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
• ยกเว้น บัตรเครดิตนิติบุคคล บัตร Fleet Card บัตรเครดิตแฮปปี้ออนไลน์ บัตรเครดิตไทเบฟ และรายการแบ่งจ่ายรายเดือน Smart Pay และ KBank Smart Pay By Phone ไม่สามารถนำยอดมารวมคิดในการรับเครดิตเงินคืนสาหรับรายการนี้ได้
• ผู้ถือบัตรที่จะได้รับเครดิตเงินคืนจะต้องมีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการชาระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชาระเงินตามข้อกำหนดของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคาร จนถึงวันที่ได้รับเครดิตเงินคืน
• ธนาคารมีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
• สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ K-Contact Center 0 2888 8888


KTC

(11 พ.ค. – 14 มิ.ย. 2560)
สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตเคทีซีแลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15 %
- แลกรับเครดิตเงินคืน 10% สำหรับยอดซื้อ 1 – 4,999 บาทต่อเซลล์สลิป และใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS เท่ายอดซื้อ
- แลกรับเครดิตเงินคืน 13% สำหรับยอดซื้อ 5,000 – 20,000บาทต่อเซลล์สลิป และใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS เท่ายอดซื้อ
- แลกรับเครดิตเงินคืน 15% สำหรับยอดซื้อ 20,001 บาทขึ้นไปต่อเซลล์สลิป และใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS เท่ายอดซื้อ

หมายเหตุ : สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC ที่นำเซลล์สลิปจากการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตฯ กับร้านค้าเช่าภายในศูนย์การค้าฯ มาลงทะเบียนแจ้งความประสงค์การรับสิทธิพิเศษทั้งหมดของรายการที่จุดแลกรับการสมนาคุณ ชั้น M ฝั่ง Stardome ศูนย์การค้าสยามพารากอน เท่านั้น โดยยกเว้นเซลส์สลิปยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตฯ จากแผนกต่างๆ ภายในห้างสรรพสินค้าพารากอนไม่สามารถร่วมรายการได้

เงื่อนไขรายการ
• ยกเว้นบัตรเครดิต KTC Cash Back, บัตรเครดิต KTC ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, บัตรเครดิตKTC Visa Corporate Gold และบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถร่วมรายการได้
• ขอสงวนสิทธิ์การมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ที่คงสภาพการเป็นสมาชิกบัตรเครดิตฯ โดยไม่ผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลาร่วมรายการส่งเสริมการขายจนถึงวันที่เคทีซีมอบสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ให้สมาชิกบัตรเครดิตฯ และขอสงวนสิทธิ์เฉพาะการซื้อสินค้าและ/หรือบริการเพื่อการใช้สอยส่วนบุคคลเท่านั้น
• ขอสงวนสิทธิ์สำหรับสมาชิกบัตรเครดิตฯ ที่มีคะแนนสะสมเพียงพอกับที่กาหนด และเฉพาะการใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืนวันต่อวันที่สมาชิกทารายการเท่านั้น โดยคะแนนสะสมจะถูกหักออกจากคะแนนสะสมของบัตรเครดิตฯ ทันทีที่สมาชิกบัตรเครดิตฯ ใช้แลกเพื่อรับเครดิตเงินคืน
• ขอสงวนสิทธิ์การมอบเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตฯ ที่เกิดจากการใช้คะแนนสะสมแลกรับภายใน 60 วัน นับจากวันสิ้นสุดรายการ
• ขอสงวนสิทธิ์โดยถือข้อมูลของเคทีซีเป็นสาคัญ สมาชิกบัตรเครดิตฯ ผู้ร่วมรายการควรเก็บหลักฐานการลงทะเบียนกับเคทีซี รวมทั้งเซลส์สลิปเพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงและตรวจสอบในกรณีจำเป็น
• ขอสงวนสิทธิ์สิทธิประโยชน์ตามรายการไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนให้ผู้อื่นได้
• เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล รายละเอียด ข้อกาหนดและเงื่อนไงรายการส่งเสริมการขาย โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซี ถือเป็นที่สิ้นสุด


Standard Chartered

(11 พ.ค. – 14 มิ.ย. 2560)
สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด รับของกำนัลมูลค่า 2,590 บาท
- ช้อปครบ 7,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป รับกระเป๋า Nautica มูลค่า 2,590 บาท
*จำกัด 1 ชิ้น/หมายเลขบัตร/ระยะเวลาส่งเสริมการขาย

เงื่อนไข
- นำเซลล์สลิปที่มียอดใช้จ่ายตามที่กำหนดแลกรับของกำนัล ณ จุดให้บริการ ชั้น M ฝั่ง Stardome ศูนย์การค้าสยาม พารากอน
- รายการซื้อบัตรกำนัลของห้างสรรพสินค้าหรือร้านค้าต่างๆ รวมถึงการชำระค่าบริการต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าสาธารณูปโภค ค่าประกันชีวิต ไม่สามารถนำเซลล์สลิปมาร่วมรายการได้
- จำกัดการรับของกำนัล 1 ชิ้น/หมายเลขบัตร/ระยะเวลาส่งเสริมการขาย หากธนาคารฯ ตรวจสอบพบว่าสมาชิกบัตรฯ มีการแลกของกำนัลเกินกว่าที่กาหนดไว้ ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินในบัญชีบัตรหรือเรียกเก็บเงินผ่านบัตรเครดิตตามมูลค่าของของกำนัลที่สมาชิกบัตรฯ รับเกินสิทธิ์
- ของกำนัลไม่สามารถโอนสิทธิ์หรือเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
- ธนาคารฯ ไม่ใช่ผู้ผลิต หรือผู้นำเข้าสาหรับของกำนัล ธนาคารฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของของกำนัล
- สำหรับรายการที่ถูกยกเลิก/คืนในภายหลัง หรือในกรณีที่สมาชิกบัตรฯ ปฏิเสธการจ่ายเงินหรือร้านค้ายินยอมคืนยอดใช้จ่ายหลังจากที่ธนาคารฯ ได้มอบของกำนัลแล้ว ธนาคารฯ จะหักเงินจากบัญชีบัตรเครดิตหรือเรียกเก็บเงินผ่านบัตรเครดิตตามมูลค่าของของกำนัลที่สมาชิกบัตรฯได้รับไป
- ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของกำนัล หากของกำนัลหมด หรือเนื่องจากเหตุอื่นตามที่ธนาคารฯ เห็นสมควร (หรือแก้ไข เพิ่มเติม หรือ เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- ยอดการใช้จ่ายของบัตรเสริมจะนับรวมกับเข้ากับยอดใช้จ่ายของบัตรหลักเพื่อจะได้รับสิทธิ์ตามเงื่อนไขของรายการนี้
- ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะบัตรเครดิตสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดที่ออกโดยธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) (จำกัด) มหาชน
- ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- กรณีที่การส่งเสริมการขายนี้ขัดหรือแย้งหรือไม่สอดคล้องกับกฎหมาย ประกาศ และ/หรือนโยบายของหน่วยงานกำกับใดๆ ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกรายการได้
- กรณีมีข้อพิพาทหรือโต้แย้ง คำตัดสินของธนาคารฯ ถือเป็นที่สุด


ธนาคารธนชาต

(11 พ.ค. – 14 มิ.ย. 2560)
สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตธนชาต
- รับเครดิตเงินคืน 10% เมื่อใช้คะแนนสะสมแลกเท่ากับยอดซื้อ/เซลล์สลิป ประสงค์ใช้คะแนนแลกเครดิตเงินคืน โทร. 1770 (Code: 115008)
- รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 5,000 บาท (เมื่อมีการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตธนชาตแบบชำระเต็มจำนวน/เซลล์สลิป)
  - ยอดใช้จ่าย/เซลล์สลิป 10,000 – 49,999 บาท ได้รับเครดิตเงินคืน 200 บาท
  - ยอดใช้จ่าย/เซลล์สลิป 50,000 – 99,999 บาท ได้รับเครดิตเงินคืน 1,500 บาท
  - ยอดใช้จ่าย/เซลล์สลิป 100,000 บาทขึ้นไป ได้รับเครดิตเงินคืน 4,000 บาท
หรือ แบ่งจ่าย 0% นาน 6 เดือน เมื่อช้อปสินค้าจากทุกร้านภายในศูนย์การค้าฯ ที่ร่วมรายการ โดยต้องมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป (ผู้ถือบัตรสามารถนำเซลส์สลิปที่ซื้อสินค้ามาเปลี่ยนเป็นยอดแบ่งจ่ายรายเดือนนาน 6 เดือน ที่จุดลงทะเบียน ณ จุดแลกของสมนาคุณ ชั้น M, Stardome (ใกล้ทางเข้าพารากอนดีพาร์ทเม้นทสโตร์ ฝั่งร้าน Valentino) ภายในวันที่ทารายการซื้อสินค้าเท่านั้น

เงื่อนไขการใช้คะแนนสะสมเท่ากับยอดใช้จ่าย/เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน10% :
- สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิตธนชาต และบัตรเครดิตนครหลวงไทย ที่ใช้จ่ายผ่านบัตรฯ โดยต้องเป็นบัตรหลักที่มีคะแนนสะสมในบัตรฯ เท่านั้น
- ผู้ถือบัตรสามารถใช้คะแนนสะสมเท่ากับยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป เพื่อแลกรับเครดิตเงินคืน 10% ตามวันที่ทารายการ
- การใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืนสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตรที่มีคะแนนสะสมอยู่ในบัตร และมียอดคะแนนสะสมเพียงพอเท่ากับยอดใช้จ่ายจากร้านค้าที่ร่วมรายการในวันที่ธนาคารฯ ดำเนินการหักคะแนนเพื่อทาการเครดิตเงินคืน
- กำหนดการใช้คะแนนเพื่อแลกรับเครดิตเงินคืน 10% จากทุกยอดการใช้จ่าย สงวนสิทธิเฉพาะการทำรายการตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป/หมายเลขบัตร/เซลล์สลิป (กรณียอดใช้จ่ายต่ากว่า 1,000 บาท ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้) และการเครดิตเงินคืนจะคำนวณจากจำนวนเงินหลัก100 บาทขึ้นไป เศษของจำนวนเงินไม่ถึง 100 บาท ไม่สามารถนำมาแลกเพื่อเป็นส่วนลดได้ ตัวอย่าง ยอดใช้จ่าย 15,550 บาท ตัดคะแนนที่ 15,500 คะแนน เท่ากับเครดิตเงินคืน 1,550 บาท ซึ่งลูกค้าต้องแจ้งความประสงค์ในการตัดคะแนน (Code: 115008) โดยโทร. 1770 ทุกครั้งที่ต้องการใช้คะแนนสะสมแลกรับเป็นเครดิตเงินคืน
- คะแนนสะสม T-Rewards จะถูกตัดออกจากคะแนนสะสมของผู้ถือบัตรเครดิต ตามจำนวนที่ทำการแลกคะแนนในวันที่เครดิตเงินคืน
- ธนาคารฯ จะทำการเครดิตเงินคืนในวันทำการถัดจากวันที่ผู้ถือบัตรแจ้งความประสงค์ใช้คะแนนแลกรับเครดิตเงินคืน
- กรณีที่ลูกค้ามีคะแนนสะสมไม่เพียงพอสาหรับทำรายการแลกเครดิตเงินคืนตามจำนวนเท่ากับยอดใช้จ่าย ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ดำเนินการเครดิตเงินคืนตามรายการใช้คะแนนเท่ากับยอดซื้อแลกรับเครดิตเงินคืนให้
- คะแนนสะสมไม่สามารถแลก หรือ ทอนเป็นเงินสดได้
- คะแนนสะสมที่ขอใช้สิทธิแลกเป็นเครดิตเงินคืนแล้วไม่สามารถขอคืน หรือยกเลิกรายการได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 5,000 บาท :
- ขอสงวนสิทธิ์การรับเครดิตเงินคืน สำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียน ณ จุดแลกของสมนาคุณ ชั้น M, Star dome (ใกล้ทางเข้าพารากอนดีพาร์ทเม้นสโตร์ ฝั่งร้าน Valentino) เท่านั้น
- การรับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชี ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกที่มียอดการใช้จ่ายผ่านบัตรฯตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป/หมายเลขบัตร/เซลล์สลิป และทำรายการแบบชำระเต็มจำนวนเท่านั้น โดยธนาคารฯจะเครดิตเงินคืนตามแต่ละช่วงของวงเงินยอดใช้จ่าย/หมายเลขบัตร/เซลล์สลิป (ตามตาราง) โดยเศษสตางค์ที่เกิดขึ้นในทุกยอดใช้จ่ายจะไม่นำมาคำนวณเครดิตเงินคืน
- จำกัดการรับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีสูงสุด 5,000 บาท/บัญชีบัตร/ตลอดรายการ
. การเครดิตเงินคืนจะคำนวณจากยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ทั้งบัตรหลัก และบัตรเสริมรวมกันจากทุกรายการส่งเสริมการขาย ที่ ศูนย์การค้าสยาม พารากอน ระหว่าง วันที่ 11 พ.ค. – 14 มิ.ย. 60 เท่านั้น โดยจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลักเท่านั้น
- การเครดิตเงินคืนไม่รวมการเปลี่ยนยอดซื้อปกติเป็นรายการผ่อนชาระ (IPP on Call) ผ่าน Call Center และ/หรือ ณ จุดแลกของสมนาคุณ
- ธนาคารฯ จะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตบัตรหลักภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย โดยสงวนสิทธิ์ไม่ให้สำหรับรายการที่เป็นการแยกยอดใช้จ่ายออกเป็นหลายเซลล์สลิป และขอสงวนสิทธิ์คืนเงินเข้าบัญชีเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตที่ยังคงมีสถานะปกติ และที่ไม่ผิดนัดชำระจนถึงวันที่ทำการเครดิตเงินคืน
- ยอดใช้จ่ายตามเงื่อนไขการใช้คะแนนสะสมเท่ากับยอดใช้จ่าย/เซลล์สลิป สามารถนำมารวมคำนวณเพื่อรับเครดิตเงินคืนได้
- ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับ หรือ ยกเลิกการมอบเครดิตเงินคืน ในกรณีที่ใช้บัตรเครดิตที่เป็นไปในลักษณะเพื่อการค้า/ธุรกิจ การใช้บัตรเครดิตในทางมิชอบ ผิดกฎหมาย หรือ ผิดวัตถุประสงค์ในการใช้บัตรเครดิตโดยสุจริต หรือ มีการโอนเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิต ซึ่งมีผลเป็นการเพิ่มวงเงินการใช้บัตรเครดิตให้เกินกว่าวงเงินที่ธนาคารฯ กาหนด
- การเครดิตเงินคืนไม่สามารถโอน เปลี่ยน หรือทอนเงินคืน หรือผลประโยชนอื่นได้

เงื่อนไขสำหรับการแบ่งชำระ 0% :
- การแบ่งชาระ 0% นานสูงสุด 6 เดือน สงวนสิทธิ์เฉพาะยอดใช้จ่ายผ่านบัตร ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป/บัญชีบัตร/เซลล์สลิป ณ จุดแลกของสมนาคุณ ชั้น M, Stardome (ใกล้ทางเข้าพารากอนดีพาร์ทเม้นสโตร์ ฝั่งร้าน Valentino) ภายในวันที่ทารายการซื้อสินค้าเท่านั้น
- การอนุมัติเป็นรายการแบ่งจ่าย 0% Smile Plan ขึ้นอยู่กับดุลพินิจและเงื่อนไขที่ธนาคารกาหนด
- บัตรเครดิตจะต้องมีสถานภาพปกติไม่มียอดค้างชำระ สำหรับในกรณีการผ่อนชำระ
- ขอสงวนสิทธิ์รายการแบ่งจ่าย 0% Smile Plan เฉพาะรายการซื้อสินค้าก่อนวันสรุปรอบบัญชี 2 วันทำการ
- รายการซื้อสินค้าโดยการชำระเต็มจำนวนที่เกิดจากการเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตชั่วคราวไม่สามารถนำมาเปลี่ยนเป็นรายการแบ่งชำระ 0% Smile Plan ได้

เงื่อนไขอื่นๆ :
- สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิตธนชาต และบัตรเครดิตนครหลวงไทยที่ใช้จ่ายผ่านบัตรฯ เท่านั้น
- บัตรเครดิตสำหรับองค์กร (Corporate Card) ไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้
- ธนาคารฯ ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูลหรือปัญหาทางเทคนิคต่างๆ สมาชิกบัตรควรเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการและเซลล์สลิปไว้เพื่อการตรวจสอบในกรณีที่จำเป็น
- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
- ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ กรณีที่สินค้าและบริการมีปัญหาในทุกกรณี โปรดติดต่อศูนย์การค้าโดยตรง
- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถรวมการใช้จ่ายในเชิงพาณิชย์ เพื่อการค้า หรือโดยทุจริต การซื้อบัตรของขวัญ การซื้อสินค้าจากร้านค้าที่ไม่ได้ร่วมรายการ เงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกการซื้อสินค้าและบริการ รวมถึงรายการเงินคืนที่เกิดจาก Refund ทุกประเภท
- กรณีที่มีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการคำนวณยอดใช้จ่ายเพื่อรับเครดิตเงินคืน ผู้ถือบัตรต้องติดต่อธนาคารเพื่อตรวจสอบความถูกต้องภายใน 90 วันนับแต่วันที่ธนาคารทำการเครดิตเงินคืน
- ข้อกำหนดและเงื่อนไข และระยะเวลา เป็นไปตามที่ธนาคารฯ กำหนด กรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ คำตัดสินของธนาคารฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
- ธนาคารฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขหรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขาย รวมถึงความผิดพลาดในการพิมพ์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
. กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือ โทร. 1770 กด 0 กด 2


SCB

(1 มี.ค. –31 พ.ค. 2560)
สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% เพียงใช้คะแนนสะสมแลกเท่ายอดซื้อ

บัตรเครดิตไทยพาณิชย์ที่ร่วมรายการ
บัตร Private Banking(PB) / First / Prime
- วันเสาร์-อาทิตย์ แลกรับเครดิตเงินคืน 15%
- วันจันทร์-ศุกร์ แลกรับเครดิตเงินคืน 10%
บัตรประเภทอื่นๆ
- วันเสาร์-อาทิตย์ แลกรับเครดิตเงินคืน 12%
- วันจันทร์-ศุกร์ แลกรับเครดิตเงินคืน 10%
จำกัดการแลกคะแนนสูงสุด 100,000 คะแนน / ท่าน /ตลอดรายการ และลงทะเบียนในวันที่ซื้อสินค้า ณ จุดลงทะเบียนที่กาหนด

ข้อกำหนดและเงื่อนไข สาหรับการแลกรับเครดิตเงินคืน
- บัตรเครดิตนิติบุคคล และ บัตร Family Plus ไม่สามารถร่วมรายการนี้ได้
- สงวนสิทธิ์สำหรับการใช้จ่ายที่ร้านค้าเช่าภายในศูนย์การค้าที่ร่วมรายการ คือ ร้านค้าเครื่องประดับ นาฬิกา เสื้อผ้า เครื่องหนัง กระเป๋า รองเท้า
- ยกเว้นการใช้จ่ายภายในห้างสรรพสินค้าพารากอน แผนก Power Mall / Sport Mall / สินค้าผ่อนชาระ / การใช้จ่ายที่ร้าน Mobile ร้าน AIS / DTAC / True / Jaymart / istudio / Vertu / Samsung / ร้านอาหาร / บัตรโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์มือถือรายเดือน / บัตรเติมเงิน / Gift Card / Voucher
- ลูกค้าต้องนำเซลล์สลิปและบัตรเครดิตตัวจริงเพื่อมาลงทะเบียนที่จุดแลกรับการสมนาคุณ ชั้น M ฝั่ง Stardome ศูนย์การค้าสยามพารากอน ในวันที่ซื้อสินค้า เท่านั้น
- ขอสงวนสิทธิ์ใช้คะแนนแลกรับเครดิตเงินคืนได้เฉพาะผู้ถือบัตรที่ยังคงเป็นสมาชิกบัตรเครดิตไทยพาณิชย์และมีสถานะปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อตกลงของธนาคารฯและไม่เคยฝ่าฝืนหรือละเมิดข้อบังคับหรือเงื่อนไขใดๆ
- จำกัดการแลกคะแนนสะสมเพื่อรับเครดิตเงินคืน100,000 คะแนน / รายการ /ท่าน / ศูนย์การค้า เท่านั้น คะแนนสะสมที่แลกรับเครดิตเงินคืนแล้ว ไม่สามารถยกเลิก/ ขอคืนหรือทอนเป็นเงินสดได้
- ไม่สามารถขอใช้คะแนนสะสมล่วงหน้า ( Point Advanced )
- เงินคืนจะปรากฏในใบแจ้งหนี้ ภายใน 5 วัน หลังทำรายการ
- ในกรณีที่ทางธนาคารฯ ตรวจสอบพบว่าผู้ที่ได้รับคะแนนไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไข ทางธนาคารฯมีสิทธิ์ ขอคืนคะแนนสะสมได้
- ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลาในการมอบคืนเงินหรือยุติรายการดังกล่าวนี้ โดยไม่จาเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือว่าคำตัดสินของธนาคารฯ เป็นที่สิ้นสุด
- สอบถามเพิ่มเติม โทร 02-777-7777