BACK TO EXPLORE

เตรียมตัวเป็นเจ้าของสมาร์ทโฟนรุ่นล่าสุด พร้อมรับ Siam Gift Card มูลค่า 2,000 บาท ฟรี!

เฉพาะวันที่ 18 – 31 ตุลาคมนี้ ที่ร้าน iStudio, .Life และ AI เท่านั้น

เตรียมตัวเป็นเจ้าของสมาร์ทโฟนรุ่นล่าสุด
พร้อมรับ Siam Gift Card มูลค่า 2,000 บาท ฟรี!
18 – 31 ตุลาคมนี้ ที่ร้าน iStudio, .Life และ AI เท่านั้น*

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย:
1. แสดงใบเสร็จจากการซื้อโทรศัพท์มือถือราคา 24,900 บาทขึ้นไป/เครื่อง เพื่อลงทะเบียนรับสิทธิ์แลกรับ Siam Gift Card ตามเงื่อนไข ที่ Redemption Counter
2. ใบเสร็จจากร้านค้า iStudio และร้านค้า .Life ศูนย์การค้าสยามพารากอน สามารถรับสิทธิ์ได้ที่ Redemption Counter ชั้น M ฝั่ง Stardome สยามพารากอน / ใบเสร็จจากร้านค้า AI ศูนย์การค้าสยามดิสคัฟเวอรี่ สามารถรับสิทธิ์ได้ที่ Redemption Counter ชั้น G สยามดิสคัฟเวอรี่
3. ใบเสร็จจากการซื้อสินค้าจะต้องเป็นใบเสร็จภายในวันเดียวกันกับวันที่แลกรับสิทธิ์เท่านั้น
4. จำกัดสิทธิ์ 200 สิทธิ์แรกเท่านั้น (สยามพารากอน จำกัด 100 สิทธิ์ และ สยามดิสคัฟเวอรี่ จำกัด 100 สิทธิ์) จำกัด 1 ท่าน / 1 สิทธิ์ ตลอดรายการ
5. Siam Gift Card ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2562 เท่านั้น
6. ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมรายการเฉพาะลูกค้าสัญชาติไทย หรือชาวต่างชาติที่พักอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น (ยกเว้นชาวต่างชาติที่เป็นนักท่องเที่ยว)